ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 01. วีดีโอ ยุวพุทธิกสมาคมฯ จำนวน 464 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
214 213-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (11).สภาวะวิปัสสนา,การเจริญอนุปัสสนา 7
20 พฤศจิกายน 2560
739
213 212-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (10).ตอบปัญหาธรรม 3
19 พฤศจิกายน 2560
765
212 211-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (9).ฆราวาสควรฝึกปีติจากวิเวก,อุบายแก้ง่วง
19 พฤศจิกายน 2560
802
211 210-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (8).เหตุ 5 ประการทำกรรมฐานบรรลุผลเร็ว
19 พฤศจิกายน 2560
763
210 209-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (7).ตอบปัญหาธรรม 2
18 พฤศจิกายน 2560
818
209 208-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (6).อารักขกรรมฐาน 4 อย่าง
18 พฤศจิกายน 2560
856
208 207-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (5).ตอบปัญหาธรรม 1
17 พฤศจิกายน 2560
778
207 206-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (4).วิธีเจริญสติฯโดยการพิจารณากาย
17 พฤศจิกายน 2560
810
206 205-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (3).สังเกตกายและใจให้ได้อสัมโมหสัมปชัญญะ
16 พฤศจิกายน 2560
747
205 204-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (2).สติในแบบวิปัสสนา
16 พฤศจิกายน 2560
678
204 203-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (1).อุปสรรคขัดขวางวิปัสสนา
16 พฤศจิกายน 2560
759
203 202-หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน (คอร์สพัฒนาจิต)
11 พฤศจิกายน 2560
820
202 201-อริยมรรคมีองค์ 8 (คอร์สพัฒนาจิต)(ต่อ)
28 กันยายน 2560
795
201 200-อริยมรรคมีองค์ 8 (คอร์สพัฒนาจิต)(ต่อ)
10 กันยายน 2560
718
200 199-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ 2
10 กันยายน 2560
900
199 198-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ 1
10 กันยายน 2560
865
198 197-อริยมรรคมีองค์ 8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
23 สิงหาคม 2560
821
197 196-โยนิโสมนสิการ 10 แบบ
14 สิงหาคม 2560
798
196 195-ธรรมะพื้นฐานและบุพพนิมิต 7 อย่าง
14 สิงหาคม 2560
827
195 194-ตอบปัญหาธรรม 3
1 สิงหาคม 2560
907
194 193-ตอบปัญหาธรรม 2
1 สิงหาคม 2560
847
193 192-ผูกจิตด้วยอารมณ์หลายอย่าง
1 สิงหาคม 2560
824
192 191-ตอบปัญหาธรรม 1
1 สิงหาคม 2560
804
191 190-นำภาวนาฝึกจิตให้อยู่กับตัว
1 สิงหาคม 2560
906
190 189-สัมมาทิฏฐินำสู่การปฏิบัติธรรม
1 สิงหาคม 2560
811
189 188-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (11).สุขที่ควรกลัว กับ สุขที่ไม่ควรกลัว
16 กรกฎาคม 2560
728
188 187-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (10).ตอบปัญหาธรรม
16 กรกฎาคม 2560
819
187 186-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (9).สรุปความรู้สัจจะ 4
16 กรกฎาคม 2560
837
186 185-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (8).จากรู้กฎแห่งธรรม ถึงรู้อริยสัจ
15 กรกฎาคม 2560
818
185 184-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (7).ทำความดีได้ความดี ทำความชั่วได้ความชั่ว
15 กรกฎาคม 2560
838
184 183-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (6).ฝึกพิจารณาเพื่อถอนอภิชฌาและโทมนัส
15 กรกฎาคม 2560
894
183 182-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (5).สรณะ 2 ระดับ
15 กรกฎาคม 2560
862
182 181-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (4).เบื้องต้นเน้นฝึกสติ วิริยะ และปัญญา
14 กรกฎาคม 2560
857
181 180-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (3).นำฝึกสติรู้กาย
14 กรกฎาคม 2560
838
180 179-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (2).ที่มาของปัญหาคือการปล่อยใจลอย
14 กรกฎาคม 2560
811
179 178-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (1).ตัวสภาวะการปฏิบัติธรรม
14 กรกฎาคม 2560
811
178 177-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (17).ฐานะ5ควรพิจารณาเนืองๆ,ธัมมุทเทส 4
1 กรกฎาคม 2560
858
177 176-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (16).คุณสมบัติพระโสดาบันฝ่ายหมดกับฝ่ายมี
1 กรกฎาคม 2560
802
176 175-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (15).ตอบปัญหาธรรม 7
1 กรกฎาคม 2560
849
175 174-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (14).องค์มรรคฝ่ายศีลและสัมมาวายามะ
30 มิถุนายน 2560
762
174 173-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (13).ตอบปัญหาธรรม 5
30 มิถุนายน 2560
748
173 172-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (12).ความคิดถูกต้อง 3 อย่างเป็นสัมมาสังกัปปะ
30 มิถุนายน 2560
836
172 171-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (11).ตอบปัญหาธรรม 4
30 มิถุนายน 2560
668
171 170-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (10).สัมมาทิฏฐิเหนือโลกรู้อริยสัจ 4
29 มิถุนายน 2560
789
170 169-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (9).ตอบปัญหาธรรม 3
29 มิถุนายน 2560
821
169 168-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (8).สัมมาทิฏฐิระดับบุญช่วยชำระจิต
29 มิถุนายน 2560
894
168 167-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (7).ตอบปัญหาธรรม 2
29 มิถุนายน 2560
815
167 166-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (6).ตอบปัญหาธรรม 1
28 มิถุนายน 2560
695
166 165-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (5).เจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4
28 มิถุนายน 2560
805
165 164-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (4).ฝึกสัมปชัญญะ 4
28 มิถุนายน 2560
812
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 464 รายการ