ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,180
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 284 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 319 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 441 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 891 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,495 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,316 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 04. วีดีโอ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 376 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
26 029-ตอบปัญหาธรรม
3 กันยายน 2558
1267
25 028-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร5
3 กันยายน 2558
1186
24 027-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร4
3 กันยายน 2558
1117
23 026-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร2
20 สิงหาคม 2558
1024
22 025-ตอบปัญหาธรรม
20 สิงหาคม 2558
1218
21 024-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร1
20 สิงหาคม 2558
1017
20 020-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร9
16 กรกฎาคม 2558
1237
19 019-ตอบปัญหาเรื่องบทสวดพาหุงฯ
16 กรกฎาคม 2558
1225
18 018-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร8
16 กรกฎาคม 2558
1055
17 017-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร7
16 กรกฎาคม 2558
1217
16 016-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร6
2 กรกฎาคม 2558
1261
15 015-ตอบปัญหาธรรม
2 กรกฎาคม 2558
1077
14 014-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร5
2 กรกฎาคม 2558
1182
13 013-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร4
2 กรกฎาคม 2558
1165
12 012-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร3
25 มิถุนายน 2558
993
11 011-ตอบปัญหาธรรม
25 มิถุนายน 2558
1110
10 010-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร2
25 มิถุนายน 2558
1075
9 009-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร1
25 มิถุนายน 2558
1307
8 008-ตอบปัญหาวิธีเจริญโพชฌงค์เมื่อจิตหดหู่และฟุ้งซ่าน
18 มิถุนายน 2558
1216
7 007-ตอบปัญหาสมาธิที่เพียงพอต่อการพิจารณา
18 มิถุนายน 2558
1121
6 006-วิชยสูตร พิจารณากายเป็นสมถะวิปัสสนา2
18 มิถุนายน 2558
1119
5 005-วิชยสูตร พิจารณากายเป็นสมถะวิปัสสนา1
18 มิถุนายน 2558
1299
4 004-วิชยสูตร ขุ.สุ.,วิธีพิจารณากายว่างจากตัวตน
21 พฤษภาคม 2558
1239
3 003-ตอบปัญหาธรรม
21 พฤษภาคม 2558
1144
2 002-กึสีลสูตร ขุ.สุ., อยู่อย่างไรจึงบรรลุธรรม
21 พฤษภาคม 2558
1255
1 001-อุฏฐานสูตร ขุ.สุ.,ให้ลุกขึ้นทำความเพียร
21 พฤษภาคม 2558
1207
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ