ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 272 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
172 172-โครงสร้างสภาวะธรรม สัมมนาผู้เผยแผ่ธรรมฯ
10 มกราคม 2560
1492
171 171-ศัพท์สำคัญทางพุทธศาสนาอรรถะและพยัญชนะ
10 มกราคม 2560
1414
170 169-อริยมรรคมีองค์8และตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2559
1355
169 169-เรื่องของ "ใจ"
30 พฤศจิกายน 2559
1727
168 168-ธรรมะที่ควรกำหนดรู้2 สาวัตถีธรรมะเธียเตอร์
6 พฤศจิกายน 2559
1441
167 167-ธรรมะที่ควรกำหนดรู้1 สาวัตถีธรรมะเธียเตอร์
6 พฤศจิกายน 2559
1466
166 166-อริยมรรคมีองค์8และตอบปัญหาธรรม
3 พฤศจิกายน 2559
1473
165 165-ธรรมะที่ควรเจริญ2 สาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
9 ตุลาคม 2559
1377
164 164-ธรรมะที่ควรเจริญ1 สาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
9 ตุลาคม 2559
1489
163 163-ตอบปัญหาธรรม ยุวเนกขัมม์
6 ตุลาคม 2559
1555
162 162-สรุปธรรม ยุวเนกขัมม์
6 ตุลาคม 2559
1392
161 161-สัมมาทิฏฐิ ยุวเนกขัมม์
5 ตุลาคม 2559
1384
160 160-อริยมรรคมีองค์8และตอบปัญหาธรรม
26 กันยายน 2559
1557
159 159-ธรรมะที่มีอุปการะมาก2 สาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
21 สิงหาคม 2559
1585
158 158-ธรรมะที่มีอุปการะมาก1 สาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
21 สิงหาคม 2559
1548
157 157-ตอบปัญหาธรรม คอร์สพัฒนาจิตฯ
20 สิงหาคม 2559
1616
156 156-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
20 สิงหาคม 2559
1348
155 155-ทาน ศีล ภาวนา คอร์สเจ้าภาพ
12 สิงหาคม 2559
1598
154 154-ตอบปัญหาธรรม
10 กรกฎาคม 2559
1657
153 153-อริยมรรคมีองค์8
10 กรกฎาคม 2559
1514
152 152-ตอบปัญหาธรรม
21 มิถุนายน 2559
1629
151 151-อริยมรรคมีองค์8
21 มิถุนายน 2559
1419
150 150-พระพุทธศาสนาสอนอะไร
23 พฤษภาคม 2559
1512
149 149-ตอบปัญหาธรรม
18 พฤษภาคม 2559
1606
148 148-อริยมรรคมีองค์8
18 พฤษภาคม 2559
1635
147 147-สรุปธรรมสัมมาทิฏฐิ ยุวเนกขัมม์
9 เมษายน 2559
1426
146 146-เรียนรู้จากกิจกรรม ยุวเนกขัมม์
9 เมษายน 2559
1473
145 145-ขันธ์5 อายตนะ6 อารมณ์6 และกรรม3
9 เมษายน 2559
1428
144 144-ดี ชั่ว สูง ต่ำ ส่งเสริม ซ้ำเติม ตามกรรรม ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1468
143 143-มีความเพียร ความรู้ และสติ ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1356
142 142-ทำไมต้องมาปฏิบัติธรรม ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1381
141 141-หลักพระพุทธศาสนา; หลักความจริง กับ หลักปฏิบัติ
2 เมษายน 2559
1605
140 140-อริยมรรคมีองค์8; สัมมาทิฏฐิมาก่อน
20 มีนาคม 2559
1698
139 139-อริยมรรคมีองค์8; แนวดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
29 กุมภาพันธ์ 2559
1456
138 138-โยนิโสมนสิการ; วิธีใส่ใจให้เกิดปัญญา4
28 กุมภาพันธ์ 2559
1506
137 137-โยนิโสมนสิการ; วิธีใส่ใจให้เกิดปัญญา3
28 กุมภาพันธ์ 2559
1625
136 136-โยนิโสมนสิการ; วิธีใส่ใจให้เกิดปัญญา2
14 กุมภาพันธ์ 2559
1602
135 135-โยนิโสมนสิการ; วิธีใส่ใจให้เกิดปัญญา1
14 กุมภาพันธ์ 2559
1813
134 134-หลักพระพุทธศาสนา
30 มกราคม 2559
2563
133 133-ฉันทะ, แรงจูงใจให้ก้าวไปในความดี2
17 มกราคม 2559
1374
132 132-ฉันทะ, แรงจูงใจให้ก้าวไปในความดี1
17 มกราคม 2559
1634
131 131-อริยมรรคมีองค์8
23 ธันวาคม 2558
2205
130 130-อริยมรรคมีองค์8
30 พฤศจิกายน 2558
2497
129 129-หลักพระพุทธศาสนา
21 พฤศจิกายน 2558
2514
128 128-อริยมรรคมีองค์8
7 ตุลาคม 2558
1522
127 127-สัมมาทิฏฐิ2; เห็นตรงคล้อยตามธรรมและตอบปัญหา
30 กันยายน 2558
1555
126 126-สัมมาทิฏฐิ1; เห็นตรงกรรมและผลของกรรม
30 กันยายน 2558
1615
125 125-อริยมรรคมีองค์8
12 กันยายน 2558
1556
124 124-เส้นทางสู่โสดาบัน6
30 สิงหาคม 2558
2344
123 123-เส้นทางสู่โสดาบัน5
30 สิงหาคม 2558
2447
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 272 รายการ