ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 02. วีดีโอ คอร์สปฏิบัติธรรม จำนวน 451 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
51 051-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (6) ตอบปัญหาธรรม1
15 สิงหาคม 2558
1214
50 050-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (5) กฎธรรมะ ฝึกปัญญา
15 สิงหาคม 2558
1397
49 049-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (4) สิ่งที่ควรพิจารณาอยู่เสมอ
15 สิงหาคม 2558
1267
48 048-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (3) มีสติ พิจารณากาย
14 สิงหาคม 2558
1329
47 047-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (2) เริ่มต้นปฏิบัติ
14 สิงหาคม 2558
1196
46 046-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (1) เข้าใจหลักปฏิบัติ
14 สิงหาคม 2558
1379
45 045-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (8) ปฏิบัติให้ตรงสัจจธรรม
8 สิงหาคม 2558
1457
44 044-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (7) ความแน่นอนแห่งธรรมทั้งปวง
4 สิงหาคม 2558
1299
43 043-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (6) กระตุ้นใจให้รู้สึกตัว
4 สิงหาคม 2558
1332
42 042-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (5) ธรรม ๖ ประการต้องละ จึงเจริญสติปัฏฐานได้
4 สิงหาคม 2558
1359
41 041-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (4) สวดมนต์ให้ได้สติปัญญา
4 สิงหาคม 2558
1261
40 040-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (3) โอกาสหาได้ยาก รีบปฏิบัติ
3 สิงหาคม 2558
1171
39 039-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (2) ฝึกอยู่กับกาย เปลี่ยนความเคยชิน
3 สิงหาคม 2558
1246
38 038-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (1) ชำระพื้นฐานและฝึกจิตปัญญา
3 สิงหาคม 2558
1279
37 037-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 30-1ส.ค.58 (7) ปฏิบัติให้ตรงต่อนิพพาน
1 สิงหาคม 2558
1404
36 036-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 30-1ส.ค.58 (6) ตัณหาทำให้เกิดอีก
31 กรกฎาคม 2558
1346
35 035-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 30-1ส.ค.58 (5) เห็นธรรมว่าเป็นธรรม
31 กรกฎาคม 2558
1318
34 034-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 30-1ส.ค.58 (4) รู้กายสักว่ากาย
31 กรกฎาคม 2558
1322
33 033-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 30-1ส.ค.58 (3) กายคตาสติเป็นหลักจิต
30 กรกฎาคม 2558
1351
32 032-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 30-1ส.ค.58 (2) ฝึกรู้ตัวรู้กายรู้จิต
30 กรกฎาคม 2558
1249
31 031-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 30-1ส.ค.58 (1) หลักในการปฏิบัติธรรม
30 กรกฎาคม 2558
1184
30 030-วังรีรีสอร์ท 6-8ก.ค.58 (10) สาระขององค์มรรค ๘
8 กรกฎาคม 2558
1306
29 029-วังรีรีสอร์ท 6-8พ.ค.58 (9) ตอบปัญหาธรรม
8 กรกฎาคม 2558
1320
28 028-วังรีรีสอร์ท 6-8ก.ค.58 (8) หลากหลายวิธีปฏิบัติโดยใช้ลมหายใจ
8 กรกฎาคม 2558
1251
27 027-วังรีรีสอร์ท 6-8พ.ค.58 (7) ไม่มีตัวตน ไม่มีของตน
8 กรกฎาคม 2558
1203
26 026-วังรีรีสอร์ท 6-8ก.ค.58 (6) อริยสัจ ๔ สัจจะจริงแท้
7 พฤษภาคม 2558
1284
25 025-วังรีรีสอร์ท 6-8ก.ค.58 (5) วิธีแก้กรรม
7 กรกฎาคม 2558
1318
24 024-วังรีรีสอร์ท 6-8ก.ค.58 (4) กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ
7 กรกฎาคม 2558
1226
23 023-วังรีรีสอร์ท 6-8ก.ค.58 (3) ขันติและกายคตาสติ
6 กรกฎาคม 2558
1321
22 022-วังรีรีสอร์ท 6-8ก.ค.58 (2) ไม่สันโดษในกุศลและไม่ย่อหย่อนความเพียร
6 กรกฎาคม 2558
1266
21 021-วังรีรีสอร์ท 6-8ก.ค.58 (1) ความเข้าใจพื้นฐานการปฏิบัติ
6 กรกฎาคม 2558
1312
20 020-บ้านกานนิสา 30-31พ.ค.58 (5) มีศีลและไม่ประมาท
31 พฤษภาคม 2558
1165
19 019-บ้านกานนิสา 30-31พ.ค.58 (4) ปฏิบัติอริยมรรค รู้อริยสัจ
31 พฤษภาคม 2558
1400
18 018-บ้านกานนิสา 30-31พ.ค.58 (3) ความอดทนและกัมมัสสกตาญาณ
30 พฤษภาคม 2558
1142
17 017-บ้านกานนิสา 30-31พ.ค.58 (2) คุมจิตและฝึกจิต
30 พฤษภาคม 2558
1357
16 016-บ้านกานนิสา 30-31พ.ค.58 (1) หลักในการปฏิบัติธรรม
30 พฤษภาคม 2558
1427
15 015-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (15) สรุปธรรมจากศีลถึงนิพพาน
5 พฤษภาคม 2558
1185
14 014-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (14) ธรรมเบื้องต้นและตอบปัญหาธรรม
5 พฤษภาคม 2558
1133
13 013-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (13) วิธีทำให้อริยมรรคให้เกิดและตอบปัญหา
4 พฤษภาคม 2558
1118
12 012-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (12) ตอบปัญหาธรรม
4 พฤษภาคม 2558
1199
11 011-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (11) ทุกขสัจ กับ ทุกขสมุทัยสัจ
4 พฤษภาคม 2558
1330
10 010-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (10) ตอบปัญหาธรรม
3 พฤษภาคม 2558
1142
9 009-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (9) วิธีพิจารณาอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท
3 พฤษภาคม 2558
1279
8 008-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (8) หลักวิปัสสนาเบื้องต้น
3 พฤษภาคม 2558
1367
7 007-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (7) พิจารณาโทษของกาย
3 พฤษภาคม 2558
1273
6 006-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (6) วิธีทำกายคตาสติให้เกิด
2 พฤษภาคม 2558
1312
5 005-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (5) จงอดทน
2 พฤษภาคม 2558
1245
4 004-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (4) กายคตาสติต่อด้วยสติปัฏฐาน
2 พฤษภาคม 2558
1262
3 003-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (3) ทางออกคือประตู
2 พฤษภาคม 2558
1165
2 002-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (2) แก้ไขใจให้ถูกต้อง
1 พฤษภาคม 2558
1142
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 451 รายการ