ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 690 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
190 460-พรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน สมาคมโพธิธรรม Los Angeles
6 มีนาคม 2556
1591
189 459-ตอบปัญหาธรรม วัดไทย Los Angeles อเมริกา
4 เมษายน 2556
1879
188 458-แนะนำปฏิบัติเบื้องต้น วัดไทย Los Angeles อเมริกา
4 เมษายน 2556
1913
187 457-เข้าใจหลักธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรม วัดไทย Los Angeles อเมริกา
4 เมษายน 2556
1968
186 449-แก่นสารและจุดสิ้นสุดแห่งธรรมทั้งปวง รร.ชาโต เดอ แบงคอค
22 มีนาคม 2556
1801
185 448-กรรมและความสิ้นกรรม ตอนที่1 ธ.Exim
21 มีนาคม 2556
1847
184 447-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี
18 มีนาคม 2556
1789
183 446-ทางสู่นิพพาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี
18 มีนาคม 2556
1700
182 445-แก่นธรรมคือปล่อยวาง มกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา
13 มีนาคม 2556
2092
181 444-ตอบปัญหาธรรม รร.royal residency กุสินารา
12 มีนาคม 2556
1896
180 443-ทำกิจในอริยสัจด้วยความไม่ประมาท มหาปรินิพพานสถูป
12 มีนาคม 2556
1889
179 442-กรรมกับการให้ผลและวิธีศึกษาธรรมเบื้องต้น รร.kasai
11 มีนาคม 2556
1645
178 441-ธรรมเป็นใหญ่ เป็นพุทธะได้ด้วยการฝึก สวนลุมพินี
11 มีนาคม 2556
1800
177 440-ธรรมที่จำเป็นและเพียงพอ ธัมเมกขสถูป สารนาถ
9 มีนาคม 2556
1734
176 439-พื้นฐานแห่งธรรม2 รร.royal residency พุทธคยา
8 มีนาคม 2556
1691
175 438-พื้นฐานแห่งธรรม1 ต้นพระศรีมหาโพธิ์
8 มีนาคม 2556
1754
174 437-ผู้อยู่ใกล้พระรัตนตรัย รร.royal residency พุทธคยา
7 มีนาคม 2556
2600
173 435-หลักการพื้นฐานแห่งธรรมทั้งปวง intro condo ประดิพัทธิ์
4 มีนาคม 2556
1883
172 418-ความเห็นถูกนำทางโลก ธ.Exim
7 กุมภาพันธ์ 2556
1840
171 415-ขันติ, การฝึกปฏิบัติ และประโยชน์ บ.เครื่องดื่มกระทิงแดง จก.
30 มกราคม 2556
1795
170 413-ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเป็นโรคร้าย ตอบปัญหาทาง ETV
24 มกราคม 2556
1928
169 412-ทำอย่างไรเมื่อเพื่อนร่วมงานไม่เห็นด้วย ตอบปัญหาทาง ETV
24 มกราคม 2556
1845
168 411-ความเห็นถูกนำทางธรรม ธ.Exim bank
8 มกราคม 2556
1716
167 408-น้อมธรรมนำใจ เร่ิมต้นปีใหม่ บ.เครื่องดื่มกระทิงแดง จก
26 ธันวาคม 2555
1827
166 407-กายคตาสติ มทร.กรุงเทพ บพิตรพิมุข โดยชมรมกัลยาณธรรม
4 ธันวาคม 2555
1775
165 404-ความสวัสดีในชีวิต ตอนที่2 พสล.
22 ธันวาคม 2555
1862
164 403-ความสวัสดีในชีวิต ตอนที่1 พสล.
22 ธันวาคม 2555
1723
163 402-ทางสายเอกของพระพุทธเจ้า ตอนที่1 WBTV วัดยานนาวา
15 กันยายน 2555
1764
162 398-ทางสายเอกของพระพุทธเจ้า ตอนที่2 WBTV วัดยานนาวา
8 ธันวาคม 2555
1718
161 395-ใช้ชีวิตโดยธรรม กรมศุลกากร กรุงเทพฯ
30 พฤศจิกายน 2555
1863
160 392-การปฏิบัติธรรมแบบง่ายและลัดสั้น4 พุทธธรรมนำทอง AIA
8 ตุลาคม 2555
1717
159 391-การปฏิบัติธรรมแบบง่ายและลัดสั้น3 พุทธธรรมนำทอง AIA
8 ตุลาคม 2555
1732
158 390-การปฏิบัติธรรมแบบง่ายและลัดสั้น2 พุทธธรรมนำทอง AIA
8 ตุลาคม 2555
1838
157 389-การปฏิบัติธรรมแบบง่ายและลัดสั้น1 พุทธธรรมนำทอง AIA
8 ตุลาคม 2555
1741
156 387-ปฏิบัติธรรม วัดหนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
7 พฤศจิกายน 2555
2107
155 385-ธรรมะและหลักปฏิบัติอย่างย่อ ธนาคาร Exim bank
1 พฤศจิกายน 2555
1730
154 384-การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา บ.เครื่องดื่มกระทิงแดง จก.
24 ตุลาคม 2555
1845
153 383-ธรรมะ ทำไม? ธนาคาร exim bank
11 ตุลาคม 2555
1766
152 380-บุญ, ผลของบุญ และบุญกิริยาวัตถุ ยุวพุทธิกสมาคมฯ
3 ตุลาคม 2555
1923
151 379-ตอบปัญหาธรรม หอธรรมทัศน์ รพ.มหาราช จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2555
1844
150 378-สติมา ปัญญาเกิด หอธรรมทัศน์ รพ.มหาราช จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2555
1749
149 377-การใช้ชีวิตอย่างมีหลัก บ.เครื่องดื่มกระทิงแดง จก
19 กันยายน 2555
1724
148 376-ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน ศูนย์ฝึกอบรม ปตท.จ.ชลบุรี
14 กันยายน 2555
1809
147 375-หลักการของอริยมรรค ศูนย์ฝึกอบรม ปตท. จ.ชลบุรี
14 กันยายน 2555
1721
146 373-ทางสายกลาง ตอนที่2 หมู่บ้านชิชา พระราม2
12 กันยายน 2555
1812
145 372-ทางสายกลาง ตอนที่1 หมู่บ้านชิชา พระราม2
12 กันยายน 2555
1773
144 366-สร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรม2 สนง.อัยการ จ.กาฬสินธุ์
6 กันยายน 2555
1686
143 365-สร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรม1 สนง.อัยการ จ.กาฬสินธุ์
6 กันยายน 2555
1678
142 363-สติเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและเป็นสุข บ.เครื่องดื่มกระทิงแดง จก
29 สิงหาคม 2555
1701
141 362-ธรรมะตั้งแต่เบื้องต้นจนจบนิพพาน บ.บ้านอริยะ
26 สิงหาคม 2555
1942
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 690 รายการ