ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 688 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
488 1020-เงื่อนไขของสิ่งทั้งปวง หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
23 ธันวาคม 2561
835
487 1019-เพราะยึดมั่นในขันธ์5ความเห็นผิดจึงเกิดขึ้น คลีนิกทันตกรรมปากน้ำ
30 กันยายน 2561
967
486 1018-วิจัยในขันธ์5และอริยสัจ4 วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
15 กันยายน 2561
888
485 1017-รู้จักจิตและการฝึกจิต วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
8 กันยายน 2561
855
484 1016-ค้นคว้าวิจัยเรื่องตนเอง วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
1 กันยายน 2561
814
483 1015-การพัฒนามรรคเพื่อเห็นอริยสัจ กรมอู่ทหารเรือโดยชมรมอัปปมัญญา
19 สิงหาคม 2561
964
482 1014-ธรรมะและการอยู่อย่างมีสติ วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
18 สิงหาคม 2561
899
481 1013-มห้ศจรรย์แห่งสติ บ.โตโยต้า ไดฮัทสุฯ
24 กรกฎาคม 2561
1170
480 1012-อริยมรรค4 วิธีรวมมรรคและเหตุให้ถึงมรรค
15 กรกฎาคม 2561
972
479 1011-อริยมรรค3 แจกแจงขยายความองค์มรรค
15 กรกฎาคม 2561
828
478 1010-อริยมรรค2 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าของมรรค
15 กรกฎาคม 2561
844
477 1009-อริยมรรค1 ความหมายและความสำคัญ
15 กรกฎาคม 2561
937
476 1008-ปฏิจจสมุปบาทเพื่อความพ้นทุกข์4 ตอบปัญหาธรรม
17 มิถุนายน 2561
1009
475 1007-ปฏิจจสมุปบาทเพื่อความพ้นทุกข์3 ฝ่ายดับทุกข์และละสักกายทิฏฐิ
17 มิถุนายน 2561
955
474 1006-ปฏิจจสมุปบาทเพื่อความพ้นทุกข์2 ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์
17 มิถุนายน 2561
1031
473 1005-ปฏิจจสมุปบาทเพื่อความพ้นทุกข์1 วิธีปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์
17 มิถุนายน 2561
1031
472 1004-ดูจิต ดูใจ ดูตน พ้นทุกข์ บ.เอไอเอ
14 มิถุนายน 2561
935
471 1003-โครงสร้างหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ วัดกระโจมทอง
5 มิถุนายน 2561
994
470 1002-กฎเกณฑ์กรรม ศปท.กระทรวงคมนาคม
9 พฤษภาคม 2561
1116
469 1001-ถอนอภิชฌาโทมนัสและละสังโยชน์3ประการ
29 เมษายน 2561
1282
468 1000-ปฏิบัติให้ตรงหลักสติปัฏฐาน อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
29 เมษายน 2561
1091
467 999-ลักษณะของทางเอกคือสติปัฏฐาน4 อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
29 เมษายน 2561
1057
466 998-ความหมายและอานิสงส์ของทางเอก อาคารธรรมดีรู่งโรจน์
29 เมษายน 2561
1005
465 997-ภพภูมิ31ตอน2 แจกแจงกามภพ11 รูปภพ16 อรูปภพ4
22 เมษายน 2561
1648
464 996-ภพภูมิ31ตอน1 ความหมายและประเภทของภพ คลีนิกทันตกรรมปากน้ำ
22 เมษายน 2561
1778
463 995-ธรรมะกับความสุข บ.พีโอแคร์ จก.
28 มีนาคม 2561
1957
462 991-ธรรมะที่เป็นเหตุแห่งความเจริญ5อย่าง วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
20 มกราคม 2561
1324
461 990-ตอบปัญหาธรรม วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร
16 มกราคม 2561
1306
460 989-กฎเกณฑ์ของธรรมะ วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร
16 มกราคม 2561
1152
459 988-ธรรมะคืออะไรและเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
9 มกราคม 2561
1139
458 987- ธรรมะพื้นฐานในการปลูกฝังคุณธรรมและความไม่ทนต่อการทุจริต สกธ.
8 มกราคม 2561
1267
457 983-วิธีฝึกสัมปชัญญะ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
24 ธันวาคม 2560
1244
456 981-ตอบปัญหาธรรม ครุสติสถาน
17 ธันวาคม 2560
1289
455 980-โพชฌงค์7 ครุสติสถาน
17 ธันวาคม 2560
1052
454 975-รู้กายเพื่อฝึกสติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา วัดวังหิน
25 พฤศจิกายน 2560
1387
453 974-สัมปชัญญะ4และวิธีการฝึก วัดวังหิน พิษณุโลก
25 พฤศจิกายน 2560
1132
452 973-ความเพียรที่มีผลเพื่อความหมดทุกข์ตามลำดับ วัดวังหิน
25 พฤศจิกายน 2560
1239
451 963-หัดฝึกสติสัมปชัญญะและตอบปัญหา รพ.สมุทรปราการ
17 กันยายน 2560
1282
450 962-ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติกรรมฐาน รพ.สมุทรปราการ
17 กันยายน 2560
1218
449 961-ทำอย่างไร การรักษาศีล5จึงจะบริสุทธิ์ คลีนิคปากน้ำ
10 กันยายน 2560
2143
448 960-ตอบปัญหาธรรม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
28 สิงหาคม 2560
1380
447 960-อยู่อย่างไร..ไม่ให้เป็นทุกข์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
28 สิงหาคม 2560
2020
446 951-วิถีแห่งความสุข ชมรมกัลยาณธรรม มทร.กรุงเทพ
23 เมษายน 2560
1936
445 950-ฝึกปัญญาจากลมหายใจ อาคารธรรมดีรู่งโรจน์
30 กรกฎาคม 2560
1468
444 949-อุบายวิธีฝึกอานาปานสติ อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
30 กรกฎาคม 2560
1479
443 948-ฝึกสติจากอาการของกาย อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
30 กรกฎาคม 2560
1460
442 947-วัตถุประสงค์การทำกรรมฐาน อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
30 กรกฎาคม 2560
1233
441 942-สัมมาทิฏฐิกับสุจริตธรรมในการทำงาน กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
19 กรกฎาคม 2560
1200
440 940-คู่แท้แห่งปัญญา อสม.พัทยา
21 มิถุนายน 2560
1607
439 938-ธรรมะกับที่พึ่งของชีวิต ขรก.ตำรวจ วิปัสสนา มจร.
8 มิถุนายน 2560
1434
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 688 รายการ