ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 499 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 827 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,251 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 867 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 907 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 658 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
458 987- ธรรมะพื้นฐานในการปลูกฝังคุณธรรมและความไม่ทนต่อการทุจริต สกธ.
8 มกราคม 2561
1264
457 983-วิธีฝึกสัมปชัญญะ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
24 ธันวาคม 2560
1242
456 981-ตอบปัญหาธรรม ครุสติสถาน
17 ธันวาคม 2560
1286
455 980-โพชฌงค์7 ครุสติสถาน
17 ธันวาคม 2560
1048
454 975-รู้กายเพื่อฝึกสติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา วัดวังหิน
25 พฤศจิกายน 2560
1381
453 974-สัมปชัญญะ4และวิธีการฝึก วัดวังหิน พิษณุโลก
25 พฤศจิกายน 2560
1129
452 973-ความเพียรที่มีผลเพื่อความหมดทุกข์ตามลำดับ วัดวังหิน
25 พฤศจิกายน 2560
1236
451 963-หัดฝึกสติสัมปชัญญะและตอบปัญหา รพ.สมุทรปราการ
17 กันยายน 2560
1277
450 962-ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติกรรมฐาน รพ.สมุทรปราการ
17 กันยายน 2560
1212
449 961-ทำอย่างไร การรักษาศีล5จึงจะบริสุทธิ์ คลีนิคปากน้ำ
10 กันยายน 2560
2139
448 960-ตอบปัญหาธรรม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
28 สิงหาคม 2560
1379
447 960-อยู่อย่างไร..ไม่ให้เป็นทุกข์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
28 สิงหาคม 2560
2018
446 951-วิถีแห่งความสุข ชมรมกัลยาณธรรม มทร.กรุงเทพ
23 เมษายน 2560
1931
445 950-ฝึกปัญญาจากลมหายใจ อาคารธรรมดีรู่งโรจน์
30 กรกฎาคม 2560
1462
444 949-อุบายวิธีฝึกอานาปานสติ อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
30 กรกฎาคม 2560
1476
443 948-ฝึกสติจากอาการของกาย อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
30 กรกฎาคม 2560
1457
442 947-วัตถุประสงค์การทำกรรมฐาน อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
30 กรกฎาคม 2560
1228
441 942-สัมมาทิฏฐิกับสุจริตธรรมในการทำงาน กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
19 กรกฎาคม 2560
1198
440 940-คู่แท้แห่งปัญญา อสม.พัทยา
21 มิถุนายน 2560
1605
439 938-ธรรมะกับที่พึ่งของชีวิต ขรก.ตำรวจ วิปัสสนา มจร.
8 มิถุนายน 2560
1432
438 937-การฝึกสติเพื่อรู้เท่าทันความโกรธ บ.น้ำตาลมิตรผล
25 พฤษภาคม 2560
1794
437 935-วิธีฝึกสัมปชัญญะ4 สรุปหลักและวิธีการ (อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์)
30 เมษายน 2560
1458
436 935-วิธีฝึกสัมปชัญญะ3 นำฝึกปฏิบัติ (อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์)
30 เมษายน 2560
1290
435 934-วิธีฝึกสัมปชัญญะ2 ฝึกตามแบบแผนและแบบทั่วไป
30 เมษายน 2560
1328
434 933-วิธีฝึกสัมปชัญญะ1 ความหมาย ความสำคัญและประเภท
30 เมษายน 2560
1528
433 932-การฝึกสติเพื่อคลายความเครียดและวิตกกังวล บ.น้ำตาลมิตรผล
27 เมษายน 2560
1568
432 930-พระนิพพานในพระพุทธศาสนา ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
14 เมษายน 2560
1629
431 928-สติสมาธิเพื่อความสงบและลดความฟุ้งซ่าน บ.น้ำตาลมิตรผล
16 มีนาคม 2560
1508
430 926-สติกับการใช้ชีวิตประจำวัน บ.น้ำตาลมิตรผล
2 กุมภาพันธ์ 2560
2296
429 924-การเจริญกุศลธรรมเพื่อทำลายกิเลส ญาติธรรม จ.เชียงราย
25 มกราคม 2560
1663
428 923-ปรารภธรรมทำความเห็นให้ตรง วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
21 มกราคม 2560
1349
427 922-วิธีเข้าถึงความสุข2 คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
15 มกราคม 2560
1954
426 921-วิธีเข้าถึงความสุข1 คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
15 มกราคม 2560
1979
425 920-ธรรมะรับปีใหม่ พนง.บจก.ดอกบัวคู่
4 มกราคม 2560
1331
424 919-เติมเต็มความสุขในชีวิต บจก.พี.โอ.แคร์
28 ธันวาคม 2559
2102
423 917-สัมมาทิฏฐินำไปนิพพาน คณะวิศวฯ จุฬาฯ
18 ธันวาคม 2559
1589
422 916-ทาน ศีล ภาวนา เป็นธรรมแก้ทุกข์ รพ.ชะอำ
8 ธันวาคม 2559
1477
421 915-ธรรมะเป็นเรื่องของตัวเอง รพ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
8 ธันวาคม 2559
1268
420 912-ขยายความโอวาทปาติโมกข์ วัดวังหิน พิษณุโลก
24 พฤศติกายน 2559
1405
419 913-ขยายความอริยมรรคมีองค์8 วัดวังหิน พิษณุโลก
24 พฤศจิกายน 2559
1525
418 911-ให้แสงธรรมนำสติ4 บ้านอิ่มสุขรีสอร์ท จันทบุรี
31 ตุลาคม 2559
1343
417 910-ให้แสงธรรมนำสติ3 บ้านอิ่มสุขรีสอร์ท จันทบุรี
31 ตุลาคม 2559
1404
416 909-ให้แสงธรรมนำสติ2 บ้านอิ่มสุขรีสอร์ท จันทบุรี
31 ตุลาคม 2559
1519
415 908-ให้แสงธรรมนำสติ1 บ้านอิ่มสุขรีสอร์ท จันทบุรี
31 ตุลาคม 2559
1367
414 907-สันโดษ ไม่สันโดษ ขันติ และสติ รร.อนุบาลนครนายก
27 ตุลาคม 2559
1418
413 906-เหตุเกิดทุกข์ กับ ความไม่มีทุกข์ รร.อนุบาลนครนายก
27 ตุลาคม 2559
1483
412 905-เรามีกรรมเป็นของตน รร.อนุบาลนครนายก
27 ตุลาคม 2559
1503
411 904-ธรรมดาธรรมะ รร.อนุบาลนครนายก
27 ตุลาคม 2559
1384
410 902-ธรรมะเพื่อมีสติในชีวิตและการทำงาน2 (กลุ่มบ่าย) รพ.บางนา1
4 ตุลาคม 2559
1374
409 901-ธรรมะเพื่อมีสติในชีวิตและการทำงาน1 (กลุ่มเช้า) รพ.บางนา1
4 ตุลาคม 2559
1521
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 658 รายการ