ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,180
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 284 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 319 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 441 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 891 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,495 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,316 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 04. วีดีโอ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 376 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
176 171-ญาณวิภังค์ 13 ญาณหมวดละห้า
1 มิถุนายน 2560
1225
175 170-ญาณวิภังค์12 ญาณหมวดละสี่
1 มิถุนายน 2560
1217
174 169-ตอบปัญหาวิธีปฏิบัติอารักขกรรมฐาน 4
1 มิถุนายน 2560
1237
173 181-ญาณวิภังค์ 21 กัมมวิปากญาณ
6 กรกฎาคม 2560
1115
172 180-ญาณวิภังค์ 20 ฐานาฐานญาณ 3
6 กรกฎาคม 2560
1185
171 179-ตอบปัญหากระบวนการปฏิบัติตามลำดับ
6 กรกฎาคม 2560
1211
170 178-ญาณวิภังค์ 19 ฐานาฐานญาณ 2
6 กรกฎาคม 2560
1210
169 177-ญาณวิภังค์ 18 ฐานาฐานญาณ 1
6 กรกฎาคม 2560
1210
168 167-ญาณวิภังค์ 10 ญาณหมวดละสี่ ตอนที่ 2
18 พฤษภาคม 2560
1144
167 166-ตอบปัญหาปัญญานำเจตนา
18 พฤษภาคม 2560
1176
166 165-ญาณวิภังค์ 9 ญาณหมวดละสี่ ตอนที่ 1
18 พฤษภาคม 2560
1140
165 164-ญาณวิภังค์ 8 ญาณหมวดละสาม ตอนที่ 3
4 พฤษภาคม 2560
1114
164 163-ตอบปัญหาธรรม
4 พฤษภาคม 2560
1303
163 162-ญาณวิภังค์ 7 ญาณหมวดละสาม ตอนที่ 2
4 พฤษภาคม 2560
1002
162 161-ญาณวิภังค์ 6 ญาณหมวดละสาม ตอนที่ 1
20 เมษายน 2560
1038
161 160-ตอบปัญหาสังวรวินัยกับปหานวินัย
20 เมษายน 2560
1007
160 159-ญาณวิภังค์ 5 ญาณหมวดละสอง ตอนที่ 2
20 เมษายน 2560
1047
159 158-ญาณวิภังค์ 4 ญาณหมวดละสอง ตอนที่ 1
6 เมษายน 2560
987
158 157-ญาณวิภังค์ 3 ญาณหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 3
6 เมษายน 2560
980
157 156-ญาณวิภังค์ 2 ญาณหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 2
6 เมษายน 2560
1092
156 155-ญาณวิภังค์ 1 ญาณหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 1
6 เมษายน 2560
1026
155 154-ขุ.อิติ.14 เหตุที่ได้นามว่าตถาคต 2
23 มีนาคม 2560
1019
154 153-ตอบปัญหาธรรมเหตุให้ธรรมเทศนายาวสั้น
23 มีนาคม 2560
918
153 152-ขุ.อิติ.13 เหตุที่ได้นามว่าตถาคต 1
23 มีนาคม 2560
974
152 151-ขุ.อิติ.12 ลักษณะผู้มีจิตส่งตรงไปนิพพาน
23 มีนาคม 2560
1199
151 150-ขุ.อิติ.11 4 ลักษณะผู้เกียจคร้าน
16 มีนาคม 2560
934
150 149-ตอบปัญหาธรรม
16 มีนาคม 2560
1019
149 148-ขุ.อิติ.10 อุปมาบุรุษถูกกระแสน้ำพัดตกลงไป
16 มีนาคม 2560
1068
148 147-ขุ.อิติ.9 ลักษณะภิกษุผู้ไม่เป็นพุทธมามกะ
16 มีนาคม 2560
1145
147 146-ขุ.อิติ.8 ฆราวาสกับพระภิกษุอาศัยกันและกัน
16 กุมภาพันธ์ 2560
1007
146 145-ตอบปัญหาธรรมไม่เพ่งไม่เผลอ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1117
145 144-ขุ.อิต.7 พรหม, บุรพเทพ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1023
144 143-ขุ.อิติ.2 ปัจจัย 4 ที่มีค่าน้อยหาได้ง่าย
19 มกราคม 2560
1123
143 142-ตอบปัญหาธรรม
19 มกราคม 2560
990
142 141-ขุ.อิติ.1 ทานการจำแนกการอนุเคราะห์ยัญ
19 มกราคม 2560
1006
141 140-ขันธวิภังค์ 7 ขยายความวิญญาณขันธ์
5 มกราคม 2560
1040
140 139-ตอบปัญหาวิธีเข้าถึงความสุข
5 มกราคม 2560
1004
139 138-ขันธวิภังค์ 6 ขยายความสังขารขันธ์
5 มกราคม 2560
1069
138 137-ขยายความสัญญาขันธ์ 3
22 ธันวาคม 2559
1180
137 136-ตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2559
1182
136 135-ขยายความเวทนาขันธ์ 2
22 ธันวาคม 2559
1139
135 134-ขยายความเวทนาขันธ์ 1
22 ธันวาคม 2559
1154
134 133-ขันธวิภังค์ 2 ขยายความรูปขันธ์โดยอาการ 11
1 ธันวาคม 2559
1020
133 132-ตอบปัญหาธรรม
1 ธันวาคม 2559
1050
132 131-ชันธวิภังค์ 1 ความหมายของขันธ์ 5
1 ธันวาคม 2559
998
131 130-ตอบปัญหาธรรม
17 พฤศจิกายน 2559
1063
130 129-สติปัฏฐานวิภังค์ 10 วิธีเห็นธรรมในธรรม
17 พฤศจิกายน 2559
1122
129 128-สติปัฏฐานวิภังค์ 10 เห็นจิต
3 พฤศจิกายน 2559
996
128 127-ตอบปัญหาธรรม
3 พฤศจิกายน 2559
1006
127 126-สติปัฏฐานวิภังค์ 9 เห็นเวทนา
3 พฤศจิกายน 2559
981
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ