ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,773
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 01. วีดีโอ ยุวพุทธิกสมาคมฯ จำนวน 467 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
67 067-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (8) สติปัฏฐาน4 และตอบปัญหา
4 ตุลาคม 2557
1439
66 066-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (7) ตอบปัญหา
3 ตุลาคม 2557
1345
65 064-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (5) สัมมาทิฏฐิ(ต่อ) และตอบปัญหา
2 ตุลาคม 2557
1452
64 065-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (6) เงื่อนไขชีวิตและตอบปัญหา
3 ตุลาคม 2557
1519
63 063-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (4) ตอบปัญหาและสัมมาทิฏฐิ(ต่อ)
2 ตุลาคม 2557
1557
62 062-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (3) สัมมาทิฏฐิ
1 ตุลาคม 2557
1448
61 061-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (2) เทคนิคการปฏิบัติ
1 ตุลาคม 2557
1361
60 060-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (1) แนะนำการปฏิบัติ
1 ตุลาคม 2557
1514
59 059-อานาปานสติ 16 ขั้น มหัศจรรย์แห่งกรรมฐาน
8 กันยายน 2556
1428
58 058-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (15) วิธีตัดกิเลสให้ขาด
30 มิถุนายน 2557
1742
57 057-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (14) วิสุทธิ7
29 มิถุนายน 2557
1354
56 056-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (13) ลักษณะของวิสุทธิ
29 มิถุนายน 2557
1475
55 055-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (12) โอวาทของพระนันทกะ
28 มิถุนายน 2557
1351
54 054-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (11) ลำดับอินทรีย์ 5
28 มิถุนายน 2557
1587
53 053-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (10) จงหมั่นประกอบภาวนา
28 มิถุนายน 2557
1519
52 052-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (9) การเจริญโพชฌงค์ตามกาล
27 มิถุนายน 2557
1464
51 051-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (8) อาหารของโพชฌงค์
27 มิถุนายน 2557
1579
50 050-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (7) อาหารของนิวรณ์
27 มิถุนายน 2557
1490
49 049-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (6) ตอบปัญหาธรรม
26 มิถุนายน 2557
1477
48 048-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (5) การเจริญโพชฌงค์โดยสติปัฏฐาน
26 มิถุนายน 2557
1378
47 047-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (4) การเจริญโพชฌงค์
26 มิถุนายน 2557
1187
46 046-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (3) ประเภทของโพชฌงค์
25 มิถุนายน 2557
1286
45 045-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (2) เห็นธรรมคือนิวรณ์
25 มิถุนายน 2557
1229
44 044-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (1) โพชฌงค์; ธรรมฝ่ายปัญญา
25 มิถุนายน 2557
1268
43 043-ปฏิบัติ 29-2 มิ.ย.57 (11) โอวาทปิดอบรม
2 มิถุนายน 2557
1143
42 042-ปฏิบัติ 29-2 มิ.ย.57 (10) สัมมาสมาธิและตอบปัญหาธรรม
2 มิถุนายน 2557
1291
41 041-ปฏิบัติ 29-2 มิ.ย.57 (7) ตอบปัญหาธรรม3
31 พฤษภาคม 2557
1391
40 040-ปฏิบัติ 29-2 มิ.ย.57 (9) สัมมาอาชีวะ วายามะ สติ
1 มิถุนายน 2557
1308
39 039-ปฏิบัติ 29-2 มิ.ย.57 (8) สัมมาสังกัปปะ วาจา กัมมันตะ
31 พฤษภาคม 2557
1324
38 038-ปฏิบัติ 29-2 มิ.ย.57 (5) สัมมาทิฎฐิ2
30 พฤษภาคม 2557
1347
37 037-ปฏิบัติ 29-2 มิ.ย.57 (6) ตอบปัญหาธรรม2
30 พฤษภาคม 2557
1266
36 036-ปฏิบัติ 29-2 มิ.ย.57 (4) ตอบปัญหาธรรม1
30 พฤษภาคม 2557
1355
35 035-ปฏิบัติ 29-2 มิ.ย.57 (3) สัมมาทิฎฐิ1
29 พฤษภาคม 2557
1389
34 034-ปฏิบัติ 29-2 มิ.ย.57 (2) แนะนำการปฏิบัติ
29 ตุลาคม 2557
1351
33 033-ปฏิบัติ 29-2 มิ.ย.57 (1) ปฏิบัติตามอริยมรรค
29 พฤษภาคม 2557
1271
32 032-ปฏิบัติ 11-14 พ.ค.57 (10) ตอบปัญหาและปิดอบรม
14 พฤษภาคม 2557
1368
31 031-ปฏิบัติ 11-14 พ.ค.57 (9) อริยมรรคมีองค์ 8
14 พฤษภาคม 2557
1390
30 030-ปฏิบัติ 11-14 พ.ค.57 (8) สัมมาสติ
14 พฤษภาคม 2557
1133
29 029-ปฏิบัติ 11-14 พ.ค.57 (7) สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
13 พฤษภาคม 2557
1254
28 028-ปฏิบัติ 11-14 พ.ค.57 (6) ตอบปัญหาและสัมมาวาจา
13 พฤษภาคม 2557
1246
27 027-ปฏิบัติ 11-14 พ.ค.57 (5) สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
13 พฤษภาคม 2557
1160
26 026-ปฏิบัติ 11-14 พ.ค.57 (4) ไม่มีตัวตนอันแท้จริง
13 พฤษภาคม 2557
1290
25 025-ปฏิบัติ 11-14 พ.ค.57 (3) ทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์
12 พฤษภาคม 2557
1282
24 024-ปฏิบัติ 11-14 พ.ค.57 (2) กายคตาสติเบื้องต้น
12 พฤษภาคม 2557
1374
23 023-ปฏิบัติ 11-14 พ.ค.57 (1) ปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์ 8
12 พฤษภาคม 2557
1160
22 022-ปฏิบัติ 19-23 ก.พ. 57 (15) โอวาทปิดการอบรม
23 กุมภาพันธ์ 2557
1295
21 021-ปฏิบัติ 19-23 ก.พ. 57 (14) ตอบปัญหาธรรม
23 กุมภาพันธ์ 2557
1329
20 020-ปฏิบัติ 19-23 ก.พ. 57 (13) สัมมาอาชีวะและสัมมาวายามะ
22 กุมภาพันธ์ 2557
1320
19 019-ปฏิบัติ 19-23 ก.พ. 57 (12) ตอบปัญหาธรรม
22 กุมภาพันธ์ 2557
1229
18 018-ปฏิบัติ 19-23 ก.พ. 57 (11) สัมมาสังกัปปะ
22 กุมภาพันธ์ 2557
1242
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 467 รายการ