ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,706
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 834 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 978 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 707 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 321 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
71 071-อริยมรรคมีองค์8; องค์ประกอบของอริยมรรค
9 กรกฎาคม 2557
1684
70 070-อริยมรรคมีองค์8; ความสำคัญของอริยมรรค
9 กรกฎาคม 2557
1673
69 069-โพชฌังค์6; วิธีเจริญโพชฌังค์2
15 มิถุนายน 2557
1736
68 068-โพชฌังค์5; วิธีเจริญโพชฌังค์1
15 มิถุนายน 2557
1747
67 067-โพชฌังค์4; ความสำคัญและอานิสงส์2
8 มิถุนายน 2557
1691
66 066-โพชฌังค์3; ความสำคัญและอานิสงส์1
8 มิถุนายน 2557
1708
65 065-อริยมรรคมีองค์8
26 มิถุนายน 2557
3066
64 064-โพชฌังค์2; ความหมายและประเภท2
1 มิถุนายน 2557
1778
63 063-โพชฌังค์1; ความหมายและประเภท1
1 มิถุนายน 2557
1820
62 062-ตอบปัญหาธรรม
5 มิถุนายน 2557
1784
61 061-อริยมรรคมีองค์8
5 มิถุนายน 2557
1855
60 060-ตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2556
1841
59 059-อริยมรรค; ข้อปฏิบัติที่พอดีเหมาะสม
22 ธันวาคม 2556
1820
58 058-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่2
3 ธันวาคม 2556
1666
57 057-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่1
3 ธันวาคม 2556
1637
56 056-อานาปานสติ16 ขั้นมหัศจรรย์แห่งกรรมฐาน2
8 กันยายน 2556
2018
55 055-อานาปานสติ16 ขั้นมหัศจรรย์แห่งกรรมฐาน1
8 กันยายน 2556
1924
54 054-ตอบปัญหาธรรม
25 สิงหาคม 2556
1733
53 053-อริยมรรคมีองค์8
25 สิงหาคม 2556
1773
52 052-ตอบปัญหาธรรม2
28 พฤษภาคม 2556
1742
51 051-ตอบปัญหาธรรม1
28 พฤษภาคม 2556
1968
50 050-กฎ, กรรม และกฎแห่งกรรม
28 พฤษภาคม 2556
1981
49 049-ตอบปัญหาธรรม2
17 พฤษภาคม 2556
1781
48 048-ตอบปัญหาธรรม1
17 พฤษภาคม 2556
1790
47 047-กฎแห่งกรรม; การยอมรับและปรับปรุงตน
17 พฤษภาคม 2556
1912
46 046-อริยมรรคมีองค์8
26 มีนาคม 2556
1864
45 045-มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ2 สาวัตถีธรรมเธียร์เตอร์
24 มีนาคม 2556
2787
44 044-มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ1 สาวัตถีธรรมเธียร์เตอร์
24 มีนาคม 2556
2859
43 043-ตอบปัญหาเรื่องสัมมาสมาธิ
23 กุมภาพันธ์ 2556
1848
42 042-อริยมรรค; ความหมาย, ความสำคัญและองค์มรรค
23 กุมภาพันธฺ 2556
1775
41 041-ความเข้าใจเรื่องจิต
17 ธันวาคม 2555
2126
40 040-บุญ; ความหมาย, ตัวสภาวะ และเหตุให้เกิด
4 ธันวาคม 2555
2032
39 039-ตอบปัญหาธรรม2
7 กันยายน 2555
1927
38 038-ตอบปัญหาธรรม1
7 กันยายน 2555
1917
37 037-ภพชาติ 2 แบบ
7 กันยายน 2555
1952
36 036-บุญกิริยาวัตถุ10
23 สิงหาคม 2555
1873
35 035-ตอบปัญหาธรรม
9 สิงหาคม 2555
1887
34 034-ภพชาติ
9 สิงหาคม 2555
2053
33 033-ตอบปัญหาธรรม2
7 สิงหาคม 2555
1844
32 032-ตอบปัญหาธรรม1
6 สิงหาคม 2555
2002
31 031-เสาหลักแห่งจิต ตอนที่3 ห้องสาวัตถีธรรมเธียร์เตอร์
15 กรกฎาคม 2555
1947
30 030-เสาหลักแห่งจิต ตอนที่2 ห้องสาวัตถีธรรมเธียร์เตอร์
15 กรกฎาคม 2555
1835
29 029-เสาหลักแห่งจิต ตอนที่1 ห้องสาวัตถีธรรมเธียร์เตอร์
15 กรกฎาคม 2555
2005
28 028-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่2
14 กรกฎาคม 2555
1895
27 027-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่1
14 กรกฎาคม 2555
1844
26 026-อริยมรรคมีองค์8 และตอบปัญหาธรรม
25 มิถุนายน 2555
1852
25 025-กฎเกณฑ์แห่งกรรม
18 พฤษภาคม 2555
3105
24 024-ภพภูมิ31
16 พฤษภาคม 2555
2279
23 023-กฎแห่งกรรม
20 เมษายน 2555
1871
22 022-อริยมรรค; ความหมาย ความสำคัญ และอธิบายองค์มรรค
22 มีนาคม 2555
1765
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 321 รายการ