ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,773
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 04. วีดีโอ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 376 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
176 171-ญาณวิภังค์ 13 ญาณหมวดละห้า
1 มิถุนายน 2560
1232
175 170-ญาณวิภังค์12 ญาณหมวดละสี่
1 มิถุนายน 2560
1222
174 169-ตอบปัญหาวิธีปฏิบัติอารักขกรรมฐาน 4
1 มิถุนายน 2560
1242
173 181-ญาณวิภังค์ 21 กัมมวิปากญาณ
6 กรกฎาคม 2560
1119
172 180-ญาณวิภังค์ 20 ฐานาฐานญาณ 3
6 กรกฎาคม 2560
1189
171 179-ตอบปัญหากระบวนการปฏิบัติตามลำดับ
6 กรกฎาคม 2560
1216
170 178-ญาณวิภังค์ 19 ฐานาฐานญาณ 2
6 กรกฎาคม 2560
1215
169 177-ญาณวิภังค์ 18 ฐานาฐานญาณ 1
6 กรกฎาคม 2560
1213
168 167-ญาณวิภังค์ 10 ญาณหมวดละสี่ ตอนที่ 2
18 พฤษภาคม 2560
1148
167 166-ตอบปัญหาปัญญานำเจตนา
18 พฤษภาคม 2560
1180
166 165-ญาณวิภังค์ 9 ญาณหมวดละสี่ ตอนที่ 1
18 พฤษภาคม 2560
1145
165 164-ญาณวิภังค์ 8 ญาณหมวดละสาม ตอนที่ 3
4 พฤษภาคม 2560
1117
164 163-ตอบปัญหาธรรม
4 พฤษภาคม 2560
1306
163 162-ญาณวิภังค์ 7 ญาณหมวดละสาม ตอนที่ 2
4 พฤษภาคม 2560
1006
162 161-ญาณวิภังค์ 6 ญาณหมวดละสาม ตอนที่ 1
20 เมษายน 2560
1042
161 160-ตอบปัญหาสังวรวินัยกับปหานวินัย
20 เมษายน 2560
1011
160 159-ญาณวิภังค์ 5 ญาณหมวดละสอง ตอนที่ 2
20 เมษายน 2560
1052
159 158-ญาณวิภังค์ 4 ญาณหมวดละสอง ตอนที่ 1
6 เมษายน 2560
990
158 157-ญาณวิภังค์ 3 ญาณหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 3
6 เมษายน 2560
984
157 156-ญาณวิภังค์ 2 ญาณหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 2
6 เมษายน 2560
1096
156 155-ญาณวิภังค์ 1 ญาณหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 1
6 เมษายน 2560
1033
155 154-ขุ.อิติ.14 เหตุที่ได้นามว่าตถาคต 2
23 มีนาคม 2560
1024
154 153-ตอบปัญหาธรรมเหตุให้ธรรมเทศนายาวสั้น
23 มีนาคม 2560
921
153 152-ขุ.อิติ.13 เหตุที่ได้นามว่าตถาคต 1
23 มีนาคม 2560
977
152 151-ขุ.อิติ.12 ลักษณะผู้มีจิตส่งตรงไปนิพพาน
23 มีนาคม 2560
1203
151 150-ขุ.อิติ.11 4 ลักษณะผู้เกียจคร้าน
16 มีนาคม 2560
937
150 149-ตอบปัญหาธรรม
16 มีนาคม 2560
1023
149 148-ขุ.อิติ.10 อุปมาบุรุษถูกกระแสน้ำพัดตกลงไป
16 มีนาคม 2560
1074
148 147-ขุ.อิติ.9 ลักษณะภิกษุผู้ไม่เป็นพุทธมามกะ
16 มีนาคม 2560
1149
147 146-ขุ.อิติ.8 ฆราวาสกับพระภิกษุอาศัยกันและกัน
16 กุมภาพันธ์ 2560
1013
146 145-ตอบปัญหาธรรมไม่เพ่งไม่เผลอ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1121
145 144-ขุ.อิต.7 พรหม, บุรพเทพ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1030
144 143-ขุ.อิติ.2 ปัจจัย 4 ที่มีค่าน้อยหาได้ง่าย
19 มกราคม 2560
1126
143 142-ตอบปัญหาธรรม
19 มกราคม 2560
993
142 141-ขุ.อิติ.1 ทานการจำแนกการอนุเคราะห์ยัญ
19 มกราคม 2560
1012
141 140-ขันธวิภังค์ 7 ขยายความวิญญาณขันธ์
5 มกราคม 2560
1044
140 139-ตอบปัญหาวิธีเข้าถึงความสุข
5 มกราคม 2560
1010
139 138-ขันธวิภังค์ 6 ขยายความสังขารขันธ์
5 มกราคม 2560
1075
138 137-ขยายความสัญญาขันธ์ 3
22 ธันวาคม 2559
1183
137 136-ตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2559
1186
136 135-ขยายความเวทนาขันธ์ 2
22 ธันวาคม 2559
1144
135 134-ขยายความเวทนาขันธ์ 1
22 ธันวาคม 2559
1159
134 133-ขันธวิภังค์ 2 ขยายความรูปขันธ์โดยอาการ 11
1 ธันวาคม 2559
1028
133 132-ตอบปัญหาธรรม
1 ธันวาคม 2559
1055
132 131-ชันธวิภังค์ 1 ความหมายของขันธ์ 5
1 ธันวาคม 2559
1002
131 130-ตอบปัญหาธรรม
17 พฤศจิกายน 2559
1067
130 129-สติปัฏฐานวิภังค์ 10 วิธีเห็นธรรมในธรรม
17 พฤศจิกายน 2559
1128
129 128-สติปัฏฐานวิภังค์ 10 เห็นจิต
3 พฤศจิกายน 2559
1001
128 127-ตอบปัญหาธรรม
3 พฤศจิกายน 2559
1010
127 126-สติปัฏฐานวิภังค์ 9 เห็นเวทนา
3 พฤศจิกายน 2559
986
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ