ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 01. วีดีโอ ยุวพุทธิกสมาคมฯ จำนวน 467 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
317 316-กิเลสที่ควรละ ธรรมที่ควรเจริญ
9 มกราคม 2562
335
316 315-แบบทดสอบความรู้ทางธรรม 25 ข้อ
9 มกราคม 2562
432
315 314-การทำงานที่ดำเนินตามมรรค
4 พฤศจิกายน 2561
455
314 313-กิจต่ออริยสัจของชาวพุทธ
4 พฤศจิกายน 2561
468
313 312-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (18).เร่งประกอบมรรค
24 พฤศจิกายน 2561
440
312 311-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (17).การตรวจสอบองค์มรรคในจิต
24 พฤศจิกายน 2561
438
311 310-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (16).ตอบปัญหาธรรม 4
23 พฤศจิกายน 2561
441
310 309-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (15).วิธีฝึกสัมปชัญญะ
23 พฤศจิกายน 2561
468
309 308-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (14).ตอบปัญหาธรรม 3
23 พฤศจิกายน 2561
476
308 307-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (13).ตอบปัญหาธรรม 2
22 พฤศจิกายน 2561
450
307 306-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (12).อิทัปปัจจยตาและกรรมฐานที่มีประโยชน์แก่ทุกคน
22 พฤศจิกายน 2561
482
306 305-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (11).การตัดวัฏฏะตามแนวปฏิจจสมุปบาท
21 พฤศจิกายน 2561
467
305 304-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (10).การเห็นขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนและเห็นเป็นทุกข์
20 พฤศจิกายน 2561
498
304 303-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (09).วิธีกำหนดรู้ทุกข์ เพื่อละความติดเพลินในทุกข์
19 พฤศจิกายน 2561
438
303 302-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (08).นิวรณ์และหลักมาตรฐานด้านวิปัสสนา
19 พฤศจิกายน 2561
509
302 301-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (07).สิ่งที่มีจริงในโลกคือขันธ์ 5 เท่านั้น
18 พฤศจิกายน 2561
481
301 300-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (06).ตอบปัญหาธรรม 1
18 พฤศจิกายน 2561
462
300 299-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (05).กิเลสที่ต้องมุ่งละก่อน
17 พฤศจิกายน 2561
493
299 298-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (04).ใส่ใจรู้อยู่ในกาย
17 พฤศจิกายน 2561
468
298 297-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (03).ฝึกดูกาย เวทนา จิต เพื่อให้ปัญญาไม่หลง
16 พฤศจิกายน 2561
442
297 296-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (02).กายคตาสติป้องกันไม่ให้เข้าไปในวัฏฏะ
16 พฤศจิกายน 2561
479
296 295-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.61 (01).ปฏิบัติคืออะไร ที่ไหน และอย่างไร?
16 พฤศจิกายน 2561
484
295 294-ปฏิบัติธรรม 19-21 ต.ค.61 (08).สัมมาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิ
21 ตุลาคม 2561
443
294 293-ปฏิบัติธรรม 19-21 ต.ค.61 (07).เจริญมรรคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธ
21 ตุลาคม 2561
468
293 292-ปฏิบัติธรรม 19-21 ต.ค.61 (06).ตอบปัญหาธรรม
20 ตุลาคม 2561
417
292 291-ปฏิบัติธรรม 19-21 ต.ค.61 (05).เห็นขันธ์ 5 ทำงาน
20 ตุลาคม 2561
442
291 290-ปฏิบัติธรรม 19-21 ต.ค.61 (04).ฝึกปัญญาแยกกาย เวทนา จิต
20 ตุลาคม 2561
435
290 289-ปฏิบัติธรรม 19-21 ต.ค.61 (03).สัมปชัญญะ 4 พื้นฐานทางปัญญา
19 ตุลาคม 2561
399
289 288-ปฏิบัติธรรม 19-21 ต.ค.61 (02).สติกันตัณหา ปัญญากันทิฏฐิ
19 ตุลาคม 2561
404
288 287-ปฏิบัติธรรม 19-21 ต.ค.61 (01).หลักปฏิบัติแนวอริยมรรค
19 ตุลาคม 2561
419
287 286-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (22).โอวาทปิดการอบรม
18 กันยายน 2561
513
286 285-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (21).สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
18 กันยายน 2561
499
285 284-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (20).ตอบปัญหาธรรม 10
18 กันยายน 2561
496
284 283-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (19).ตอบปัญหาธรรม 9
17 กันยายน 2561
535
283 282-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (18).สรุปรวมมรรคมีองค์ 8
17 กันยายน 2561
519
282 281-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (17).ตอบปัญหาธรรม 8
17 กันยายน 2561
484
281 280-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (16).ตอบปัญหาธรรม 7
17 กันยายน 2561
504
280 279-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (15).กระบวนธรรมฝ่ายดับทุกข์
17 กันยายน 2561
531
279 278-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (14).ตอบปัญหาธรรม 6
17 กันยายน 2561
456
278 277-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (13).ตอบปัญหาธรรม 5
16 กันยายน 2561
540
277 276-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (12).ความเป็นไปของขันธ์ 5 อันเป็นกองทุกข์
16 กันยายน 2561
517
276 275-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (11).ตอบปัญหาธรรม 4
16 กันยายน 2561
514
275 274-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (10).ตอบปัญหาธรรม 3
16 กันยายน 2561
522
274 273-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (9).ดี ชั่ว สูง ต่ำ มงคล อวมงคล อยู่ที่กรรม
16 กันยายน 2561
539
273 272-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (8).ตอบปัญหาธรรม 2
16 กันยายน 2561
469
272 271-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (7).ตอบปัญหาธรรม 1
15 กันยายน 2561
500
271 270-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (6).กระจายขันธ์ 5
15 กันยายน 2561
499
270 269-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (5).รู้ชัดนิวรณ์ว่าเป็นนิวรณ์ทำจิตให้เศร้าหมองและบังปัญญา
15 กันยายน 2561
497
269 268-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (4).ฝึกปัญญาพิจารณา กาย เวทนา จิต
15 กันยายน 2561
421
268 267-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (3).วิธีฝึกสติสัมปชัญญะโดยใช้กายเป็นกรรมฐาน
14 กันยายน 2561
505
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 467 รายการ