ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 01. วีดีโอ ยุวพุทธิกสมาคมฯ จำนวน 464 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
114 113-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (2) วิธีฝึกสติให้จิตอยู่กับกาย
21 กันยายน 2559
1273
113 112-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (1) กรอบการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอริยสัจ
21 กันยายน 2559
1140
112 111-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (15) โอวาทปิดการอบรม
13 สิงหาคม 2559
1109
111 110-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (14) ความเพียรที่ถูกต้อง
13 สิงหาคม 2559
1250
110 109-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (13) ตอบปัญหาธรรม 6
12 สิงหาคม 2559
1252
109 108-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (12) สัมมาสังกัปปะและองค์มรรคฝ่ายศีล
12 สิงหาคม 2559
1179
108 107-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (11) ตอบปัญหาธรรม 5
12 สิงหาคม 2559
1235
107 106-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (10) อริยสัจคือทุกขสมุทัยควรละ
11 สิงหาคม 2559
1192
106 105-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (9) ตอบปัญหาธรรม 4
11 สิงหาคม 2559
1098
105 104-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (8) อริยสัจคือทุกข์ควรกำหนดรอบรู้
11 สิงหาคม 2559
1145
104 103-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (7) ตอบปัญหาธรรม 3
11 สิงหาคม 2559
1304
103 102-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (6) ตอบปัญหาธรรม 2
10 สิงหาคม 2559
1113
102 101-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (5) สัมมาทิฏฐิเรื่องกรรมและผลของกรรม
10 สิงหาคม 2559
1145
101 100-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (4) ตอบปัญหาธรรม 1
10 สิงหาคม 2559
1073
100 099-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (3) วิธีฝึกและพัฒนาปัญญา
10 สิงหาคม 2559
1260
99 098-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (2) พิจารณาธรรมประจำกาย
9 สิงหาคม 2559
1208
98 097-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (1) ทำกรรมฐานฝึกจิต
9 สิงหาคม 2559
1277
97 097-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (16) โอวาทปิด
6 มิถุนายน 2558
1437
96 096-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (15) สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
6 มิถุนายน 2558
1292
95 095-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (14) สัมมากัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
5 มิถุนายน 2558
1201
94 094-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (13) ตอบคำถาม
5 มิถุนายน 2558
1595
93 093-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (12) อริยสัจ (ต่อ) และตอบคำถาม
5 มิถุนายน 2558
1390
92 092-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (11) ตอบคำถาม
5 มิถุนายน 2558
1316
91 091-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (10) อริยสัจ4
4 มิถุนายน 2558
1227
90 090-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (9) ตอบคำถาม
4 มิถุนายน 2558
1331
89 089-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (8) ความเข้าใจเรื่องกรรม และตอบคำถาม
4 มิถุนายน 2558
1450
88 088-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (7) ตอบคำถาม
4 มิถุนายน 2558
1361
87 087-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (6) สัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะ
3 มิถุนายน 2558
1334
86 086-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (5) การมีสติ
3 มิถุนายน 2558
1336
85 085-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (4) ตอบคำถาม
3 มิถุนายน 2558
1155
84 084-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (3) ความอดทน กายคตาสติ และ ตอบคำถาม
2 มิถุนายน 2558
1222
83 083-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (2) การฝึกสมาธิ
2 มิถุนายน 2558
1289
82 082-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (1) โครงการวิปัสสนากรรมฐาน
2 มิถุนายน 2558
1450
81 081-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (10) ศีลดีและมีความรู้ตัว
28 พฤษภาคม 2558
1146
80 080-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (9) ตอบปัญหาธรรม
28 พฤษภาคม 2558
1296
79 079-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (8) กฎเกณฑ์แห่งธรรม
27 พฤษภาคม 2558
1440
78 078-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (7) สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก3
27 พฤษภาคม 2558
1366
77 077-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (6) สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก2
26 พฤษภาคม 2558
1307
76 076-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (5) สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก1
26 พฤษภาคม 2558
1375
75 075-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (4) สัมมาทิฏฐิระดับโลก
26 พฤษภาคม 2558
1306
74 074-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (3) ฝึกองค์มรรคด้วยสติปัฏฐาน
25 พฤษภาคม 2558
1340
73 073-ปฏิบัติ 25-25พ.ค.58 (2) ฝึกใจให้ไม่ประมาท
25 พฤษภาคม 2558
1365
72 072-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (1) ก้าวย่างสู่ทางธรรม
25 พฤษภาคม 2558
1487
71 071-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (12) โอวาทปิด
5 ตุลาคม 2557
1416
70 070-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (11) อริยมรรคมีองค์8(ต่อ)
5 ตุลาคม 2557
1373
69 069-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (10) อริยมรรคมีองค์8
4 ตุลาคม 2557
1715
68 068-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (9) ตอบปัญหา
4 ตุลาคม 2557
1291
67 067-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (8) สติปัฏฐาน4 และตอบปัญหา
4 ตุลาคม 2557
1439
66 066-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (7) ตอบปัญหา
3 ตุลาคม 2557
1345
65 064-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (5) สัมมาทิฏฐิ(ต่อ) และตอบปัญหา
2 ตุลาคม 2557
1452
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 464 รายการ