ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 272 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
72 072-มหัศจรรย์แห่งวิญญาณ1
29 มิถุนายน 2557
17183
71 071-อริยมรรคมีองค์8; องค์ประกอบของอริยมรรค
9 กรกฎาคม 2557
1682
70 070-อริยมรรคมีองค์8; ความสำคัญของอริยมรรค
9 กรกฎาคม 2557
1672
69 069-โพชฌังค์6; วิธีเจริญโพชฌังค์2
15 มิถุนายน 2557
1725
68 068-โพชฌังค์5; วิธีเจริญโพชฌังค์1
15 มิถุนายน 2557
1733
67 067-โพชฌังค์4; ความสำคัญและอานิสงส์2
8 มิถุนายน 2557
1679
66 066-โพชฌังค์3; ความสำคัญและอานิสงส์1
8 มิถุนายน 2557
1686
65 065-อริยมรรคมีองค์8
26 มิถุนายน 2557
3064
64 064-โพชฌังค์2; ความหมายและประเภท2
1 มิถุนายน 2557
1763
63 063-โพชฌังค์1; ความหมายและประเภท1
1 มิถุนายน 2557
1796
62 062-ตอบปัญหาธรรม
5 มิถุนายน 2557
1778
61 061-อริยมรรคมีองค์8
5 มิถุนายน 2557
1853
60 060-ตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2556
1839
59 059-อริยมรรค; ข้อปฏิบัติที่พอดีเหมาะสม
22 ธันวาคม 2556
1815
58 058-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่2
3 ธันวาคม 2556
1666
57 057-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่1
3 ธันวาคม 2556
1636
56 056-อานาปานสติ16 ขั้นมหัศจรรย์แห่งกรรมฐาน2
8 กันยายน 2556
1998
55 055-อานาปานสติ16 ขั้นมหัศจรรย์แห่งกรรมฐาน1
8 กันยายน 2556
1895
54 054-ตอบปัญหาธรรม
25 สิงหาคม 2556
1730
53 053-อริยมรรคมีองค์8
25 สิงหาคม 2556
1772
52 052-ตอบปัญหาธรรม2
28 พฤษภาคม 2556
1739
51 051-ตอบปัญหาธรรม1
28 พฤษภาคม 2556
1963
50 050-กฎ, กรรม และกฎแห่งกรรม
28 พฤษภาคม 2556
1976
49 049-ตอบปัญหาธรรม2
17 พฤษภาคม 2556
1775
48 048-ตอบปัญหาธรรม1
17 พฤษภาคม 2556
1780
47 047-กฎแห่งกรรม; การยอมรับและปรับปรุงตน
17 พฤษภาคม 2556
1900
46 046-อริยมรรคมีองค์8
26 มีนาคม 2556
1862
45 045-มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ2 สาวัตถีธรรมเธียร์เตอร์
24 มีนาคม 2556
2775
44 044-มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ1 สาวัตถีธรรมเธียร์เตอร์
24 มีนาคม 2556
2840
43 043-ตอบปัญหาเรื่องสัมมาสมาธิ
23 กุมภาพันธ์ 2556
1831
42 042-อริยมรรค; ความหมาย, ความสำคัญและองค์มรรค
23 กุมภาพันธฺ 2556
1771
41 041-ความเข้าใจเรื่องจิต
17 ธันวาคม 2555
2118
40 040-บุญ; ความหมาย, ตัวสภาวะ และเหตุให้เกิด
4 ธันวาคม 2555
2024
39 039-ตอบปัญหาธรรม2
7 กันยายน 2555
1923
38 038-ตอบปัญหาธรรม1
7 กันยายน 2555
1908
37 037-ภพชาติ 2 แบบ
7 กันยายน 2555
1937
36 036-บุญกิริยาวัตถุ10
23 สิงหาคม 2555
1867
35 035-ตอบปัญหาธรรม
9 สิงหาคม 2555
1879
34 034-ภพชาติ
9 สิงหาคม 2555
2053
33 033-ตอบปัญหาธรรม2
7 สิงหาคม 2555
1837
32 032-ตอบปัญหาธรรม1
6 สิงหาคม 2555
1997
31 031-เสาหลักแห่งจิต ตอนที่3 ห้องสาวัตถีธรรมเธียร์เตอร์
15 กรกฎาคม 2555
1943
30 030-เสาหลักแห่งจิต ตอนที่2 ห้องสาวัตถีธรรมเธียร์เตอร์
15 กรกฎาคม 2555
1831
29 029-เสาหลักแห่งจิต ตอนที่1 ห้องสาวัตถีธรรมเธียร์เตอร์
15 กรกฎาคม 2555
1995
28 028-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่2
14 กรกฎาคม 2555
1893
27 027-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่1
14 กรกฎาคม 2555
1841
26 026-อริยมรรคมีองค์8 และตอบปัญหาธรรม
25 มิถุนายน 2555
1850
25 025-กฎเกณฑ์แห่งกรรม
18 พฤษภาคม 2555
3093
24 024-ภพภูมิ31
16 พฤษภาคม 2555
2267
23 023-กฎแห่งกรรม
20 เมษายน 2555
1864
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 272 รายการ