ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 03. วีดีโอ บรรยายทั่วไป จำนวน 231 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
131 129-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 2 ความสำคัญ 2
23 กรกฎาคม 2560
896
130 128-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 1 ความสำคัญ 1
23 กรกฎาคม 2560
951
129 127-การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ จ.ลำปาง -สัมมาทิฏฐิกับสุจริตธรรมในการทำงาน
19 กรกฎาคม 2560
920
128 126-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 12 ทำสมาธิอยู่หลีกเร้นเพื่อรู้ความจริง
18 กรกฎาคม 2560
815
127 125-วิถีแห่งความสุข-งานแสดงธรรม ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 34 ชมรมกัลยาณธรรม
23 เมษายน 2560
1329
126 124-คู่แท้แห่งปัญญา นำพาความสำเร็จ-อสม.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
21 มิถุนายน 2560
1055
125 123-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 11 ควรหัดตรึกคิดพูดอริยสัจ
20 มิถุนายน 2560
1002
124 122-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 10 สิ้นทุกข์โดยชอบได้เพราะรู้อริยสัจ
23 พฤษภาคม 2560
951
123 121-ตอบปัญหาธรรม
21 พฤษภาคม 2560
990
122 120-ชนรมสุรัตนธรรม-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ 2
21 พฤษภาคม 2560
1140
121 119-ชนรมสุรัตนธรรม-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ 1
21 พฤษภาคม 2560
994
120 118-อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์-วิธีฝึกสัมปชัญญะ 4
30 เมษายน 2560
1298
119 117-อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์-วิธีฝึกสัมปชัญญะ 3
30 เมษายน 2560
1105
118 116-อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์-วิธีฝึกสัมปชัญญะ 2
30 เมษายน 2560
1091
117 115-อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์-วิธีฝึกสัมปชัญญะ 1
30 เมษายน 2560
1202
116 114-บ.น้ำตาลมิตรผล จำกัด-การฝึกสติเพื่อคลายความเครียด
27 เมษายน 2560
1207
115 114-บ.น้ำตาลมิตรผล จำกัด-การฝึกสติเพื่อคลายความเครียด
27 เมษายน 2560
1175
114 113-บ.น้ำตาลมิตรผล จำกัด-สติกับการใช้ชีวิตประจำวัน
16 มีนาคม 2560
1105
113 112-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 8 โอกาสเพื่อประพฤติพรหมจรรย์
28 มีนาคม 2560
933
112 111-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 7 สัมมาทิฏฐิที่เป็นผ่ายบุญ 10 อย่าง
21 กุมภาพันธ์ 2560
1269
111 110-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 6 มิจฉาทิฏฐิที่เป็นมโนทุจริต 10 อย่าง
31 มกราคม 2560
1267
110 109-บ.น้ำตาลมิตรผล จำกัด - สติกับการใช้ชีวิตประจำวัน
2 กุมภาพันธ์ 2560
1173
109 108-คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ-วิธีเข้าถึงความสุข ตอนที่ 2
15 มกราคม 2560
1198
108 107-คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ-วิธีเข้าถึงความสุข ตอนที่ 1
15 มกราคม 2560
1064
107 106-บจก.ดอกบัวคู่-ธรรมะรับปีใหม่
4 มกราคม 2560
1233
106 106-คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน
18 ธันวาคม 2559
1151
105 105-โรงพยาบาลชะอำ จ.เพชรบุรี-ทาน ศีล ภาวนา ธรรมแก้ทุกข์
8 ธันวาคม 2559
1185
104 104-โรงพยาบาลชะอำ จ.เพชรบุรี-ธรรมะเป็นเรื่องของตัวเอง
8 ธันวาคม 2559
1224
103 103-วัดวังหิน พิษณุโลก-ขยายความอริยมรรคมีองค์ 8
24 พฤศจิกายน 2559
1254
102 102-วัดวังหิน พิษณุโลก-ขยายความโอวาทปาติโมกข์
24 พฤศจิกายน 2559
1170
101 101-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 4 บทพิจารณา 5 ข้อเพื่อไม่ประมาท
29 พฤศจิกายน 2559
1257
100 100-ชมรมสุรัตนธรรม-ตอบปัญหาธรรม
20 พฤศจิกายน 2559
1145
99 099-ชมรมสุรัตนธรรม-ธรรม 4 ประการรักษาประโยชน์
20 พฤศจิกายน 2559
1227
98 098-ชมรมสุรัตนธรรม-ทบทวนการปฏิบัติด้วยโอวาทปาติโมกข์
20 พฤศจิกายน 2559
1130
97 097-ให้แสงธรรมนำสติ 4-อิ่มสุขรีสอร์ท จ.จันทบุรี
31 ตุลาคม 2559
1284
96 096-ให้แสงธรรมนำสติ 3-อิ่มสุขรีสอร์ท จ.จันทบุรี
30 ตุลาคม 2559
1204
95 095-ให้แสงธรรมนำสติ 2-อิ่มสุขรีสอร์ท จ.จันทบุรี
31 ตุลาคม 2559
1185
94 094-ให้แสงธรรมนำสติ 1-อิ่มสุขรีสอร์ท จ.จันทบุรี
31 ตุลาคม 2559
1323
93 093-สันโดษ ไม่สันโดษ ขันติ และสติ -โรงเรียนอนุบาลนครนายก จ.นครนายก
27 ตุลาคม 2559
1257
92 092-เหตุเกิดทุกข์ กับความไม่มีทุกข์ -โรงเรียนอนุบาลนครนายก จ.นครนายก
27 ตุลาคม 2559
1366
91 091-เรามีกรรมเป็นของตน -โรงเรียนอนุบาลนครนายก จ.นครนายก
27 ตุลาคม 2559
1195
90 090-ธรรมดาธรรมะ -โรงเรียนอนุบาลนครนายก จ.นครนายก
27 ตุลาคม 2559
1239
89 089-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 3 ทุจริตจมลง สุจริตลอยขึ้น - ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.
18 ตุลาคม 2559
1192
88 088-ธรรมะเพื่อมีสติในชีวิตและการทำงาน-โรงพยาบาลบางนา
14 ตุลาคม 2559
1253
87 083-มรณสติ ตอนที่ 4 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ณ จ.ภูเก็ต
11 กันยายน 2559
1043
86 082-มรณสติ ตอนที่ 3 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ณ จ.ภูเก็ต
11 กันยายน 2559
1185
85 081-มรณสติ ตอนที่ 2 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ณ จ.ภูเก็ต
11 กันยายน 2559
1122
84 080-มรณสติ ตอนที่ 1 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ณ จ.ภูเก็ต
11 กันยายน 2559
1236
83 087-พลังจิต พิชิตโรคโลก 4 - โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2559
1077
82 086-พลังจิต พิชิตโรคโลก 3 - โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2559
1235
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ