ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,773
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 960 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 986 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,035 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 686 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
136 349-การปฏิบัติธรรมตามหลักอริยสัจ4 หมู่บ้านชิชา พระราม2
25 กรกฎาคม 2555
1719
135 343-วิธีปฏิบัติโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า ศูนย์ฝึกอบรม ปตท. จ.ชลบุรี
14 กรกฎาคม 2555
1846
134 342-โลกิยสัมมาทิฏฐิ กับ โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ ศูนย์ฝึกอบรม ปตท. จ.ชลบุรี
14 กรกฎาคม 2555
1831
133 341-ธรรมะกับความสุขในการทำงาน ตอนที่2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว.
11 กรกฎาคม 2555
1814
132 340-ธรรมะกับความสุขในการทำงาน ตอนที่1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
11 กรกฎาคม 2555
1842
131 336-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
20 มิถุนายน 2555
1814
130 335-หลักของจิต รายการธรรมปทีป WBTV วัดยานนาวา
16 มิถุนายน 2555
1663
129 334-โลกธรรม ตอนที่2 บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี
13 มิถุนายน 2555
1706
128 333-โลกธรรม ตอนที่1 บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี
13 มิถุนายน 2555
1789
127 330-กายกับใจมี แต่อัตตาตัวตนไม่มีจริง บ.เครื่องดื่มกระทิงแดง จก.
23 พฤษภาคม 2555
1881
126 328-ปรากฏการณ์ตาสว่าง ตอนที่2 สโมสรพุทธธรรมนำทอง บ.AIA
16 พฤษภาคม 2555
1854
125 327-ปรากฏการณ์ตาสว่าง ตอนที่1 สโมสรพุทธธรรมนำทอง บ.AIA
16 พฤษภาคม 2555
1843
124 324-สิ่งที่ควรอธิษฐาน 4 อย่าง เดอะมอลล์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
12 พฤษภาคม 2555
1865
123 322-แก่นสารของการปฏิบัติ โรงแรมชาโตว์ เดอ บางกอก
2 พฤษภาคม 2555
2037
122 321-ธรรมะกับความสุขใจในการทำงาน บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
25 เมษายน 2555
1691
121 320-หลักในการดำเนินชีวิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
25 เมษายน 2555
1824
120 319-หลักใจ กรมศุลกากร
24 เมษายน 2555
1799
119 318-ปรมัตถธรรม ตอนที่6 รูปปรมัตถ์และนิพพานปรมัตถ์ ป.โท วิปัสสนาภาวนา มจร.
23 เมษายน 2555
1829
118 317-ปรมัตถธรรม ตอนที่5 เจตสิกปรมัตถ์ ป.โท วิปัสสนาภาวนา มจร.
23 เมษายน 2555
1818
117 316-ตอบปัญหาและนำฝึกสติ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีฯ กรมการแพทย์
23 เมษายน 2555
1778
116 315-ธรรมะกับการทำงาน สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีฯ กรมการแพทย์
23 เมษายน 2555
1744
115 314-ความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลาย รายการธรรมปทีป WBTV วัดยานนาวา
21 เมษายน 2555
1691
114 312-ปรมัตถธรรม ตอนที่4 เจตสิกปรมัตถ์ ป.โท วิปัสสนาภาวนา มจร.
16 เมษายน 2555
1707
113 311-ปรมัตถธรรม ตอนที่3 จิตปรมัตถ์ ป.โท วิปัสสนาภาวนา มจร.
16 เมษายน 2555
1701
112 309-การพัฒนาจิต ในชีวิตการงาน บริษัท AIA จำกัด
4 เมษายน 2555
1774
111 307-ปรมัตถธรรม ตอนที่2 จิตปรมัตถ์ ป.โท วิปัสสนาภาวนา มจร.
2 เมษายน 2555
2044
110 306-ตอบปัญหาธรรม ม.ราชภัฏพระนคร
29 มีนาคม 2555
1764
109 305-ปัญญาญาณ, ความสำคัญ วิธีทำให้เกิดและลำดับญาณ ม.ราชภัฏพระนคร
29 มีนาคม 2555
1791
108 304-ปรมัตถธรรม ตอนที่1 ป.โท วิปัสสนาภาวนา มจร.บาฬีพุทธโฆส
26 มีนาคม 2555
2178
107 289-เรียนทุกข์ เรียนธรรม วัดสระเพลง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
2 มีนาคม 2555
1827
106 288-ธรรมะคืออะไร ปฏิบัติธรรมอย่างไร วัดสระเพลง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
1 มีนาคม 2555
1866
105 287-ตามรู้..ดูจิต พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข ตอนที่2 กรมบัญชีกลาง
29 กุมภาพันธ์ 2555
1968
104 286-ตามรู้..ดูจิต พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข ตอนที่1 กรมบัญชีกลาง
29 กุมภาพันธ์ 2555
1982
103 285-ทำไมต้องปฏิบัติธรรม ทำแล้วได้อะไร สมาคมราชกรีฑาสโมสร
28 กุมภาพันธ์ 2555
1835
102 281-มหาสติปัฏฐานสูตร วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยลัยมหิดล
14 กุมภาพันธ์ 2555
1835
101 279-วิธีใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติ โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี
1 กุมภาพันธ์ 2555
1904
100 278-พลังแห่งจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี
1 กุมภาพันธ์ 2555
1902
99 277-จากสติปัญญา สู่การตรัสรู้ โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี
1 กุมภาพันธ์ 2555
1705
98 276-ให้จิตอยู่กับกาย โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี
31 มกราคม 2555
1678
97 275-มีหน้าที่ทำความเพียร โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี
31 มกราคม 2555
1711
96 274-หลักสำคัญในการปฏิบัติธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี
31 มกราคม 2555
1696
95 273-สัจจะแห่งชีวิต โรงพยาบาลเทพธารินทร์
30 มกราคม 2555
1704
94 271-นิพพานระหว่างวัน โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์
12 มกราคม 2555
1887
93 270-ลำดับญาณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์
11 มกราคม 2555
1823
92 269-แก่นพรหมจรรย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์
11 มกราคม 2555
1976
91 268-โพธิปักขิยธรรมเพื่อความรู้แจ้ง โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์
10 มกราคม 2555
1935
90 267-ชีวิตใหม่ที่ลงตัว งานแสดงธรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์
10 มกราคม 2555
1794
89 266-ความจริงแห่งชีวิต สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.ลำปาง
8 มกราคม 2555
1914
88 265-สิ่งที่ประเสริฐสุด และการปฏิบัติไปตามลำดับ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มจร.วังน้อย
7 มกราคม 2555
1920
87 264-อานิสงส์ของกายคตาสติกรรมฐาน ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มจร.วังน้อย
7 มกราคม 2555
1762
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 686 รายการ