ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,516
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 503 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 829 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 596 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,254 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 869 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 909 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 658 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
258 552-สมาธิกับการฟังอย่างลึกซึ้ง1 กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา
16 สิงหาคม 2556
1791
257 551-เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้วยสติ4 กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา
15 สิงหาคม 2556
1620
256 550-เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้วยสติ3 กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา
15 สิงหาคม 2556
1765
255 549-เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้วยสติ2 กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา
15 สิงหาคม 2556
1792
254 548-เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้วยสติ1 กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา
15 สิงหาคม 2556
1869
253 547-หลักธรรมแห่งความร่ำรวยทางพุทธ4 กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา
14 สิงหาคม 2556
1713
252 546-หลักธรรมแห่งความร่ำรวยทางพุทธ3 กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา
14 สิงหาคม 2556
1724
251 545-หลักธรรมแห่งความร่ำรวยทางพุทธ2 กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา
14 สิงหาคม 2556
1626
250 544-หลักธรรมแห่งความร่ำรวยทางพุทธ1 กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา
14 สิงหาคม 2556
1714
249 543-เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยปรัชญาตะวันออก2
13 สิงหาคม 2556
1769
248 542-เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยปรัชญาตะวันออก1
13 สิงหาคม 2556
1743
247 540-หลักธรรมและหลักปฏิบัติ2 มูลนิธิมายาโคตมี
3 สิงหาคม 2556
1736
246 539-หลักธรรมและหลักปฏิบัติ1 มูลนิธิมายาโคตมี
3 สิงหาคม 2556
1712
245 532-วิธีปฏิบัติต่อความทุกข์และความสุข ธ.Exim
1 สิงหาคม 2556
1824
244 531-ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ ธรรมสถานว่องวานิช
25 กรกฎาคม 2556
1998
243 528-คุุณสมบัติของผู้เจริญ1 กรมศุลกากร
12 กรกฎาคม 2556
1682
242 526-ความสำคัญของสติกับชีวิต ศูนย์ฝึกอบรม ปตท. ชลบุรี
10 กรกฎาคม 2556
1835
241 530-เหตุปัจจัยให้ถึงโสดา บ.ดอกบัวคู่
12 กรกฎาคม 2556
1884
240 529-คุณสมบัติของผู้เจริญ2 กรมศุลกากร
12 กรกฎาคม 2556
1620
239 527-ธรรมะกับการบริหารงาน ศูนย์ฝึกอบรม ปตท. ชลบุรี
10 กรกฎาคม 2556
1682
238 523-ศรัทธาที่ถูกต้อง ธ.Exim
4 กรกฎาคม 2556
1728
237 522-ตอบปัญหาและแนะนำวิธีฝึกสติ กนกรัตน์รีสอร์ท อ.อัมพวา
1 กรกฎาคม 2556
1828
236 521-ทางดำเนินชีวิตที่ดีที่สุด กนกรัตน์รีสอร์ท อ.อัมพวา
1 กรกฎาคม 2556
1878
235 520-พื้นฐานให้งดเว้นทุจริต10 และธรรม40 กนกรัตน์รีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2556
1855
234 519-ธรรมะคืออะไร กนกรัตน์รีสอร์ท อ.อัมพวา
1 กรกฎาคม 2556
1715
233 518-วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน หมู่บ้านวินด์มิลล์
30 มิถุนายน 2556
1980
232 517-ธัมมานุธัมมปฏิบัติ, ปฏิบัติธรรมย่อยคล้อยแก่ธรรมใหญ่
30 มิถุนายน 2556
1833
231 516-ตอบปัญหา: ปฏิบัติแล้วทุกข์และเห็นตัวเองมีกิเลสมาก
30 มิถุนายน 2556
1807
230 515-ตอบปัญหา: ปฏิบัติแล้วจำอะไรไม่ค่อยได้ หมู่บ้านวินด์มิลล์
30 มิถุนายน 2556
1899
229 513-เสขพละ; กำลังของผู้ปฏิบัติธรรม WBTV วัดยานนาวา
22 มิถุนายน 2556
1692
228 512-ปุถุชนทำตนเดือดร้อน อริยสาวกดับทุกข์ด้วยตน intro condo
16 มิถุนายน 2556
1792
227 507-ความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับ "กรรม" ธ.Exim
6 มิถุนายน 2556
1818
226 506-ธรรมที่ทำให้เป็นผู้มากด้วยสุขโสมนัสและเริ่มต้นละกิเลส
2 มิถุนายน 2556
1918
225 504-ตอบปัญหาธรรม ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ
31 พฤษภาคม 2556
1847
224 503-การเป็นข้าราชการที่ดีตามวิถีพุทธ ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ
31 พฤษภาคม 2556
1639
223 499-สัมมาทิฏฐินำสู่พระนิพพาน2 โรงพยาบาลสุรินทร์
23 พฤษภาคม 2556
1814
222 498-สัมมาทิฏฐินำสู่พระนิพพาน1 โรงพยาบาลสุรินทร์
23 พฤษภาคม 2556
1843
221 497-ทางสู่ความพ้นทุกข์2 โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์
22 พฤษภาคม 2556
1754
220 496-ทางสู่ความพ้นทุกข์1 โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์
22 พฤษภาคม 2556
1756
219 492-อริยสัจ, ความจริงเกี่ยวกับทุกข์ intro condo ประดิพัทธ์
13 พฤษภาคม 2556
1649
218 491-กรรมและความสิ้นกรรม ตอนที่2 ธ.Exim
9 พฤษภาคม 2556
1794
217 487-เหตุผลทางพุทธและตอบปัญหาธรรม คณะญาติธรรม Fresno
16 เมษายน 2556
1913
216 486-สมุทัย,นิโรธ,มรรค และกิจต่ออริยสัจ คณะญาติธรรม Fresno
16 เมษายน 2556
1894
215 485-ปริญญาในทุกข์ คณะญาติธรรม Fresno
16 เมษายน 2556
1733
214 484-ตอบปัญหาเรื่องปลวกขึ้นบ้านเป็นต้น คณะญาติธรรม Fresno
16 เมษายน 2556
1712
213 483-อยู่อย่างมีหลักและตอบปัญหาธรรม วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
13 เมษายน 2556
1870
212 482-หลักเกณฑ์สติปัฏฐาน วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
12 เมษายน 2556
1990
211 481-พุทธประวัติตรัสรู้ วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
11 เมษายน 2556
1784
210 480-ตอบปัญหาธรรม6 วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
11 เมษายน 2556
1844
209 479-ธรรมะส่วนประกอบปัญญาตรัสรู้ วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
11 เมษายน 2556
1626
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 658 รายการ