ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 01. วีดีโอ ยุวพุทธิกสมาคมฯ จำนวน 467 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
117 116-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (5) สัมมาสังกัปปะคิดออกจากกามเป็นต้น
22 กันยายน 2559
1169
116 115-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (4) สัมมาทิฏฐิญาณในอริยสัจ 4
22 กันยายน 2559
1232
115 114-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (3) ระลึกถึงสิ่งที่เลิศเสริมการปฏิบัติ
21 กันยายน 2559
1081
114 113-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (2) วิธีฝึกสติให้จิตอยู่กับกาย
21 กันยายน 2559
1277
113 112-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (1) กรอบการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอริยสัจ
21 กันยายน 2559
1145
112 111-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (15) โอวาทปิดการอบรม
13 สิงหาคม 2559
1111
111 110-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (14) ความเพียรที่ถูกต้อง
13 สิงหาคม 2559
1252
110 109-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (13) ตอบปัญหาธรรม 6
12 สิงหาคม 2559
1255
109 108-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (12) สัมมาสังกัปปะและองค์มรรคฝ่ายศีล
12 สิงหาคม 2559
1182
108 107-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (11) ตอบปัญหาธรรม 5
12 สิงหาคม 2559
1237
107 106-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (10) อริยสัจคือทุกขสมุทัยควรละ
11 สิงหาคม 2559
1195
106 105-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (9) ตอบปัญหาธรรม 4
11 สิงหาคม 2559
1100
105 104-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (8) อริยสัจคือทุกข์ควรกำหนดรอบรู้
11 สิงหาคม 2559
1147
104 103-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (7) ตอบปัญหาธรรม 3
11 สิงหาคม 2559
1307
103 102-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (6) ตอบปัญหาธรรม 2
10 สิงหาคม 2559
1115
102 101-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (5) สัมมาทิฏฐิเรื่องกรรมและผลของกรรม
10 สิงหาคม 2559
1151
101 100-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (4) ตอบปัญหาธรรม 1
10 สิงหาคม 2559
1076
100 099-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (3) วิธีฝึกและพัฒนาปัญญา
10 สิงหาคม 2559
1262
99 098-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (2) พิจารณาธรรมประจำกาย
9 สิงหาคม 2559
1212
98 097-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (1) ทำกรรมฐานฝึกจิต
9 สิงหาคม 2559
1283
97 097-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (16) โอวาทปิด
6 มิถุนายน 2558
1440
96 096-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (15) สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
6 มิถุนายน 2558
1295
95 095-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (14) สัมมากัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
5 มิถุนายน 2558
1205
94 094-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (13) ตอบคำถาม
5 มิถุนายน 2558
1602
93 093-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (12) อริยสัจ (ต่อ) และตอบคำถาม
5 มิถุนายน 2558
1394
92 092-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (11) ตอบคำถาม
5 มิถุนายน 2558
1319
91 091-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (10) อริยสัจ4
4 มิถุนายน 2558
1232
90 090-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (9) ตอบคำถาม
4 มิถุนายน 2558
1335
89 089-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (8) ความเข้าใจเรื่องกรรม และตอบคำถาม
4 มิถุนายน 2558
1455
88 088-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (7) ตอบคำถาม
4 มิถุนายน 2558
1369
87 087-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (6) สัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะ
3 มิถุนายน 2558
1338
86 086-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (5) การมีสติ
3 มิถุนายน 2558
1344
85 085-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (4) ตอบคำถาม
3 มิถุนายน 2558
1159
84 084-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (3) ความอดทน กายคตาสติ และ ตอบคำถาม
2 มิถุนายน 2558
1228
83 083-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (2) การฝึกสมาธิ
2 มิถุนายน 2558
1292
82 082-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (1) โครงการวิปัสสนากรรมฐาน
2 มิถุนายน 2558
1455
81 081-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (10) ศีลดีและมีความรู้ตัว
28 พฤษภาคม 2558
1148
80 080-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (9) ตอบปัญหาธรรม
28 พฤษภาคม 2558
1299
79 079-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (8) กฎเกณฑ์แห่งธรรม
27 พฤษภาคม 2558
1443
78 078-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (7) สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก3
27 พฤษภาคม 2558
1367
77 077-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (6) สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก2
26 พฤษภาคม 2558
1309
76 076-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (5) สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก1
26 พฤษภาคม 2558
1376
75 075-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (4) สัมมาทิฏฐิระดับโลก
26 พฤษภาคม 2558
1309
74 074-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (3) ฝึกองค์มรรคด้วยสติปัฏฐาน
25 พฤษภาคม 2558
1343
73 073-ปฏิบัติ 25-25พ.ค.58 (2) ฝึกใจให้ไม่ประมาท
25 พฤษภาคม 2558
1367
72 072-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (1) ก้าวย่างสู่ทางธรรม
25 พฤษภาคม 2558
1489
71 071-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (12) โอวาทปิด
5 ตุลาคม 2557
1416
70 070-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (11) อริยมรรคมีองค์8(ต่อ)
5 ตุลาคม 2557
1373
69 069-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (10) อริยมรรคมีองค์8
4 ตุลาคม 2557
1715
68 068-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (9) ตอบปัญหา
4 ตุลาคม 2557
1291
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 467 รายการ