ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 636 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 493 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,060 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,619 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,519 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 300 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
50 050-กฎ, กรรม และกฎแห่งกรรม
28 พฤษภาคม 2556
1978
49 049-ตอบปัญหาธรรม2
17 พฤษภาคม 2556
1781
48 048-ตอบปัญหาธรรม1
17 พฤษภาคม 2556
1785
47 047-กฎแห่งกรรม; การยอมรับและปรับปรุงตน
17 พฤษภาคม 2556
1902
46 046-อริยมรรคมีองค์8
26 มีนาคม 2556
1863
45 045-มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ2 สาวัตถีธรรมเธียร์เตอร์
24 มีนาคม 2556
2785
44 044-มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ1 สาวัตถีธรรมเธียร์เตอร์
24 มีนาคม 2556
2852
43 043-ตอบปัญหาเรื่องสัมมาสมาธิ
23 กุมภาพันธ์ 2556
1841
42 042-อริยมรรค; ความหมาย, ความสำคัญและองค์มรรค
23 กุมภาพันธฺ 2556
1772
41 041-ความเข้าใจเรื่องจิต
17 ธันวาคม 2555
2120
40 040-บุญ; ความหมาย, ตัวสภาวะ และเหตุให้เกิด
4 ธันวาคม 2555
2026
39 039-ตอบปัญหาธรรม2
7 กันยายน 2555
1923
38 038-ตอบปัญหาธรรม1
7 กันยายน 2555
1909
37 037-ภพชาติ 2 แบบ
7 กันยายน 2555
1939
36 036-บุญกิริยาวัตถุ10
23 สิงหาคม 2555
1869
35 035-ตอบปัญหาธรรม
9 สิงหาคม 2555
1879
34 034-ภพชาติ
9 สิงหาคม 2555
2053
33 033-ตอบปัญหาธรรม2
7 สิงหาคม 2555
1837
32 032-ตอบปัญหาธรรม1
6 สิงหาคม 2555
1997
31 031-เสาหลักแห่งจิต ตอนที่3 ห้องสาวัตถีธรรมเธียร์เตอร์
15 กรกฎาคม 2555
1945
30 030-เสาหลักแห่งจิต ตอนที่2 ห้องสาวัตถีธรรมเธียร์เตอร์
15 กรกฎาคม 2555
1833
29 029-เสาหลักแห่งจิต ตอนที่1 ห้องสาวัตถีธรรมเธียร์เตอร์
15 กรกฎาคม 2555
2002
28 028-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่2
14 กรกฎาคม 2555
1895
27 027-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่1
14 กรกฎาคม 2555
1843
26 026-อริยมรรคมีองค์8 และตอบปัญหาธรรม
25 มิถุนายน 2555
1851
25 025-กฎเกณฑ์แห่งกรรม
18 พฤษภาคม 2555
3100
24 024-ภพภูมิ31
16 พฤษภาคม 2555
2273
23 023-กฎแห่งกรรม
20 เมษายน 2555
1867
22 022-อริยมรรค; ความหมาย ความสำคัญ และอธิบายองค์มรรค
22 มีนาคม 2555
1765
21 021-อริยมรรคมีองค์8
5 มีนาคม 2555
1876
20 020-กฎเกณฑ์กรรม ห้องสาวัตถีธรรมเธียร์เตอร์
18 กุมภาพันธ์ 2555
1878
19 019-อริยมรรคมีองค์8
15 กุมภาพันธ์ 2555
1776
18 018-พระพุทธศาสนาสอนอะไร เยาวชนเนกขัมมบารมี
27 ตุลาคม 2554
2020
17 017-อริยมรรค; ทางไปนิพพาน
21 กันยายน 2554
1919
16 016-อริยมรรคมีองค์8 แจกแจงขยายความและตอบปัญหาธรรม
6 กันยายน 2554
1947
15 015-อริยมรรค; ความหมายและความสำคัญ
20 สิงหาคม 2554
2027
14 014-อริยมรรคมีองค์8
25 กรกฎาคม 2554
1918
13 013-ทำความรู้จักกับตัวรู้ ตอนที่2 สัมมนาวิทยากร
16 กรกฎาคม 2554
2041
12 012-ทำความรู้จักกับตัวรู้ ตอนที่1 สัมมนาวิทยากร
16 กรกฎาคม 2554
2215
11 011-อริยมรรคมีองค์8
13 กรกฎาคม 2554
1917
10 010-ภพชาติ; ความหมาย วัตถุประสงค์และรูปแบบเทศนา
21 มิถุนายน 2554
2132
9 009-ตอบปัญหาธรรม
6 มิถุนายน 2554
1868
8 008-อริยมรรคมีองค์8 มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
6 มิถุนายน 2554
2076
7 007-ภพชาติ
20 เมษายน 2554
2452
6 006-อริยมรรคมีองค์8
7 มีนาคม 2554
1809
5 005-ภพชาติ
5 มีนาคม 2554
2188
4 004-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า พาให้ถึงความสิ้นทุกข์1
30 มกราคม 2554
2001
3 003-เป้าหมายของการปฏิบัติธรรม
10 ตุลาคม 2553
1940
2 002-อริยมรรคมีองค์8
16 ตุลาคม 2552
2053
1 001-อริยสัจ4
14 ตุลาคม 2552
2017
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 300 รายการ