ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,180
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 284 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 319 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 441 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 891 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,495 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,316 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 04. วีดีโอ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 376 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
126 125-สติปัฏฐานวิภังค์ 8 เห็นเวทนา
3 พฤศจิกายน 2559
911
125 124-ตอบปัญหาและสติปัฏฐานวิภังค์
20 ตุลาคม 2559
1102
124 123-สติปัฏฐานวิภังค์ เห็นกายในกาย
20 ตุลาคม 2559
1119
123 122-สติปัฏฐานวิภังค์2 อธิบายหัวข้อ
6 ตุลาคม 2559
1095
122 121-ตอบปัญหาธรรมลัทธิครูทั้ง 6
6 ตุลาคม 2559
1635
121 120-สติปัฏฐานวิภังค์1 อธิบายหัวข้อ
6 ตุลาคม 2559
1136
120 119-ตัณหา 108 และทิฏฐิ62
6 ตุลาคม 2559
1221
119 118-ตัณหา 18 อาศัยขันธ์ภายนอก
15 กันยายน 2559
1093
118 117-ตอบปัญหาธรรม
15 กันยายน 2559
936
117 116-ตัณหา 18 อาศัยขันธ์ภายใน 2
15 กันยายน 2559
1170
116 115-ตัณหา 18 อาศัยขันธ์ภายใน 1
15 กันยายน 2559
1006
115 114-กิเลสหมวดละสิบ
1 กันยายน 2559
1342
114 113-ตอบปัญหาธรรม
1 กันยายน 2559
1088
113 112-กิเลสหมวดละเก้า ตอนที่ 2
1 กันยายน 2559
1006
112 111-กิเลสหมวดละเก้า ตอนที่ 1
1 กันยายน 2559
1033
111 110-กิเลสหมวดละแปด ตอนที่ 2
18 สิงหาคม 2559
1154
110 109-ตอบปัญหาธรรม
18 สิงหาคม 2559
1054
109 108-กิเลสหมวดละแปด ตอนที่ 1
18 สิงหาคม 2559
1018
108 107-กิเลสหมวดละเจ็ด ตอนที่ 2
18 สิงหาคม 2559
969
107 106-กิเลสหมวดละเจ็ด ตอนที่ 1
4 สิงหาคม 2559
1127
106 105-ตอบปัญหาธรรม
4 สิงหาคม 2559
1127
105 104-กิเลสหมวดละหก ตอนที่ 2
4 สิงหาคม 2559
1144
104 103-กิเลสหมวดละหก ตอนที่ 1
4 สิงหาคม 2559
1027
103 102-กิเลสหมวดละห้า ตอนที่ 3
21 กรกฎาคม 2559
1039
102 101-ตอบปัญหาธรรม
21 กรกฎาคม 2559
1100
101 100-กิเลสหมวดละห้า ตอนที่ 2
21 กรกฎาคม 2559
1143
100 099-กิเลสหมวดละห้า ตอนที่ 1
21 กรกฎาคม 2559
1169
99 098-กิเลสหมวดละสี่ ตอนที่ 2
7 กรกฎาคม 2559
1217
98 097-ตอบปัญหาธรรม
7 กรกฎาคม 2559
1302
97 096-กิเลสหมวดละสี่ ตอนที่ 1
7 กรกฎาคม 2559
1294
96 095-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 10
7 กรกฎาคม 2559
1228
95 093-ตอบปัญหาธรรม
30 มิถุนายน 2559
1299
94 094-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 9
30 มิถุนายน 2559
1180
93 092-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 8
30 มิถุนายน 2559
1083
92 091-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 7
30 มิถุนายน 2559
1134
91 090-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 6
16 มิถุนายน 2559
1157
90 089-ตอบปัญหาธรรม
16 มิถุนายน 2559
1217
89 088-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 5
16 มิถุนายน 2559
1079
88 087-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 4
16 มิถุนายน 2559
1198
87 086-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 3
5 พฤษภาคม 2559
1301
86 085-ตอบปัญหาธรรม
5 พฤษภาคม 2559
1296
85 084-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 2
5 พฤษภาคม 2559
1300
84 083-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 1
5 พฤษภาคม 2559
1233
83 082-กิเลสหมวดละสอง ตอนที่ 5
21 เมษายน 2559
1158
82 081-ตอบปัญหาธรรม
21 เมษายน 2559
1239
81 080-กิเลสหมวดละสอง ตอนที่ 4
21 เมษายน 2559
1176
80 079-กิเลสหมวดละสอง ตอนที่ 3
21 เมษายน 2559
1181
79 078-ตอบปัญหาธรรม
7 เมษายน 2559
1223
78 078-กิเลสหมวดละสอง ตอนที่ 2
7 เมษายน 2559
1246
77 077-กิเลสหมวดละสอง ตอนที่ 1
7 เมษายน 2559
1026
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ