ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 01. วีดีโอ ยุวพุทธิกสมาคมฯ จำนวน 464 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
414 414-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (12).ตอบปัญหาธรรม 4
25 กุมภาพันธ์ 2563
212
413 413-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (11).ความรู้ครอบคลุมครบถ้วนในอริยสัจ
25 กุมภาพันธ์ 2563
243
412 412-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (10).ตอบปัญหาธรรม 3
25 กุมภาพันธ์ 2563
169
411 411-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (09).รู้ชัดทุกขอริยสัจตามความเป็นจริง
25 กุมภาพันธ์ 2563
235
410 410-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (08).ตอบปัญหาธรรม 2
24 กุมภาพันธ์ 2563
168
409 409-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (07).วิธีเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดและธรรมเป็นเหตุดับ
24 กุมภาพันธ์ 2563
200
408 408-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (06).วิธีเห็นธรรมภายในและภายนอก
24 กุมภาพันธ์ 2563
207
407 407-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (05).ตอบปัญหาธรรม 1
23 กุมภาพันธ์ 2563
229
406 406-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (04).ปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน
23 กุมภาพันธ์ 2563
174
405 405-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (03).ฝึกสติสัมปชัญญะอาศัยกายเป็นกรรมฐาน
22 กุมภาพันธ์ 2563
184
404 404-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (02).จุดหมาย ทางเดิน และจุดเริ่มต้น
22 กุมภาพันธ์ 2563
249
403 403-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (01).ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรม
22 กุมภาพันธ์ 2563
208
402 402-ปฏิจจสมุปบาท 8(2) ปัจจยาการภายในจิตหนึ่งขณะ 2
19 มกราคม 2563
218
401 401-ปฏิจจสมุปบาท 8(1) ปัจจยาการภายในจิตหนึ่งขณะ 1
19 มกราคม 2563
210
400 400-ปฏิจจสมุปบาท 7(2) ปฏิจจสมุปบาทแบบชาติปัจจุบัน ตอนที่ 2
8 ธันวาคม 2562
216
399 399-ปฏิจจสมุปบาท 7(1) ปฏิจจสมุปบาทแบบชาติปัจจุบัน ตอนที่ 1
8 ธันวาคม 2562
201
398 398-อริยมรรคมีองค์ 8 (คอร์สพัฒนาจิตฯ)
3 ธันวาคม 2562
139
397 397-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (17).ใส่ปัจฉิมโอวาทพระศาสดาไว้ในใจ
24 พฤศจิกายน 2562
135
396 396-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (16).เหตุแห่งความรู้แจ้งและความหลุดพ้น
24 พฤศจิกายน 2562
138
395 395-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (15).ตอบปัญหาธรรม 5
23 พฤศจิกายน 2562
131
394 394-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (14).กฎเกณฑ์แห่งวัฏฏจักร
23 พฤศจิกายน 2562
146
393 393-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (13).ตอบปัญหาธรรม 4
22 พฤศจิกายน 2562
136
392 392-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (12).สรุปหลักฏิบัติสติปัฏฐาน 4 ตั้งแต่ต้นจนจบ
22 พฤศจิกายน 2562
159
391 391-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (11).ตอบปัญหาธรรม 3
21 พฤศจิกายน 2562
286
390 390-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (10).ตอบปัญหาธรรม 2
20 พฤศจิกายน 2562
250
389 389-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (09).ตอบปัญหาธรรม 1
19 พฤศจิกายน 2562
276
388 388-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (08).วิธีการตามเห็นเวทนาและจิต
18 พฤศจิกายน 2562
283
387 387-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (07).สรุปหลักปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
17 พฤศจิกายน 2562
244
386 386-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (06).วิธีพิจารณากระจายแยกกายให้ละเอียด
17 พฤศจิกายน 2562
232
385 385-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (05).ปฏิบัติตามคำสอนในมหาสติปัฏฐานสูตร
16 พฤศจิกายน 2562
209
384 384-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (04).หัดฝึกสติด้วยการเดินและการนั่ง
16 พฤศจิกายน 2562
259
383 383-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (03).พัฒนาสติด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ และปัญญา
16 พฤศจิกายน 2562
203
382 382-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (02).เริ่มปฏิบัติด้วยการมีสติและสัมปชัญญะ
16 พฤศจิกายน 2562
237
381 381-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (01).หลักปฏิบัติในกรอบอริยสัจ
16 พฤศจิกายน 2562
215
380 380-ตอบปัญหาธรรม 2 ในคอร์สยุวเนกขัมม์
25 ตุลาคม 2562
182
379 379-ตอบปัญหาธรรม 1 ในคอร์สยุวเนกขัมม์
25 ตุลาคม 2562
202
378 377-อริยมรรคมีองค์ 8 (คอร์สพัฒนาจิตฯ)
24 กันยายน 2562
201
377 376-ปฏิจจสมุปบาท 6(2) ปฏิจจสมุปบาทแบบคร่อม 3 ชาติ ตอน 2
22 กันยายน 2562
219
376 375-ปฏิจจสมุปบาท 6(1) ปฏิจจสมุปบาทแบบคร่อม 3 ชาติ ตอน 1
22 กันยายน 2562
215
375 374-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (07).สรุปอริยมรรคมีองค์ 8
22 กันยายน 2562
218
374 373-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (06).ฝึกปัญญาพิจารณาธรรมคือนิวรณ์เป็นต้น
21 กันยายน 2562
208
373 372-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (05).ฝึกปัญญาพิจารณา กาย เวทนา จิต
21 กันยายน 2562
216
372 371-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (04).สัพพัตถกกรรมฐาน, กรรมฐานที่มีประโยชน์สำหรับทุกคน
21 กันยายน 2562
210
371 370-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (03).วิธีพิจารณากายให้เกิดสติและปัญญา
20 กันยายน 2562
209
370 369-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (02).เริ่มต้นปฏิบัติด้วยการมีสติสัมปชัญญะ
20 กันยายน 2562
218
369 368-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (01).อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข
20 กันยายน 2562
226
368 367-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (18).โอวาทธรรม
18 กันยายน 2562
208
367 366-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (17).เหตุปัจจัยของวิชชาและวิมุตติและตอบปัญหา
18 กันยายน 2562
181
366 365-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (16).ตอบปัญหาธรรม 7
17 กันยายน 2562
179
365 364-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (15).สรุปองค์มรรค 8
17 กันยายน 2562
187
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 464 รายการ