ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 02. วีดีโอ คอร์สปฏิบัติธรรม จำนวน 451 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
301 287-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(9).ถอนอภิชฌาและโทมนัสในกาย เวทนา จิต ธรรม
1 มกราคม 2561
642
300 286-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(8).จากอสัมโมหะสัมปชัญญะสู่วิปัสสนา
1 มกราคม 2561
742
299 285-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(7).ฝึกรู้แบบไม่หลง
31 ธันวาคม 2560
676
298 284-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(6).ฝึกจิตได้ที่พึ่ง
31 ธันวาคม 2560
624
297 283-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(5).ความเพียร กล้าหาญ บากบั่น
31 ธันวาคม 2560
747
296 282-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(4).ร่วมปฏิบัติรับอรุณ
31 ธันวาคม 2560
623
295 281-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(3).นำฝึกสติ รู้กายในอิริยาบถต่างๆ และรู้ลมหายใจ
30 ธันวาคม 2560
676
294 280-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(2).กายคตาสติเบื้องต้น
30 ธันวาคม 2560
667
293 279-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(1).หลักการปฏิบัติเน้นภาวนา
30 ธันวาคม 2560
798
292 308-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (14).อานิสงส์ของขันติและอุบายกำจัดอาฆาตในบุคคล
24 มกราคม 2561
729
291 307-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (13).วิธีเจริญเมตตาเพื่อกำจัดความอาฆาต
23 มกราคม 2561
800
290 306-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (12).มรณสติ, อานิสงส์และอุปมา
23 มกราคม 2561
748
289 305-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (11).กายคตาสติสำหรับผู้ได้ฌาน
23 มกราคม 2561
714
288 304-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (10).นำกายนี้เทียบกับศพคนตาย
22 มกราคม 2561
745
287 303-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (9).พิจารณากายประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลและธาตุ 4
22 มกราคม 2561
741
286 302-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (8).อานิสงส์กายคตาสติ พระสารีบุตรบันลือสีหนาท
22 มกราคม 2561
640
285 301-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (7).อานาปานสติ 16 ขั้นอย่างย่อ
22 มกราคม 2561
775
284 300-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (6).ระงับกายสังขารคือลมหายใจ
21 มกราคม 2561
874
283 299-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (5).เหตุให้ทำอานาปานสติได้ผลเร็ว
21 มกราคม 2561
901
282 298-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (4).วิธีทำสมาธิโดยใช้สัมปชัญญะ
20 มกราคม 2561
1177
281 297-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (3).วิธีทำสมาธิโดยใช้อิริยาบถกาย
20 มกราคม 2561
818
280 296-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (2).วิธีทำสมาธิโดยใช้ลมหายใจ
20 มกราคม 2561
828
279 295-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (1).ควรฝึกปีติจากวิเวกและสมาธิภาวนา 4 แบบ
19 มกราคม 2561
850
278 278-วัดทัพช้าง จ.ปราจีนบุรี 21-23 ต.ค.60 (8).บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ
23 ตุลาคม 2560
887
277 277-วัดทัพช้าง จ.ปราจีนบุรี 21-23 ต.ค.60 (7).มุ่งมั่นเดินมรรค
23 ตุลาคม 2560
774
276 276-วัดทัพช้าง จ.ปราจีนบุรี 21-23 ต.ค.60 (6).จากวิปัสสนาสู่การเห็นอริยสัจ 4
22 ตุลาคม 2560
766
275 275-วัดทัพช้าง จ.ปราจีนบุรี 21-23 ต.ค.60 (5).ฝึกวิปัสสนาถอนความเพ่งเล็งและความทุกข์ใจ
22 ตุลาคม 2560
774
274 274-วัดทัพช้าง จ.ปราจีนบุรี 21-23 ต.ค.60 (4).ฝึกสติสมาธิด้วยลมหายใจเข้าออก
22 ตุลาคม 2560
834
273 273-วัดทัพช้าง จ.ปราจีนบุรี 21-23 ต.ค.60 (3).อยู่กับกาย ดูกาย พิจารณากาย
21 ตุลาคม 2560
862
272 272-วัดทัพช้าง จ.ปราจีนบุรี 21-23 ต.ค.60 (2).ฝึกสติ สังเกต กาย เวทนา จิต ธรรม
21 ตุลาคม 2560
852
271 271-วัดทัพช้าง จ.ปราจีนบุรี 21-23 ต.ค.60 (1).บุญ กุศล ขั้นทาน ศีล ภาวนา
21 ตุลาคม 2560
763
270 270-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (13).ปฏิบัติธรรมตามลำดับ
8 กันยายน 2560
1125
269 269-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (12).รู้เท่าทันโลกและชีวิต
8 กันยายน 2560
783
268 268-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (11).ตอบปัญหาธรรม
7 กันยายน 2560
858
267 267-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (10).ละความเห็นผิดก่อน จึงละตัณหาได้
7 กันยายน 2560
815
266 266-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (9).รู้ทุกข์ ไม่ถูกทุกข์บีบคั้นจิต
7 กันยายน 2560
786
265 265-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (8).หลีกเลี่ยงสองความสุดโต่ง มุ่งตรงเข้าสู่มรรค
6 กันยายน 2560
754
264 264-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (7).สติสัมปชัญญะตลอดเวลา สมถะวิปัสสนาตามกาล
6 กันยายน 2560
767
263 263-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (6).วิธีหัดเจริญปัญญาแยกรูปแยกนาม
5 กันยายน 2560
853
262 262-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (5).พิจารณากายเป็นปฏิกูล เป็นธาตุ และเป็นเหมือนศพ
5 กันยายน 2560
760
261 261-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (4).อันตรายและอุปการะของสมาธิ
5 กันยายน 2560
752
260 260-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (3).มีสติอยู่กับกาย และนึกถึง พุทโธ ธัมโม สังโฆ
4 กันยายน 2560
796
259 258-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (1).ปฏิบัติธรรมทำเพื่อไปนิพพาน
4 กันยายน 2560
1036
258 259-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (2).ลงสมรภูมิรบข้าศึกคือกิเลส
4 กันยายน 2560
753
257 257-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (13).คุณลักษณะของพระโสดาบัน
31 สิงหาคม 2560
812
256 256-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (12).ตอบปัญหาธรรม 4
31 สิงหาคม 2560
858
255 255-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (11).เหตุเกิดทุกข์ กับ ความดับทุกข์
31 สิงหาคม 2560
862
254 254-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (10).ตอบปัญหาธรรม 3
31 สิงหาคม 2560
808
253 253-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (9).บริหารชีวิต บริหารทุกข์
30 สิงหาคม 2560
895
252 252-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (8).ตอบปัญหาธรรม 2
30 สิงหาคม 2560
892
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 451 รายการ