ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 690 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
340 778-จริยศาสตร์กับทันตแพทย์2 ทันตะฯปี6 ม.เวสเทิร์น
21 พฤศจิกายน 2557
1622
339 777-จริยศาสตร์กับทันตแพทย์1 ทันตะฯปี6 ม.เวสเทิร์น
21 พฤศจิกายน 2557
1565
338 772-สัมมาทิฏฐิในองค์มรรคและตอบปัญหาธรรม สระแก้ว
13 พฤศจิกายน 2557
1501
337 771-ปฏิบัติเพื่อลดละเลิก2 สระแก้ว
12 พฤศจิกายน 2557
2478
336 770-ปฏิบัติเพื่อลดละเลิก1 สระแก้ว
12 พฤศจิกายน 2557
2519
335 769-อินทรียสังวรสำหรับฆราวาสสู่แดนเกษม เขาดินหนองแสง
15 ตุลาคม 2557
1716
334 768-ธรรมะสายกลาง WBTV วัดยานนาวา
11 ตุลาคม 2557
1709
333 758-สัจจธรรมในภาคปฏิบัติ2 ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น
26 กันยายน 2557
1488
332 757-สัจจธรรมในภาคปฏิบัติ1 ฮาโกดาเตะ ประเทศญี่ปุ่น
25 กันยายน 2557
1670
331 756-หลักแห่งสัจจธรรม อาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น
23 กันยายน 2557
1548
330 755-อนุปุพพิกถา5 สู่อริยสัจ4 WBTV วัดยานนาวา
20 กันยายน 2557
1734
329 754-ธรรมะกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต สนง.ศุลกากรฯ
17 กันยายน 2557
1457
328 753-สมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน ชมรมสาระธรรมล้านนา
31 สิงหาคม 2557
1784
327 746-วิธีสร้างความสุขในครอบครัว บ.ตะวันออกโปลีเมอร์ฯ จำกัด
22 สิงหาคม 2557
1728
326 745-ธรรมะงานศพ วัดปริวาส
21 สิงหาคม 2557
1619
325 738-ตอบปัญหาธรรม คลีนิคทันตกรรม สมุทรปราการ
16 สิงหาคม 2557
1682
324 737-หลักธรรมที่สาวกควรรีบศึกษา คลีนิคทันตกรรม สมุทรปราการ
16 สิงหาคม 2557
1470
323 731-ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร สนญ.การประปาส่วนภูมิภาค
8 สิงหาคม 2557
1421
322 730-จริยธรรมสำหรับการบริหารยุคใหญ่ สนญ.การประปาส่วนภูมิภาค
8 สิงหาคม 2557
1643
321 722-วิธีเข้าถึงความสุข ชมรมจิตอาสา รพ.มหาราช นครราชสีมา
31 กรกฎาคม 2557
1743
320 720-มหัศจรรย์แห่งวิปัสสนา ธรรมสถานว่องวานิช
25 กรกฎาคม 2557
20698
319 712-การพัฒนาสติ2 รร.จอมเทียมฯ พัทยา
8 กรกฎาคม 2557
1426
318 711-การพัฒนาสติ1 รร.จอมเทียนฯ พัทยา
8 กรกฎาคม 2557
1614
317 708-ฝึกจิตให้เข้าถึงสุขเบื้องต้น กนกรัตน์รีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2557
1652
316 707-วิธีปฏิบัติต่อความสุข กนกรัตน์รีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2557
1524
315 706-ประเภทและระดับของความสุข กนกรัตน์รีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2557
1652
314 705-เข้าถึงสุขได้ในการทำงาน กนกรัตน์รีสอร์ท
1 กรกรฎาคม 2557
1614
313 695-ตามรู้..ดูจิต2 บ.ปตท.จำกัด(มหาชน)
17 มิถุนายน 2557
1659
312 694-ตามรู้..ดูจิต1 บ.ปตท.จำกัด(มหาชน)
17 มิถุนายน 2557
1843
311 693-ตอบปัญหาธรรม ศาลาธรรม จ.ปทุมธานี
16 มิถุนายน 2557
1891
310 692-อภิสังขาร3 ศาลาธรรม จ.ปทุมธานี
16 มิถุนายน 2557
1657
309 691-หลักปฏิบัติมัชฌิมา ศาลาธรรม จ.ปทุมธานี
15 มิถุนายน 2557
1582
308 685-เหตุให้บรรลุโสดาบัน ธรรมปทีป WBTV วัดยานนาวา
17 พฤษภาคม 2557
1532
307 683-เจาะลึกเรื่องกรรม เรือนอริยะ อ่อนนุช
30 มีนาคม 2557
2009
306 682-ตอบปัญหาวิธีปฏิบัติธรรม เดอะแกรนด์ พระราม2
27 มีนาคม 2557
1861
305 681-ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงประกาศ เดอะแกรนด์ พระราม2
27 มีนาคม 2557
1567
304 679-ลด ละ พ้น ปล่อยวาง โรงแรมชาโตว์ เดอ บางกอก
17 มีนาคม 2557
1867
303 678-เบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย ธรรมปทีป WBTV วัดยานนาวา
15 มีนาคม 2557
1756
302 668-กฎแห่งกรรมและวิธีปฏิบัติให้สิ้นกรรม วัดหน้าเกตุ จ.ปัตตานี
6 มีนาคม 2557
1791
301 667-ปัจจุบันขณะปิดอบายภูมิได้ วัดหน้าเกตุ จ.ปัตตานี
5 มีนาคม 2557
1856
300 666-กายคตาสติ; กรรมฐานหลักจิต วัดหน้าเกตุ จ.ปัตตานี
5 มีนาคม 2557
1812
299 665-อานุภาพของการเจริญเมตตา วัดหน้าเกตุ จ.ปัตตานี
4 มีนาคม 2557
1897
298 663-ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม WBTV วัดยานนาวา
22 กุมภาพันธ์ 2557
1645
297 662-ปฏิบัติให้มีดวงตาเห็นธรรม วัดสระเพลง อ.พิมาย
5 2557
1848
296 659-ลัดสั้น ตรงประเด็น เห็นตามจริง2 ริมลิฟวิ่ง จ.นครราชสีมา
25 มกราคม 2557
1842
295 658-ลัดสั้น ตรงประเด็น เห็นตามจริง1 ริมลิฟวิ่ง จ.นครราชสีมา
25 มกราคม 2557
1905
294 657-ธัมมุทเทส4; ข้อธรรมเพื่อความสังเวช ธรรมปทีป WBTV วัดยานนาวา
18 มกราคม 2557
1904
293 656-ข้อพิจารณาเพื่อความสังเวช วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย
15 มกราคม 2557
1975
292 006-อริยสัจ4 หลักแห่งการปฏิบัติ นสพ.ผู้จัดการ
5 มกราคม 2551
1660
291 655-เรื่องธรรมะ เรื่องตนเอง ชมรมธรรมจริยะร่วมกับคณะวิศวฯ จุฬาฯ
22 ธันวาคม 2556
1884
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 690 รายการ