ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 272 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
122 122-อริยมรรคมีองค์8 และตอบปัญหาธรรม
20 สิงหาคม 2558
1512
121 121-เส้นทางสู่โสดาบัน4
16 สิงหาคม 2558
2313
120 120-เส้นทางสู่โสดาบัน3
16 สิงหาคม 2558
2214
119 119-พระพุทธศาสนาสอนอะไร
15 สิงหาคม 2558
2288
118 118-เส้นทางสู่โสดาบัน2
9 สิงหาคม 2558
2307
117 117-เส้นทางสู่โสดาบัน1
9 สิงหาคม 2558
2772
116 116-พระพุทธศาสนาสอนอะไร
27 กรกฎาคม 2558
1547
115 115-อริยมรรคมีองค์8-2
20 กรกฎาคม 2558
1355
114 114-อริยมรรคมีองค์8-1
20 กรกฎาคม 2558
1608
113 113-รู้กฎ..แจ้งธรรม4
5 กรกฎาคม 2558
1560
112 112-รู้กฎ..แจ้งธรรม3
5 กรกฎาคม 2558
1609
111 111-อริยมรรคมีองค์8; ทางสายกลาง
28 มิถุนายน 2558
2407
110 110-รู้กฎ..แจ้งธรรม2
14 มิถุนายน 2558
2404
109 109-รู้กฎ..แจ้งธรรม1
14 มิถุนายน 2558
2425
108 108-ตอบปัญหาธรรม
16 พฤษภาคม 2558
1601
107 107-หลักพระพุทธศาสนา
16 พฤษภาคม 2558
1440
106 106-อริยมรรคมีองค์8 และตอบปัญหาธรรม
7 พฤษภาคม 2558
1512
105 105-อริยมรรคมีองค์8 และตอบปัญหาธรรม
22 มีนาคม 2558
1806
104 104-ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
22 กุมภาพันธ์ 2558
1514
103 103-การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
26 ธันวาคม 2557
1482
102 102-ตอบปัญหาธรรม
8 กุมภาพันธ์ 2558
1681
101 101-อริยมรรคมีองค์8
8 กุมภาพันธ์ 2558
1520
100 100-ตอบปัญหาธรรม
24 มกราคม 2558
1538
99 099-หลักพระพุทธศาสนา
24 มกราคม 2558
1474
98 098-สร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรม
9 พฤศจิกายน 2557
1534
97 097-อริยมรรคและตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2557
1613
96 096-อริยมรรค; ความหมายและองค์ประกอบ
29 พฤศจิกายน 2557
1569
95 095-อริยมรรค; ขยายความองค์มรรค คอร์สคุณแม่สิริฯ
10 พฤศจิกายน 2557
1657
94 094-อริยมรรค; ความหมายและเข้าใจพื้นฐาน คอร์สคุณแม่สิริฯ
10 พฤศจิกายน 2557
1590
93 093-อริยมรรค4; วิธีเจริญอริยมรรค
5 ตุลาคม 2557
2548
92 092-อริยมรรค3; ความสำคัญของอริยมรรค
5 ตุลาคม 2557
2168
91 091-อริยมรรค2; องค์ประกอบของอริยมรรค
21 กันยายน 2557
2329
90 090-อริยมรรค1; ความหมายของอริยมรรค
21 กันยายน 2557
2499
89 089-มรรควิธี3 คณะวิทยากร
6 ตุลาคม 2557
1570
88 088-มรรควิธี2 คณะวิทยากร
6 ตุลาคม 2557
1624
87 087-มรรควิธี1 คณะวิทยากร
6 ตุลาคม 2557
1545
86 086-ทางสายกลาง
25 สิงหาคม 2557
1816
85 085-โพธิปักขิยธรรม4 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2387
84 084-โพธิปักขิยธรรม3 คณะวิทยากร
18 สิงหาคม 2557
2452
83 083-โพธิปักขิยธรรม2 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2493
82 082-โพธิปักขิยธรรม1 คณะวิทยากร
19 สิงหาคม 2557
2475
81 081-ตอบปัญหาธรรม2 เนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1686
80 080-ตอบปัญหาธรรม1 เนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1686
79 079-กฏแห่งกรรม คอร์สเนกขัมม์
12 สิงหาคม 2557
1628
78 078-หลักแห่งธรรมทั้งปวง4 คณะวิทยากร
4 สิงหาคม 2557
2463
77 077-หลักแห่งธรรมทั้งปวง3 คณะวิทยากร
4 สิงหาคม 2557
2499
76 076-หลักแห่งธรรมทั้งปวง2 คณะวิทยากร
4 สิงหาคม 2557
2536
75 075-หลักแห่งธรรมทั้งปวง1 คณะวิทยากร
4 สิงหาคม 2557
2628
74 074-อริยมรรค; ทางเดินที่ถูกต้องเหมาะสม
2 สิงหาคม 2557
1771
73 073-มหัศจรรย์แห่งวิญญาณ2
29 มิถุนายน 2557
1793
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 272 รายการ