ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,180
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 284 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 319 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 441 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 891 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,495 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,316 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 04. วีดีโอ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 376 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
76 076-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 8
24 มีนาคม 2559
1067
75 075-ตอบปัญหาธรรม
24 มีนาคม 2559
1153
74 074-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 7
24 มีนาคม 2559
1105
73 073-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 6
24 มีนาคม 2559
1131
72 072-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 5
17 มีนาคม 2559
1039
71 071-ตอบปัญหาธรรม
17 มีนาคม 2559
1031
70 070-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 4
17 มีนาคม 2559
1034
69 069-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 3
17 มีนาคม 2559
1131
68 068-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 2
18 กุมภาพันธ์ 2559
1222
67 067-ตอบปัญหาธรรม
18 กุมภาพันธ์ 2559
1260
66 066-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 1
18 กุมภาพันธ์ 2559
1052
65 065-ลำดับการรู้อริยสัจ
18 กุมภาพันธ์ 2559
1186
64 064-ปุคคลบัญญัติ24
4 กุมภาพันธ์ 2559
1127
63 063-ตอบปัญหา ตัวรู้เห็นตัวรู้
4 กุมภาพันธ์ 2559
1225
62 062-ปุคคลบัญญัติ23
4 กุมภาพันธ์ 2559
1206
61 061-ปุคคลบัญญัติ22
4 กุมภาพันธ์ 2559
1159
60 060-ปุคคลบัญญัติ21
21 มกราคม 2559
1091
59 059-ตอบปัญหาธรรม
21 มกราคม 2559
1090
58 058-ปุคคลบัญญัติ20
21 มกราคม 2559
1088
57 057-ปุคคลบัญญัติ19
21 มกราคม 2559
1110
56 056-ปุคคลบัญญัติ18
14 มกราคม 2559
1101
55 055-ตอบปัญหาธรรม
14 มกราคม 2559
1305
54 054-ปุคคลบัญญัติ17
14 มกราคม 2559
1088
53 053-ปุคคลบัญญัติ16
14 มกราคม 2559
1078
52 052-ปุคคลบัญญัติ15
17 ธันวาคม 2558
1233
51 051-ตอบปัญหาเรื่องความสงสัย
17 ธันวาคม 2558
1295
50 050-ปุคคลบัญญัติ14
17 ธันวาคม 2558
1057
49 049-ปุคคลบัญญัติ13
17 ธันวาคม 2558
1182
48 048-ปุคคลบัญญัติ12
3 ธันวาคม 2558
1168
47 047-ตอบปัญหาธรรม
3 ธันวาคม 2558
1269
46 046-ปุคคลบัญญัติ10,11
3 ธันวาคม 2558
1917
45 023-เหตุเป็นไปได้ที่จะถึงนิพพานและได้ปฐมฌาน
6 สิงหาคม 2558
1231
44 022-ตอบปัญหาเรื่องเมตตาพรหมวิหาร
6 สิงหาคม 2558
1143
43 021-สรุปธรรมฝ่ายกุศล20 ฝ่ายอกุศล20
6 สิงหาคม 2558
1527
42 045-ปุคคลบัญญัติ8,9
19 พฤศจิกายน 2558
1057
41 044-ตอบปัญหาการโยนิโสให้ศีลเกิด
19 พฤศจิกายน 2558
983
40 043-ปุคคลบัญญัติ7
19 พฤศจิกายน 2558
1000
39 042-ปุคคลบัญญัติ6
15 ตุลาคม 2558
1174
38 041-บทธรรมสำหรับอยู่และไปคนเดียว
15 ตุลาคม 2558
1060
37 040-ทำสติปัฏฐานต้องได้ฌานก่อนหรือไม่?
15 ตุลาคม 2558
1087
36 039-ปุคคลบัญญัติ5
15 ตุลาคม 2558
1111
35 038-ปุคคลบัญญัติ4
15 ตุลาคม 2558
1250
34 037-ปุคคลบัญญัติ3
1 ตุลาคม 2558
1107
33 036-ปุคคลบัญญัติ2
1 ตุลาคม 2558
1192
32 035-ปุคคลบัญญัติ1
1 ตุลาคม 2558
1162
31 034-ตอบปัญหาธรรม
1 ตุลาคม 2558
1236
30 033-อนุสาสนีของพระศาสดา
24 กันยายน 2558
1173
29 032-ตอบปัญหาธรรม
24 กันยายน 2558
1171
28 031-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร7
24 กันยายน 2558
1140
27 030-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร6
3 กันยายน 2558
1071
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ