ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 01. วีดีโอ ยุวพุทธิกสมาคมฯ จำนวน 467 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
267 266-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (2).ฝึกจิตให้มีสติอยู่ด้วยความไม่ประมาท
14 กันยายน 2561
507
266 265-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (1).ปฏิบัติธรรมคืออะไร ?
14 กันยายน 2561
450
265 264-ตอบปัญหาธรรม
4 กรกฎาคม 2561
429
264 263-จากไตรลักษณ์สู่ไตรสิกขา
4 กรกฎาคม 2561
406
263 262-อริยมรรคมีองค์ 8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
10 กรกฎาคม 2561
407
262 261-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (20).โอวาทปิดและสรุปธรรม
1 กรกฎาคม 2561
399
261 260-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (19).วิธีรวมองค์มรรค 8 และมัคคสมังคี
1 กรกฎาคม 2561
407
260 259-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (18).ตอบปัญหาธรรม 7
30 มิถุนายน 2561
470
259 258-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (17).พิจารณาอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท
30 มิถุนายน 2561
441
258 257-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (16).ตอบปัญหาธรรม 6
30 มิถุนายน 2561
439
257 256-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (15).สักกายทิฏฐิ 20 วิจิกิจฉา 8 และสีลัพพตปรามาส
30 มิถุนายน 2561
395
256 255-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (14).ตอบปัญหาธรรม 5
30 มิถุนายน 2561
461
255 254-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (13).ตอบปัญหาธรรม 4
29 มิถุนายน 2561
411
254 253-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (12).เหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิ,พระโสดาบัน
29 มิถุนายน 2561
464
253 252-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (11).ตอบปัญหาธรรม 3
29 มิถุนายน 2561
431
252 251-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (10).พิจารณาดูอริยสัจ 4
29 มิถุนายน 2561
390
251 250-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (9).ตอบปัญหาธรรม 2
29 มิถุนายน 2561
389
250 249-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (8).ตอบปัญหาธรรม 1
28 มิถุนายน 2561
459
249 248-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (7).ขันธ์ 5 เป็นทุกขสัจ
28 มิถุนายน 2561
444
248 247-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (6).วิธีพิจารณาแยกแยะกาย เวทนา จิต
28 มิถุนายน 2561
451
247 246-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (5).วิธีดูกายให้มีสติตั้งแต่ตื่นจนหลับ
28 มิถุนายน 2561
453
246 245-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (4).วิธีพิจารณาความจริงของร่างกาย
27 มิถุนายน 2561
438
245 244-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (3).ฝึกสติ รู้กาย เดินจงกรม นั่งสมาธิ
27 มิถุนายน 2561
399
244 243-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (2).ละความเห็นผิดในสิ่งที่มีจริง
27 มิถุนายน 2561
368
243 242-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (1).ปฏิบัติธรรมให้ตรงมรรค
27 มิถุนายน 2561
412
242 241-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (16).คุณสมบัติอุบาสกอุบาสิกที่ดี 5 ประการ
28 กุมภาพันธ์ 2561
775
241 240-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (15).พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
28 กุมภาพันธ์ 2560
800
240 239-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (14).อริยมรรค จัดเป็น ปัญญา ศีล สมาธิ
27 กุมภาพันธ์ 2560
707
239 238-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (13).ตอบปัญหาธรรม 5
27 กุมภาพันธ์ 2560
877
238 237-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (12).ตอบปัญหาธรรม 4
27 กุมภาพันธ์ 2561
681
237 236-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (11).รู้เหตุเกิดทุกข์ รู้ความดับทุกข์ รู้มรรค
27 กุมภาพันธ์ 2560
685
236 235-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (10).ตอบปัญหาธรรม 3
27 กุมภาพันธ์ 2561
682
235 234-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (9).ตอบปัญหาธรรม 2
26 กุมภาพันธ์ 2561
680
234 233-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (8).เห็นความเกิดความดับของทุกข์ คือ ขันธ์ 5
26 กุมภาพันธ์ 2561
750
233 232-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (7).ตอบปัญหาธรรม 1
25 กุมภาพันธ์ 2561
746
232 231-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (6).เจริญปัญญาดูความเกิดดับของกาย เวทนา จิต
25 กุมภาพันธ์ 2561
758
231 230-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (5).พิจารณาให้เห็นความจริงของกาย
25 กุมภาพันธ์ 2561
682
230 229-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (4).นำภาวนา
24 กุมภาพันธ์ 2561
730
229 228-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (3).หลักอันมั่นคงของจิต
24 กุมภาพันธ์ 2561
645
228 227-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (2).ฝึกสติ ไม่ใจลอย รู้ตัวอยู่เสมอ
24 กุมภาพันธ์ 2561
738
227 226-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (1).ปฏิบัติธรรมเพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบ
24 กุมภาพันธ์ 2561
715
226 225-อริยมรรคมีองค์ ๘ (คอร์สพัฒนาจิต)(ต่อ)
21 ธันวาคม 2560
836
225 224-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (22).คุณธรรมพระโสดาบัน 5 ประการ
24 พฤศจิกายน 2560
888
224 223-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (21).ไม่เอาทุกข์ทับถมตนจนถึงดับทุกข์
24 พฤศจิกายน 2560
781
223 222-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (20).ตอบปัญหาธรรม 8
23 พฤศจิกายน 2560
815
222 221-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (19).ตอบปัญหาธรรม 7
23 พฤศจิกายน 2560
839
221 220-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (18).สัมมาทิฏฐิในมรรคคือญาณในสัจจะ 4
23 พฤศจิกายน 2560
812
220 219-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (17).ตอบปัญหาธรรม 6
22 พฤศจิกายน 2560
896
219 218-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (16).พิจารณาทุกข์ฯตามแนวอาทิตตปริยายสูตร
22 พฤศจิกายน 2560
902
218 217-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (15).ตอบปัญหาธรรม 5
21 พฤศจิกายน 2560
790
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 467 รายการ