ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,516
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 503 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 829 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 596 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,254 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 869 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 909 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 658 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
308 685-เหตุให้บรรลุโสดาบัน ธรรมปทีป WBTV วัดยานนาวา
17 พฤษภาคม 2557
1529
307 683-เจาะลึกเรื่องกรรม เรือนอริยะ อ่อนนุช
30 มีนาคม 2557
2008
306 682-ตอบปัญหาวิธีปฏิบัติธรรม เดอะแกรนด์ พระราม2
27 มีนาคม 2557
1860
305 681-ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงประกาศ เดอะแกรนด์ พระราม2
27 มีนาคม 2557
1567
304 679-ลด ละ พ้น ปล่อยวาง โรงแรมชาโตว์ เดอ บางกอก
17 มีนาคม 2557
1867
303 678-เบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย ธรรมปทีป WBTV วัดยานนาวา
15 มีนาคม 2557
1755
302 668-กฎแห่งกรรมและวิธีปฏิบัติให้สิ้นกรรม วัดหน้าเกตุ จ.ปัตตานี
6 มีนาคม 2557
1791
301 667-ปัจจุบันขณะปิดอบายภูมิได้ วัดหน้าเกตุ จ.ปัตตานี
5 มีนาคม 2557
1854
300 666-กายคตาสติ; กรรมฐานหลักจิต วัดหน้าเกตุ จ.ปัตตานี
5 มีนาคม 2557
1810
299 665-อานุภาพของการเจริญเมตตา วัดหน้าเกตุ จ.ปัตตานี
4 มีนาคม 2557
1895
298 663-ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม WBTV วัดยานนาวา
22 กุมภาพันธ์ 2557
1644
297 662-ปฏิบัติให้มีดวงตาเห็นธรรม วัดสระเพลง อ.พิมาย
5 2557
1845
296 659-ลัดสั้น ตรงประเด็น เห็นตามจริง2 ริมลิฟวิ่ง จ.นครราชสีมา
25 มกราคม 2557
1842
295 658-ลัดสั้น ตรงประเด็น เห็นตามจริง1 ริมลิฟวิ่ง จ.นครราชสีมา
25 มกราคม 2557
1905
294 657-ธัมมุทเทส4; ข้อธรรมเพื่อความสังเวช ธรรมปทีป WBTV วัดยานนาวา
18 มกราคม 2557
1904
293 656-ข้อพิจารณาเพื่อความสังเวช วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย
15 มกราคม 2557
1973
292 006-อริยสัจ4 หลักแห่งการปฏิบัติ นสพ.ผู้จัดการ
5 มกราคม 2551
1652
291 655-เรื่องธรรมะ เรื่องตนเอง ชมรมธรรมจริยะร่วมกับคณะวิศวฯ จุฬาฯ
22 ธันวาคม 2556
1884
290 650-การทำบุญในการทำงาน2 รพ.สมุทรปราการ
16 ธันวาคม 2556
2556
289 649-การทำบุญในการทำงาน1 รพ.สมุทรปราการ
16 ธันวาคม 2556
2745
288 646-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
12 ธันวาคม 2556
1712
287 645-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
12 ธันวาคม 2556
1888
286 644-หลักการฝึกสติตามแนวอริยมรรค อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
12 ธันวาคม 2556
1787
285 623-เรียนและทำงานอย่างมีหลักยึด คณะวิศวฯ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
21 ตุลาคม 2556
1831
284 622-วิธีปฏิบัติต่อทุกข์และสุข กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา
16 ตุลาคม 2556
1953
283 621-ความรักเป็นเหตุเกิดทุกข์ กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา
16 ตุลาคม 2556
2101
282 620-มีสติรู้กายไว้เป็นหลัก กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา
16 ตุลาคม 2556
1831
281 619-ฝึกจิตให้มีธรรมเหนือมนุษย์ กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา
16 ตุลาคม 2556
1797
280 618-วิธีรักษาความเป็นมนุษย์ กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา
15 ตุลาคม 2556
1875
279 617-ละอายความชั่ว กลัวผลบาป กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา
15 ตุลาคม 2556
1779
278 616-สติรักษาจิต กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา
15 ตุลาคม 2556
1648
277 615-เข้าใจสิ่งดีและสิ่งไม่ดีให้ถูกต้อง กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา
15 ตุลาคม 2556
1908
276 614-ธรรมชาติรูป ธรรมชาตินาม กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา
14 ตุลาคม 2556
1838
275 613-การดูแลสุขภาพจิตผู้ทำงานความเสี่ยงสูง กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา
14 ตุลาคม 2556
1729
274 612-สิกขา3 และสมถะวิปัสสนาในอานาปานสติ มูลนิธิมายาโคตมี
12 ตุลาคม 2556
1871
273 611-ความแก่และกองทุกข์ล้วนๆ มูลนิธิมายาโคตมี
12 ตุลาคม 2556
1887
272 610-อบรมพัฒนาจิตข้าราชการกรมศุลกากร2 รร.เตรียมทหาร
9 ตุลาคม 2556
1724
271 609-อบรมพัฒนาจิตข้าราชการกรมศุลกากร1 รร.เตรียมทหาร
9 ตุลาคม 2556
1706
270 603-อริยมรรคในชีวิตประจำวัน มูลนิธิมายาโคตมี
5 ตุลาคม 2556
2022
269 601-ธรรมะเพื่อความเจริญแห่งปัญญา ธ.Exim
3 ตุลาคม 2556
1808
268 583-ธรรมที่มีตัณหาเป็นมูล ธรรมปทีป WBTV วัดยานนาวา
14 กันยายน 2556
1867
267 568-ธัมมานุธัมมปฏิบัติ2 กรมศุลกากร
30 สิงหาคม 2556
1768
266 567-ธัมมานุธัมมปฏิบัติ1 กรมศุลกากร
30 สิงหาคม 2556
1783
265 566-รู้จักเทวดา2 รร.เดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง สมุทรปราการ
27 สิงหาคม 2556
2807
264 565-รู้จักเทวดา1 รร.เดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง สมุทรปราการ
27 สิงหาคม 2556
2898
263 559-ตอบปัญหาธรรม อาศรมศิลป์
24 สิงหาคม 2556
1749
262 558-วิธีปฏิบัติแนวรู้สึกตัวกับการรู้แจ้งสัจธรรม อาศรมศิลป์
24 สิงหาคม 2556
1913
261 555-เหตุให้ถึงกระแสธรรม2 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
17 สิงหาคม 2556
1683
260 554-เหตุให้ถึงกระแสธรรม1 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
17 สิงหาคม 2556
1866
259 553-สมาธิกับการฟังอย่างลึกซึ้ง2 กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา
16 สิงหาคม 2556
1768
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 658 รายการ