ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 321 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
221 221-ปฏิจจสมุปบาท3(1) สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท(ต่อ)
9 กันยายน 2561
908
220 220-ปฏิจจสมุปบาท2(2) สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท
26 สิงหาคม 2561
1052
219 219-ปฏิจจสมุปบาท2(1) ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท(ต่อ)
26 สิงหาคม 2561
1098
218 218-อริยมรรคมีองค์8และตอบปัญหา คอร์สพัฒนาจิตฯ
21 สิงหาคม 2561
982
217 217-ปฏิจจสมุปบาท1(2) ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท
19 สิงหาคม 2561
1178
216 216-ปฏิจจสมุปบาท1(1) หลักทั่วไปและหลักแจกแจงขยายความ
19 สิงหาคม 2561
1401
215 215-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯศูนย์2
4 สิงหาคม 2561
1177
214 214-จากไตรลักษณ์สู่ไตรสิกขา ยุวพุทธฯศูนย์2
4 สิงหาคม 2561
936
213 213-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
10 กรกฎาคม 2561
898
212 212-นำปฏิบัติ ฝึกสติ สร้างความรู้ตัว คอร์สกระทรวงวัฒนธรรม
3 กรกฎาคม 2561
780
211 211-ความจริงของสิ่งทั้งปวง คอร์สกระทรวงวัฒนธรรม
3 กรกฎาคม 2561
988
210 210-การสร้างเสริมอุดมการณ์รักชาติฯ(2) สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
24 มิถุนายน 2561
801
209 209-การสร้างเสริมอุดมการณ์รักชาติฯ(1) สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
24 มิถุนายน 2561
801
208 208-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวเนกขัมม์
5 มิถุนายน 2561
1015
207 207-ตอบปัญหาธรรม ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
871
206 206-นำภาวนา ฝึกสติ ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
737
205 205-กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งปวง ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
879
204 204-มีคุณสมบัติ คือ ความเพียร สัมปชัญญะ สติ
1 มิถุนายน 2561
848
203 203-เรียนรู้เรื่องกาย เวทนา จิต ธรรม ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
911
202 202- นำปฏิบัติ ตั้งใจ ฝึกสติ ยุวเนกขัมม์
31 พฤษภาคม 2561
821
201 201-ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง ยุวเนกขัมม์
31 พฤษภาคม 2561
847
200 200-กฎสามัญธรรมดาและกฎที่เหนือกฎทั้งปวง เนกขัมมบารมี
28 พฤษภาคม 2561
1006
199 199-สิ่งที่ต้องเรียนรู้และคุณสมบัติผู้เรียนรู้ เนกขัมมบารมี
27 พฤษภาคม 2561
893
198 198-ปฏิบัติธรรม; ความหมายและนำฝึกปฏิบัติ เนกขัมมบารมีฯ
26 พฤษภาคม 2561
802
197 197-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
21 ธันวาคม 2560
1078
196 196-หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน คอร์สพัฒนาจิตฯ
11 พฤศจิกายน 2560
1142
195 195-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
28 กันยายน 2560
1616
194 194-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิต
10 กันยายน 2560
1280
193 193-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ2 ห้องสาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
10 กันยายน 2560
1375
192 192-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ1 ห้องสาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
10 กันยายน 2560
1374
191 191-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
23 สิงหาคม 2560
1393
190 190-โยนิโสมนสิการ10แบบ
14 สิงหาคม 2560
1742
189 189-ธรรมะพื้นฐานและบุพพนิมิต7อย่าง
14 สิงหาคม 2560
1728
188 188-ตอบปัญหาธรรม3 คอร์สเนกขัมมบารมี
1 สิงหาคม 2560
1394
187 187-ตอบปัญหาธรรม2 คอร์สเนกขัมมบารมี
1 สิงหาคม 2560
1367
186 186-ผูกจิตด้วยอารมณ์หลายอย่าง คอร์สเนกขัมมบารมี
1 สิงหาคม 2560
1346
185 185-ตอบปัญหาธรรม1 คอร์สเนกขัมมบารมี
1 สิงหาคม 2560
1388
184 184-นำภาวนาฝึกจิตให้อยู่กับตัว คอร์สเนกขัมมบารมี
1 สิงหาคม 2560
1294
183 183-สัมมาทิฏฐินำสู่การปฏิบัติธรรม คอร์สเนกขัมมบารมี
1 สิงหาคม 2560
1278
182 182-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
8 มิถุนายน 2560
1541
181 181-ตอบปัญหาธรรมและนำปฏิบัติ เนกขัมม์
31 พฤษภาคม 2560
1450
180 180-เรียนรู้และปฏิบัติธรรม เนกขัมม์
31 พฤษภาคม 2560
1473
179 179-นำฝึกสติยืน-เดิน-นั่ง เนกขัมม์
23 พฤษภาคม 2560
1267
178 178-เรียนรู้กายใจเข้าใจโลก เนกขัมม์
23 พฤษภาคม 2560
1432
177 177-อาตาปี สัมปชาโน สติมา ธรรมสร้างตัวรู้ (คอร์สยุวเนกขัมม์)
4 เมษายน 2560
1358
176 176-หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน (คอร์สพัฒนาจิตเบื้องต้น)
1 เมษายน 2560
1405
175 175-พระพุทธองค์ทรงสอนอะไร (คอร์สพัฒนาจิตเบื้องต้น)
31 มีนาคม 2560
1537
174 174-หนทางแห่งความสุขทางพระพุทธศาสนา
15 มกราคม 2560
1399
173 173-เฉลยข้อสอบธรรม15ข้อ สัมมนาผู้เผยแผ่ธรรมฯ
11 มกราคม 2560
1518
172 172-โครงสร้างสภาวะธรรม สัมมนาผู้เผยแผ่ธรรมฯ
10 มกราคม 2560
1504
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 321 รายการ