ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,516
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 503 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 829 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 596 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,254 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 869 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 909 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 01. วีดีโอ ยุวพุทธิกสมาคมฯ จำนวน 467 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
467 467-เอตทัคคะฯ พระมหากัจจายนเถระ ๓.ร่วมภาวนาและตอบปัญหาธรรม
9 สิงหาคม 2563
129
466 466-เอตทัคคะฯ พระมหากัจจายนเถระ ๒.รูปแบบการอธิบายอริยสัจแนวเทสนาหาร
9 สิงหาคม 2563
33
465 465-เอตทัคคะฯ พระมหากัจจายนเถระ ๑.ชีวประวัติและคติธรรม
9 สิงหาคม 2563
57
464 464-ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข 19-21 มิ.ย.63 (08).สรุปคอร์สอิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข
21 มิถุนายน 2563
28
463 463-ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข 19-21 มิ.ย.63 (07).ขยายความองค์มรรค 8
21 มิถุนายน 2563
38
462 462-ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข 19-21 มิ.ย.63 (06).วิธีพิจารณาอริยสัจธรรม
20 มิถุนายน 2563
39
461 461-ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข 19-21 มิ.ย.63 (05).ธรรมคือนิวรณ์กับธรรมคือโพชฌงค์
20 มิถุนายน 2563
8
460 460-ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข 19-21 มิ.ย.63 (04).วิธีพัฒนาปัญญาด้านวิปัสสนา
20 มิถุนายน 2563
30
459 459-ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข 19-21 มิ.ย.63 (03).ฝึกทั้งสติและสัมปชัญญะ
19 มิถุนายน 2563
5
458 458-ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข 19-21 มิ.ย.63 (02).ฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับตัว
19 มิถุนายน 2563
18
457 457-ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข 19-21 มิ.ย.63 (01).ปฏิบัติมรรคทำให้แจ้งผลและนิพพาน
19 มิถุนายน 2563
32
456 456-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (18).เบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายและโอวาทปิด
16 มิถุนายน 2563
6
455 455-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (17).โพธิปักขิยธรรม
16 มิถุนายน 2563
12
454 454-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (16).ตอบปัญหาธรรม 6
15 มิถุนายน 2563
7
453 453-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (15).แจกแจงรายละเอียดองค์มรรค 8
15 มิถุนายน 2563
18
452 452-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (14).ตอบปัญหาธรรม 5
15 มิถุนายน 2563
3
451 451-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (13).อริยสัจในชีวิตประจำวัน
15 มิถุนายน 2563
13
450 450-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (12).ตอบปัญหาธรรม 4
14 มิถุนายน 2563
3
449 449-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (11).ญาณ 12 สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ
14 มิถุนายน 2563
6
448 448-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (10).ตอบปัญหาธรรม 3
14 มิถุนายน 2563
4
447 447-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (09).ตัวถูกดู ตัวดู และวิธีดู
14 มิถุนายน 2563
5
446 446-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (08).ตอบปัญหาธรรม 2
13 มิถุนายน 2563
4
445 445-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (07).มัคควิธีทำให้เกิดอริยมรรค
13 มิถุนายน 2563
11
444 444-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (06).ตอบปัญหาธรรม 1
13 มิถุนายน 2563
6
443 443-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (05).ทางเอกเพื่อความบริสุทธิ์และทำให้แจ้งนิพพาน
13 มิถุนายน 2563
9
442 442-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (04).วิธีประกอบปัญญาแบบสัมปชัญญะ 4
13 มิถุนายน 2563
12
441 441-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (03).ความสำคัญ อานิสงส์ และรายละเอียดกายคตาสติ
12 มิถุนายน 2563
16
440 440-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (02).ฝึกจิตให้มีความตั้งมั่นอยู่ภายใน
12 มิถุนายน 2563
12
439 439-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (01).ตัวสภาวะของการปฏิบัติธรรม
12 มิถุนายน 2563
13
438 438-วิปัสสนาออนไลน์ 9-11 พ.ค.63 (10).ตอบปัญหาและสรุปลำดับการปฏิบัติ
11 พฤษภาคม 2563
6
437 437-วิปัสสนาออนไลน์ 9-11 พ.ค.63 (09).ปฏิปทา 4 และสิ่งทั้งปวง 30 อย่าง
11 พฤษภาคม 2563
6
436 436-วิปัสสนาออนไลน์ 9-11 พ.ค.63 (08).อธิบายรายละเอียดองค์มรรคทั้ง 8
11 พฤษภาคม 2563
11
435 435-วิปัสสนาออนไลน์ 9-11 พ.ค.63 (07).ตอบปัญหาธรรม
10 พฤษภาคม 2563
4
434 434-วิปัสสนาออนไลน์ 9-11 พ.ค.63 (06).สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน
10 พฤษภาคม 2563
7
433 433-วิปัสสนาออนไลน์ 9-11 พ.ค.63 (05).เจริญปัญญาเข้าใจสัจธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4
10 พฤษภาคม 2563
10
432 432-วิปัสสนาออนไลน์ 9-11 พ.ค.63 (04).โฉมหน้าศัตรูที่แท้จริงของสัตว์โลก
10 พฤษภาคม 2563
7
431 431-วิปัสสนาออนไลน์ 9-11 พ.ค.63 (03).รู้กายตามแนวกายคตาสติ 18 หมวดและตอบปัญหา
9 พฤษภาคม 2563
7
430 430-วิปัสสนาออนไลน์ 9-11 พ.ค.63 (02).ไม่อาลัยอดีต ไม่กังวลอนาคต รู้แจ้งธรรมปัจจุบัน
9 พฤาภาคม 2563
9
429 429-วิปัสสนาออนไลน์ 9-11 พ.ค.63 (01).หลักธรรมสำคัญจำเป็นเร่งด่วนควรรู้ก่อน
9 พฤษภาคม 2563
11
428 428-วิปัสสนาออนไลน์ 24-26 เม.ย.63 (10).สรุปธรรมบรรยายและให้โอวาท
26 เมษายน 2563
6
427 427-วิปัสสนาออนไลน์ 24-26 เม.ย.63 (09).ความรู้และคุณธรรมของชาวพุทธ
26 เมษายน 2563
5
426 426-วิปัสสนาออนไลน์ 24-26 เม.ย.63 (08).เริ่มต้นที่ความเห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์
26 เมษายน 2563
8
425 425-วิปัสสนาออนไลน์ 24-26 เม.ย.63 (07).ตอบปัญหาธรรม
25 เมษายน 2563
5
424 424-วิปัสสนาออนไลน์ 24-26 เม.ย.63 (06).เข้าใจให้ตรงอริยสัจธรรม
25 เมษายน 2563
8
423 423-วิปัสสนาออนไลน์ 24-26 เม.ย.63 (05).หลักฝึกปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน
25 เมษายน 2563
10
422 422-วิปัสสนาออนไลน์ 24-26 เม.ย.63 (04).ฝึกให้ไม่หลงรู้จักแยกกายและจิต
25 เมษายน 2563
5
421 421-วิปัสสนาออนไลน์ 24-26 เม.ย.63 (03).การฝึกประกอบสัมปชัญญะ 4 อย่าง
24 เมษายน 2563
10
420 420-วิปัสสนาออนไลน์ 24-26 เม.ย.63 (02).พิธีกรรมเตรียมความพร้อมและกรรมฐานเบื้องต้น
24 เมษายน 2563
9
419 419-วิปัสสนาออนไลน์ 24-26 เม.ย.63 (01).ปฏิบัติธรรมคืออะไรและอย่างไร?
24 เมษายน 2563
12
418 418-ปฏิจจสมุปบาท 9(2) สภาวธรรมในปัจจยาการ 2
22 มีนาคม 2563
288
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 467 รายการ