ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 321 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
121 121-เส้นทางสู่โสดาบัน4
16 สิงหาคม 2558
2327
120 120-เส้นทางสู่โสดาบัน3
16 สิงหาคม 2558
2233
119 119-พระพุทธศาสนาสอนอะไร
15 สิงหาคม 2558
2291
118 118-เส้นทางสู่โสดาบัน2
9 สิงหาคม 2558
2324
117 117-เส้นทางสู่โสดาบัน1
9 สิงหาคม 2558
2802
116 116-พระพุทธศาสนาสอนอะไร
27 กรกฎาคม 2558
1549
115 115-อริยมรรคมีองค์8-2
20 กรกฎาคม 2558
1358
114 114-อริยมรรคมีองค์8-1
20 กรกฎาคม 2558
1613
113 113-รู้กฎ..แจ้งธรรม4
5 กรกฎาคม 2558
1567
112 112-รู้กฎ..แจ้งธรรม3
5 กรกฎาคม 2558
1618
111 111-อริยมรรคมีองค์8; ทางสายกลาง
28 มิถุนายน 2558
2418
110 110-รู้กฎ..แจ้งธรรม2
14 มิถุนายน 2558
2421
109 109-รู้กฎ..แจ้งธรรม1
14 มิถุนายน 2558
2450
108 108-ตอบปัญหาธรรม
16 พฤษภาคม 2558
1608
107 107-หลักพระพุทธศาสนา
16 พฤษภาคม 2558
1443
106 106-อริยมรรคมีองค์8 และตอบปัญหาธรรม
7 พฤษภาคม 2558
1515
105 105-อริยมรรคมีองค์8 และตอบปัญหาธรรม
22 มีนาคม 2558
1811
104 104-ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
22 กุมภาพันธ์ 2558
1525
103 103-การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
26 ธันวาคม 2557
1484
102 102-ตอบปัญหาธรรม
8 กุมภาพันธ์ 2558
1689
101 101-อริยมรรคมีองค์8
8 กุมภาพันธ์ 2558
1521
100 100-ตอบปัญหาธรรม
24 มกราคม 2558
1545
99 099-หลักพระพุทธศาสนา
24 มกราคม 2558
1479
98 098-สร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรม
9 พฤศจิกายน 2557
1543
97 097-อริยมรรคและตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2557
1617
96 096-อริยมรรค; ความหมายและองค์ประกอบ
29 พฤศจิกายน 2557
1573
95 095-อริยมรรค; ขยายความองค์มรรค คอร์สคุณแม่สิริฯ
10 พฤศจิกายน 2557
1660
94 094-อริยมรรค; ความหมายและเข้าใจพื้นฐาน คอร์สคุณแม่สิริฯ
10 พฤศจิกายน 2557
1594
93 093-อริยมรรค4; วิธีเจริญอริยมรรค
5 ตุลาคม 2557
2567
92 092-อริยมรรค3; ความสำคัญของอริยมรรค
5 ตุลาคม 2557
2180
91 091-อริยมรรค2; องค์ประกอบของอริยมรรค
21 กันยายน 2557
2339
90 090-อริยมรรค1; ความหมายของอริยมรรค
21 กันยายน 2557
2517
89 089-มรรควิธี3 คณะวิทยากร
6 ตุลาคม 2557
1578
88 088-มรรควิธี2 คณะวิทยากร
6 ตุลาคม 2557
1631
87 087-มรรควิธี1 คณะวิทยากร
6 ตุลาคม 2557
1556
86 086-ทางสายกลาง
25 สิงหาคม 2557
1821
85 085-โพธิปักขิยธรรม4 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2406
84 084-โพธิปักขิยธรรม3 คณะวิทยากร
18 สิงหาคม 2557
2477
83 083-โพธิปักขิยธรรม2 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2511
82 082-โพธิปักขิยธรรม1 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2503
81 081-ตอบปัญหาธรรม2 เนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1690
80 080-ตอบปัญหาธรรม1 เนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1692
79 079-กฏแห่งกรรม คอร์สเนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1634
78 078-หลักแห่งธรรมทั้งปวง4 คณะวิทยากร
4 สิงหาคม 2557
2474
77 077-หลักแห่งธรรมทั้งปวง3 คณะวิทยากร
4 สิงหาคม 2557
2515
76 076-หลักแห่งธรรมทั้งปวง2 คณะวิทยากร
4 สิงหาคม 2557
2550
75 075-หลักแห่งธรรมทั้งปวง1 คณะวิทยากร
4 สิงหาคม 2557
2652
74 074-อริยมรรค; ทางเดินที่ถูกต้องเหมาะสม
2 สิงหาคม 2557
1773
73 073-มหัศจรรย์แห่งวิญญาณ2
29 มิถุนายน 2557
1802
72 072-มหัศจรรย์แห่งวิญญาณ1
29 มิถุนายน 2557
17194
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 321 รายการ