ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 688 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
438 937-การฝึกสติเพื่อรู้เท่าทันความโกรธ บ.น้ำตาลมิตรผล
25 พฤษภาคม 2560
1797
437 935-วิธีฝึกสัมปชัญญะ4 สรุปหลักและวิธีการ (อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์)
30 เมษายน 2560
1460
436 935-วิธีฝึกสัมปชัญญะ3 นำฝึกปฏิบัติ (อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์)
30 เมษายน 2560
1291
435 934-วิธีฝึกสัมปชัญญะ2 ฝึกตามแบบแผนและแบบทั่วไป
30 เมษายน 2560
1330
434 933-วิธีฝึกสัมปชัญญะ1 ความหมาย ความสำคัญและประเภท
30 เมษายน 2560
1531
433 932-การฝึกสติเพื่อคลายความเครียดและวิตกกังวล บ.น้ำตาลมิตรผล
27 เมษายน 2560
1572
432 930-พระนิพพานในพระพุทธศาสนา ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
14 เมษายน 2560
1631
431 928-สติสมาธิเพื่อความสงบและลดความฟุ้งซ่าน บ.น้ำตาลมิตรผล
16 มีนาคม 2560
1513
430 926-สติกับการใช้ชีวิตประจำวัน บ.น้ำตาลมิตรผล
2 กุมภาพันธ์ 2560
2300
429 924-การเจริญกุศลธรรมเพื่อทำลายกิเลส ญาติธรรม จ.เชียงราย
25 มกราคม 2560
1665
428 923-ปรารภธรรมทำความเห็นให้ตรง วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
21 มกราคม 2560
1351
427 922-วิธีเข้าถึงความสุข2 คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
15 มกราคม 2560
1957
426 921-วิธีเข้าถึงความสุข1 คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
15 มกราคม 2560
1982
425 920-ธรรมะรับปีใหม่ พนง.บจก.ดอกบัวคู่
4 มกราคม 2560
1334
424 919-เติมเต็มความสุขในชีวิต บจก.พี.โอ.แคร์
28 ธันวาคม 2559
2106
423 917-สัมมาทิฏฐินำไปนิพพาน คณะวิศวฯ จุฬาฯ
18 ธันวาคม 2559
1592
422 916-ทาน ศีล ภาวนา เป็นธรรมแก้ทุกข์ รพ.ชะอำ
8 ธันวาคม 2559
1479
421 915-ธรรมะเป็นเรื่องของตัวเอง รพ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
8 ธันวาคม 2559
1270
420 912-ขยายความโอวาทปาติโมกข์ วัดวังหิน พิษณุโลก
24 พฤศติกายน 2559
1411
419 913-ขยายความอริยมรรคมีองค์8 วัดวังหิน พิษณุโลก
24 พฤศจิกายน 2559
1531
418 911-ให้แสงธรรมนำสติ4 บ้านอิ่มสุขรีสอร์ท จันทบุรี
31 ตุลาคม 2559
1345
417 910-ให้แสงธรรมนำสติ3 บ้านอิ่มสุขรีสอร์ท จันทบุรี
31 ตุลาคม 2559
1406
416 909-ให้แสงธรรมนำสติ2 บ้านอิ่มสุขรีสอร์ท จันทบุรี
31 ตุลาคม 2559
1522
415 908-ให้แสงธรรมนำสติ1 บ้านอิ่มสุขรีสอร์ท จันทบุรี
31 ตุลาคม 2559
1371
414 907-สันโดษ ไม่สันโดษ ขันติ และสติ รร.อนุบาลนครนายก
27 ตุลาคม 2559
1421
413 906-เหตุเกิดทุกข์ กับ ความไม่มีทุกข์ รร.อนุบาลนครนายก
27 ตุลาคม 2559
1485
412 905-เรามีกรรมเป็นของตน รร.อนุบาลนครนายก
27 ตุลาคม 2559
1507
411 904-ธรรมดาธรรมะ รร.อนุบาลนครนายก
27 ตุลาคม 2559
1386
410 902-ธรรมะเพื่อมีสติในชีวิตและการทำงาน2 (กลุ่มบ่าย) รพ.บางนา1
4 ตุลาคม 2559
1376
409 901-ธรรมะเพื่อมีสติในชีวิตและการทำงาน1 (กลุ่มเช้า) รพ.บางนา1
4 ตุลาคม 2559
1525
408 900-พลังจิต พิชิตโรค(โลก)4 รพ.มหาราชเชียงใหม่
29 กันยายน 2559
1545
407 899-พลังจิต พิชิตโรค(โลก)3 รพ.มหาราชเชียงใหม่
29 กันยายน 2559
1295
406 898-พลังจิต พิชิตโรค(โลก)2 รพ.มหาราชเชียงใหม่
29 กันยายน 2559
1567
405 897-พลังจิต พิชิตโรค(โลก)1 รพ.มหาราชเชียงใหม่
29 กันยายน 2559
1680
404 895-อยู่ให้เป็น..ตายให้เป็น งานศพคุณแม่จำเนียรจิตต์ฯ วัดธาตุทอง
24 กันยายน 2559
1686
403 889-ปล่อยวาง..ทางถึงสุขอันไพบูลย์ พนง.FBFurniture
18 สิงหาคม 2559
1654
402 884-หลักการปฏิบัติธรรม วัดบรมสถล (วัดดอน)
2 กรกฎาคม 2559
1527
401 883-การสร้างแรงบันดาลใจและมีจิตสาธารณะ ศูนย์วิจัยฯสัตวแพทย์ฯ
9 มิถุนายน 2559
1541
400 882-อานาปานสติกับสติปัฏฐาน3 อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์
29 พฤษภาคม 2559
1499
399 881-อานาปานสติกับสติปัฏฐาน2 อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์
29 พฤษภาคม 2559
1449
398 880-อานาปานสติกับสติปัฏฐาน1 อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์
29 พฤษภาคม 2559
1612
397 875-สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน2 พุทธธรรมนำทอง AIA
20 เมษายน 2559
1568
396 874-สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน1 พุทธธรรมนำทอง AIA
20 เมษายน 2559
1531
395 873-โสดาปัตติผลประเสริฐกว่า..และชรามรณะต้อนสัตว์ไปตาย
17 เมษายน 2559
1572
394 872-สิ่งมียาก4อย่าง, นินทาเป็นของเก่า คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
17 เมษายน 2559
1608
393 871-สติส่องใจ งานได้ผล คนเป็นสุข ศูนย์ฯ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
7 มกราคม 2559
1648
392 869-ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม คณะวิศวฯจุฬาฯ
20 ธันวาคม 2558
2302
391 867-ตอบปัญหาธรรม2 วัดวังหิน จ.พิษณุโลก
9 ธันวาคม 2558
2318
390 866-แนะนำวิธีการปฏิบัติ วัดวังหิน จ.พิษณุโลก
9 ธันวาคม 2558
2248
389 865-ตอบปัญหาธรรม1 วัดวังหิน จ.พิษณุโลก
9 ธันวาคม 2558
2193
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 688 รายการ