ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 688 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
88 265-สิ่งที่ประเสริฐสุด และการปฏิบัติไปตามลำดับ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มจร.วังน้อย
7 มกราคม 2555
1920
87 264-อานิสงส์ของกายคตาสติกรรมฐาน ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มจร.วังน้อย
7 มกราคม 2555
1762
86 263-ฝึกอธิจิต ทำสมาธิภาวนา ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บัณฑิตวิทยาลัย มจร.วังน้อย
6 มกราคม 2555
1954
85 261-กรรมและการให้ผลของกรรม แก้วกัลยาสิกขาลัย กระทรวงสาธารณสุข
27 ธันวาคม 2554
1740
84 260-ความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บัณฑิตวิทยาลัย มจร.วังน้อย
20 ธันวาคม 2554
1951
83 259-มรรคเบื้องต้น ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บัณฑิตวิทยาลัย มจร.วังน้อย
14 ธันวาคม 2554
1839
82 257-ประตูนิพพาน ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บัณฑิตวิทยาลัย มจร.วังน้อย
7 ธันวาคม 2554
1852
81 256-ละเหตุให้เกิดทุกข์ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บัณฑิตวิทยาลัย มจร.วังน้อย
6 ธันวาคม 2554
1914
80 255-กำหนดรู้ทุกข์ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บัณฑิตวิทยาลัย มจร.วังน้อย
4 ธันวาคม 2554
2153
79 254-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่2 รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา
26 พฤศจิกายน 2554
1692
78 253-แนะนำการปฏิบัติธรรม2 วัดยานนาวา กรุงเทพฯ
26 พฤศจิกายน 2554
1813
77 252-กรรมและการให้ผล ตอนที่ 2 อาคารบางกอกเทาเวอร์
22 พฤศจิกายน 2554
1773
76 251-กรรมและการให้ผล ตอนที่ 1 อาคารบางกอกเทาเวอร์
22 พฤศจิกายน 2554
1859
75 250-แนะนำการปฏิบัติธรรม1 วัดยานนาวา กรุงเทพฯ
19 พฤศจิกายน 2554
1837
74 247-ธรรมะอันเป็นที่พึ่ง ตอนที่2 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
19 ตุลาคม 2554
1743
73 246-ธรรมะอันเป็นที่พึ่ง ตอนที่1 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
19 ตุลาคม 2554
1910
72 222-ตอบคำถามการฝึกสติ ฝึกสมาธิ คณะนักศึกษาธรรมลาดพร้าว
25 กันยายน 2554
2023
71 220-ธรรมะกับการทำงาน บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
19 กันยายน 2554
1832
70 219-สัจจะแห่งชีวิต คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก
9 กันยายน 2554
1911
69 215-ทำความเข้าใจเรื่องธรรมะ คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก
2 กันยายน 2554
1799
68 212-กรรมแก้ได้จริงหรือ โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์
11 สิงหาคม 2554
2044
67 211-แม่...หลักประกันแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์
10 สิงหาคม 2554
1870
66 210-ธรรมะคือชีวิต คุณทราบหรือไม่ บจก.ซีเมนต์ ฝ่ายซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ามหานคร
3 สิงหาคม 2554
1857
65 209-ธรรมะปฏิบัติเพื่อจิตอิสระ3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย นนทบุรี
2 สิงหาคม 2554
1745
64 208-ธรรมะปฏิบัติเพื่อจิตอิสระ2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย นนทบุรี
2 สิงหาคม 2554
1908
63 207-ธรรมะปฏิบัติเพื่อจิตอิสระ1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย นนทบุรี
2 สิงหาคม 2554
2005
62 196-สติเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและเป็นสุข โรงกลั่นน้ำมัน ESSO อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
21 กรกฎาคม 2554
1837
61 191-ขันธสันดาน บ้านคุณอรวรรณ รามคำแหง 164
10 กรกฎาคม 2554
1822
60 190-องค์มรรค 3 ที่จำเป็นต้องใช้เสมอ บ้านคุณอรวรรณ รามคำแหง 164
10 กรกฎาคม 2554
56343
59 189-อริยสัจ รายการธรรมปทีป WBTV วัดยานนาวา
2 กรกฎาคม 2554
2010
58 188-กฎเกณฑ์กรรม กรมศุลกากร กรุงเทพฯ
24 มิถุนายน 2554
3570
57 186-ธรรมะในชีวิตประจำวัน รพ.วชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
20 มิถุนายน 2554
2045
56 185-กรรมเก่า กรรมใหม่ และการแก้กรรม รพ.กรุงเทพภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
17 มิถุนายน 2554
1893
55 171-ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ บจก.กิ้มหยูเส็งค้ากระจก
7 พฤษภาคม 2554
1947
54 170-เทคนิคการฝึกสติและตอบปัญหาธรรม บ้านคุณอรวรรณ
5 พฤษภาคม 2554
2194
53 169-ความเข้าใจเรื่องธรรมะ บ้านคุณอรวรรณ
5 พฤษภาคม 2554
1965
52 165-ตอบปัญหาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4 เมษายน 2554
2007
51 164-รู้ใจไกลทุกข์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
8 เมษายน 2554
2135
50 163-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า พาให้ถึงความสิ้นทุกข์ บจก.ฟิลไทย
21 มีนาคม 2554
2047
49 162-ธรรมะในชีวิตประจำวัน บจก.อุตสาหกรรมตราอูฐ จ.สมุทรสาคร
18 มีนาคม 2554
1999
48 160-อยู่ด้วยความรู้ Brookside Valley Resort จ.ระยอง
14 มีนาคม 2554
1896
47 144-ตอบปัญหาธรรม วัดสระเพลง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
14 กุมภาพันธ์ 2554
1921
46 143-หลักของใจ วัดสระเพลง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
14 กุมภาพันธ์ 2554
1639
45 142-สุขอย่างไร ไม่ให้ทุกข์อีก ตอนที่4 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
21 มกราคม 2554
1674
44 141-สุขอย่างไร ไม่ให้ทุกข์อีก ตอนที่3 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
21 มกราคม 2554
1920
43 140-สุขอย่างไร ไม่ให้ทุกข์อีก ตอนที่2 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
21 มกราคม 2554
2079
42 139-สุขอย่างไร ไม่ให้ทุกข์อีก ตอนที่1 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
21 มกราคม 2554
1982
41 135-กรรมและการให้ผลของกรรม ตอนที่2 มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
8 ธันวาคม 2553
1927
40 134-กรรมและการให้ผลของกรรม ตอนที่1 มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
24 พฤศจิกายน 2553
1989
39 125-วิธีฝึกให้จิตมีศีล มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
13 ตุลาคม 2553
1880
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 688 รายการ