ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 911 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,017 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,431 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 970 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,014 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 03. วีดีโอ บรรยายทั่วไป จำนวน 231 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
31 033-สติส่องใจ3 ขรก.ตำรวจประจวบครีรีขันธ์
25 สิงหาคม 2558
1190
30 032-สติส่องใจ2 ขรก.ตำรวจประจวบครีรีขันธ์
25 สิงหาคม 2558
1195
29 031-สติส่องใจ1 ขรก.ตำรวจประจวบครีรีขันธ์
25 สิงหาคม 2558
1190
28 029-สัมมาทิฏฐิ2 ศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ
8 สิงหาคม 2558
1070
27 028-สัมมาทิฏฐิ1 ศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ
8 สิงหาคม 2558
1267
26 026-ธรรมะกับชีวิต2 สำนักงาน อย. กระทรวงสาธารณสุข
9 กรกฎาคม 2558
1172
25 025-ธรรมะกับชีวิต1 สำนักงาน อย. กระทรวงสาธารณสุข
9 กรกฎาคม 2558
1106
24 024-อริยมรรคภาคปฏิบัติ4 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ภูเก็ต
11 กรกฎาคม 2558
1338
23 023-อริยมรรคภาคปฏิบัติ3 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ภูเก็ต
11 กรกฎาคม 2558
1270
22 022-อริยมรรคภาคปฏิบัติ2 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ภูเก็ต
11 กรกฎาคม 2558
1659
21 021-อริยมรรคภาคปฏิบัติ1 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ภูเก็ต
11 กรกฎาคม 2558
1234
20 020-ปฏิจจสมุปบาทแบบเกิดหนึ่งขณะจิต
21 มิถุนายน 2558
1127
19 019-ปฏิจจสมุปบาทแบบทุกข์จรในชาติปัจจุบัน
21 มิถุนายน 2558
1194
18 018-ปฏิจจสมุปบาทแบบข้ามชาติ ชมรมสุรัตนธรรม
21 มิถุนายน 2558
1236
17 017-ตอบปัญหาธรรม ชมรมสุรัตนธรรม
10 พฤษภาคม 2558
1133
16 016-ปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อ2 ชมรมสุรัตนธรรม
10 พฤษภาคม 2558
1365
15 015-ปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อ1 ชมรมสุรัตนธรรม
10 พฤษภาคม 2558
1318
14 008-อธิษฐานจิต ลดอ้วน สร้างบุญ เข้าพรรษา2 รพ.สุรินทร์
18-19 กรกฎาคม 2556
1484
13 007-อธิษฐานจิต ลดอ้วน สร้างบุญ เข้าพรรษา1 รพ.สุรินทร์
18-19 กรกฏาคม 2556
1422
12 006-อานาปานสติฉบับย่อ รพ.สมุทรปราการโดยชมรมกัลยาณธรรม
16 สิงหาคม 2557
1557
11 014-ธรรมะสายกลาง WBTV วัดยานนาวา
11 ตุลาคม 2557
1688
10 005-ท่องแดนพุทธภูมิ บรรยายในการเดินทางสังเวชนียสถาน
6 - 12 กุมภาพันธ์ 2557 โดยเบนซ์ทองหล่อ
1675
9 004-เรื่องธรรมะ เรื่องตนเอง คณะวิศวฯ จุฬาฯ
22 ธันวาคม 2556
1427
8 013-อนุบุพพิกถา5 สู่อริยสัจ4 WBTV วัดยานนาวา
20 กันยายน 2557
1665
7 012-เหตุให้บรรลุโสดาบัน WBTV วัดยานนาวา
17 พฤษภาคม 2557
1744
6 011-เบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย WBTV วัดยานนาวา
15 มีนาคม 2557
1476
5 010-ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม WBTV วัดยานนาวา
22 กุมภาพันธ์ 2557
1428
4 009-ข้อธรรมเพื่อความสังเวช WBTV วัดยานนาวา
18 มกราคม 2557
1442
3 003-กายคตาสติ ชมรมกัลยาณธรรม
4 พฤศจิกายน 2555
1851
2 002-อริยสัจจ์ ชมรมกัลยาณธรรม
11 กรกฎาคม 2553
1553
1 001-ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ชมรมกัลยาณธรรม
6 กรกฎาคม 2551
1890
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ