ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 02. วีดีโอ คอร์สปฏิบัติธรรม จำนวน 451 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
201 201-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(3).อยู่กับปัจจุบันทำประโยชน์ตน
31 ธันวาคม 2559
1161
200 200-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(2).ชนะตน ชนะกิเลส
30 ธันวาคม 2559
999
199 199-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(1).ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ชีวิตในธรรม
30 ธันวาคม 2559
1172
198 198-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(11)-สุขของคฤหัสถ์ 4 อย่างและเหตุแห่งประโยชน์
16 ธันวาคม 2559
1193
197 197-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(10)-ธรรม 5 สนับสนุนสัมมาทิฏฐิมีวิมุตติเป็นผล
16 ธันวาคม 2559
1216
196 196-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(9)-สรุปสัมมาทิฏฐิ 2 ระดับ
16 ธันวาคม 2559
1149
195 195-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(8)-จากพื้นฐานชีวิตที่ดีสู่การรู้อริยสัจ
15 ธันวาคม 2559
1240
194 194-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(7)-ข้อพิจารณาเพื่อละทุจริตแล้วเจริญสุจริต
15 ธันวาคม 2559
1035
193 193-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(6)-สัมมาทิฏฐิที่เป็นกรรมมโนสุจริต
15 ธันวาคม 2559
1162
192 192-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(5)-ฝึกปัญญาพิจารณาขันธ์ 5 ลงไตรลักษณ์
14 ธันวาคม 2559
1110
191 191-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(4)-วิธีปฏิบัติกายคตาสติ
14 ธันวาคม 2559
1089
190 190-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(3)-ตรวจสอบการปฏิบัติด้วยโอวาทปาติโมกข์
14 ธันวาคม 2559
1226
189 189-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(2)-อยู่กับปัจจุบันและอุปสรรคการภาวนา
13 ธันวาคม 2559
1166
188 188-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(1)-ตรวจสอบศรัทธาและที่มาของสุขทุกข์
13 ธันวาคม 2559
1233
187 187-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 3-5 ธ.ค.59 (6).หลักธรรมสำคัญ 3 ชุด
5 ธันวาคม 2559
1121
186 186-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 3-5 ธ.ค.59 (5).รู้จักขันธ์ 5
4 ธันวาคม 2559
1061
185 185-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 3-5 ธ.ค.59 (4).เจริญปัญญาโดยการดูกาย เวทนา และจิต
4 ธันวาคม 2559
1030
184 184-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 3-5 ธ.ค.59 (3).ฝึกสมาธิ ละนิวรณ์ 5
4 ธันวาคม 2559
1125
183 183-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 3-5 ธ.ค.59 (2).สุขของคฤหัสถ์ 4 และประโยชน์ภพหน้า 4
3 ธันวาคม 2559
1210
182 182-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 3-5 ธ.ค.59 (1).ธรรมะยกระดับจิต
3 ธันวาคม 2559
1102
181 181-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (7).จากพื้นฐานสู่จิตสงบและกิเลสสงบ
30 ตุลาคม 2559
1166
180 180-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (6).รู้สัจจะสอบผ่านโลก
30 ตุลาคม 2559
1117
179 179-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (5).วัฏฏะวนฝ่ายเกิดทุกข์
29 ตุลาคม 2559
1097
178 178-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (4).อุบายวิธีฝึกปัญญา
29 ตุลาคม 2559
1114
177 177-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (3).สรณะอันเกษม
28 ตุลาคม 2559
1060
176 176-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (2).อยู่กับปัจจุบัน ไม่ตกอดีต ไม่ไปอนาคต
28 ตุลาคม 2559
991
175 175-วัดทัพช้าง 28-30 ต.ค.59 (1).ต่างคนต่างเดินในมรรคเดียว
28 ตุลาคม 2559
1013
174 174-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (15).ไม่มีสิ่งเป็นที่รักก็ไม่มีทุกข์
9 กันยายน 2559
985
173 173-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (14).รู้อริยสัจทำที่สุดทุกข์ได้
9 กันยายน 2559
1182
172 172-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (13).ตอบปัญหาธรรม 3
8 กันยายน 2559
1103
171 171-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (12).หลักธรรมสำคัญคืออริยสัจ
8 กันยายน 2559
1159
170 170-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (11).ตอบปัญหาธรรม 2
8 กันยายน 2559
1108
169 169-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (10).เกิดแก่ตายทุกข์ควรรอบรู้
8 กันยายน 2559
1140
168 168-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (9).สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่อาจได้
7 กันยายน 2559
1148
167 167-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (8).ตอบปัญหาธรรม 1
7 กันยายน 2559
1245
166 166-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (7).ชีวิตเป็นของน้อย พึงรีบทำกุศล
7 กันยายน 2559
1266
165 165-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (6).เหตุปรารภความเพียร
6 กันยายน 2559
1167
164 164-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (5).เหตุที่ทำให้เสื่อมและไม่เสื่อม
6 กันยายน 2559
1066
163 163-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (4).ฝึกธรรมฝ่ายปัญญาโพธิ
6 กันยายน 2559
1035
162 162-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (3).การฝึกจิตและมาร 5
5 กันยายน 2559
1121
161 161-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (2).ฝึกสติรู้กาย
5 กันยายน 2559
1159
160 160-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (1).บรรพชา ถึงสรณะ รับศีล 8
5 กันยายน 2559
999
159 159-วังรีรีสอร์ท 1-3 ส.ค.59 (9).วิธีเลือกกรรมฐานและวิบากของทุจริต
3 กรกฎาคม 2559
1280
158 158-วังรีรีสอร์ท 1-3 ส.ค.59 (8).ตอบปัญหาธรรม 2
3 สิงหาคม 2559
1224
157 157-วังรีรีสอร์ท 1-3 ส.ค.59 (7).ตอบปัญหาธรรม 1
3 กรกฎาคม 2559
1215
156 156-วังรีรีสอร์ท 1-3 ส.ค.59 (6).กายคตาสติต่อด้วยสติปัฏฐาน 3 วิธี
2 สิงหาคม 2559
1295
155 155-วังรีรีสอร์ท 1-3 ส.ค.59 (5).ข้อพิจารณากระตุ้นความเพียร
2 สิงหาคม 2559
1234
154 154-วังรีรีสอร์ท 1-3 ส.ค.59 (4).ปฏิบัติเพื่อสำรวม ละ รู้ยิ่งและรอบรู้
2 สิงหาคม 2559
1319
153 153-วังรีรีสอร์ท 1-3 ส.ค.59 (3).ธรรมสำหรับขัดเกลากิเลส 44 อย่าง
1 สิงหาคม 2559
1219
152 152-วังรีรีสอร์ท 1-3 ส.ค.59 (2).แนะนำการฝึกสติอย่างง่ายๆ
1 สิงหาคม 2559
1201
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 451 รายการ