ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 04. วีดีโอ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 376 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
76 076-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 8
24 มีนาคม 2559
1074
75 075-ตอบปัญหาธรรม
24 มีนาคม 2559
1157
74 074-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 7
24 มีนาคม 2559
1109
73 073-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 6
24 มีนาคม 2559
1134
72 072-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 5
17 มีนาคม 2559
1043
71 071-ตอบปัญหาธรรม
17 มีนาคม 2559
1035
70 070-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 4
17 มีนาคม 2559
1038
69 069-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 3
17 มีนาคม 2559
1136
68 068-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 2
18 กุมภาพันธ์ 2559
1226
67 067-ตอบปัญหาธรรม
18 กุมภาพันธ์ 2559
1266
66 066-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 1
18 กุมภาพันธ์ 2559
1057
65 065-ลำดับการรู้อริยสัจ
18 กุมภาพันธ์ 2559
1192
64 064-ปุคคลบัญญัติ24
4 กุมภาพันธ์ 2559
1131
63 063-ตอบปัญหา ตัวรู้เห็นตัวรู้
4 กุมภาพันธ์ 2559
1230
62 062-ปุคคลบัญญัติ23
4 กุมภาพันธ์ 2559
1211
61 061-ปุคคลบัญญัติ22
4 กุมภาพันธ์ 2559
1163
60 060-ปุคคลบัญญัติ21
21 มกราคม 2559
1098
59 059-ตอบปัญหาธรรม
21 มกราคม 2559
1094
58 058-ปุคคลบัญญัติ20
21 มกราคม 2559
1096
57 057-ปุคคลบัญญัติ19
21 มกราคม 2559
1117
56 056-ปุคคลบัญญัติ18
14 มกราคม 2559
1105
55 055-ตอบปัญหาธรรม
14 มกราคม 2559
1310
54 054-ปุคคลบัญญัติ17
14 มกราคม 2559
1091
53 053-ปุคคลบัญญัติ16
14 มกราคม 2559
1082
52 052-ปุคคลบัญญัติ15
17 ธันวาคม 2558
1237
51 051-ตอบปัญหาเรื่องความสงสัย
17 ธันวาคม 2558
1299
50 050-ปุคคลบัญญัติ14
17 ธันวาคม 2558
1060
49 049-ปุคคลบัญญัติ13
17 ธันวาคม 2558
1187
48 048-ปุคคลบัญญัติ12
3 ธันวาคม 2558
1173
47 047-ตอบปัญหาธรรม
3 ธันวาคม 2558
1273
46 046-ปุคคลบัญญัติ10,11
3 ธันวาคม 2558
1924
45 023-เหตุเป็นไปได้ที่จะถึงนิพพานและได้ปฐมฌาน
6 สิงหาคม 2558
1232
44 022-ตอบปัญหาเรื่องเมตตาพรหมวิหาร
6 สิงหาคม 2558
1145
43 021-สรุปธรรมฝ่ายกุศล20 ฝ่ายอกุศล20
6 สิงหาคม 2558
1528
42 045-ปุคคลบัญญัติ8,9
19 พฤศจิกายน 2558
1059
41 044-ตอบปัญหาการโยนิโสให้ศีลเกิด
19 พฤศจิกายน 2558
985
40 043-ปุคคลบัญญัติ7
19 พฤศจิกายน 2558
1001
39 042-ปุคคลบัญญัติ6
15 ตุลาคม 2558
1176
38 041-บทธรรมสำหรับอยู่และไปคนเดียว
15 ตุลาคม 2558
1061
37 040-ทำสติปัฏฐานต้องได้ฌานก่อนหรือไม่?
15 ตุลาคม 2558
1088
36 039-ปุคคลบัญญัติ5
15 ตุลาคม 2558
1112
35 038-ปุคคลบัญญัติ4
15 ตุลาคม 2558
1251
34 037-ปุคคลบัญญัติ3
1 ตุลาคม 2558
1108
33 036-ปุคคลบัญญัติ2
1 ตุลาคม 2558
1193
32 035-ปุคคลบัญญัติ1
1 ตุลาคม 2558
1163
31 034-ตอบปัญหาธรรม
1 ตุลาคม 2558
1237
30 033-อนุสาสนีของพระศาสดา
24 กันยายน 2558
1174
29 032-ตอบปัญหาธรรม
24 กันยายน 2558
1172
28 031-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร7
24 กันยายน 2558
1142
27 030-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร6
3 กันยายน 2558
1072
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ