ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 499 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 827 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,251 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 867 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 907 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 658 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
358 808-เรื่องธรรมะ..เรื่องตนเอง1 รร.อนุบาลสุพิศมร
22 เมษายน 2558
2318
357 806-ตอบปัญหาธรรม ริมลิฟวิ่ง จ.นครราชสีมา
29 มีนาคม 2558
1670
356 805-คิดเป็น เห็นถูก3 ริมลิฟวิ่ง จ.นครราชสีมา
29 มีนาคม 2558
1581
355 804-คิดเป็น เห็นถูก2 ริมลิฟวิ่ง จ.นครราชสีมา
29 มีนาคม 2558
1617
354 803-คิดเป็น เห็นถูก1 ริมลิฟวิ่ง จ.นครราชสีมา
29 มีนาคม 2558
1719
353 802-ละโลก ไปนิพพาน รร.ชาโตว์ เดอร์ บางกอก
28 มีนาคม 2558
1717
352 799-ลำดับสู่การตรัสรู้สัจจะ 12 ขั้น หมู่บ้านนวธานี
25 กุมภาพันธ์ 2558
1530
351 798-คฤหัสถ์ชั้นยอดกับพระโสดาบัน หมู่บ้านนวธานี
25 กุมภาพันธ์ 2558
1631
350 797-คุณสมบัติพระโสดาบัน 3 หมวด หมู่บ้านนวธานี
25 กุมภาพันธ์ 2558
1450
349 796-คฤหัสถ์กามโภคีบุคคล 10 จำพวก หมู่บ้านนวธานี
25 กุมภาพันธ์ 2558
1767
348 790-ธรรมภาคปฏิบัติ; จากบารมีถึงอริยมรรค2 จ.เชียงราย
20 มกราคม 2558
1631
347 789-ธรรมภาคปฏิบัติ; จากบารมีถึงอริยมรรค1 จ.เชียงราย
20 มกราคม 2558
1650
346 787-ธรรมะเป็นเช่นนั้นเอง วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
19 มกราคม 2558
1765
345 786-รู้จักธรรมและทำให้ถูกธรรม วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร
12 มกราคม 2558
1676
344 785-ตอบปัญหาธรรม บ้านธรรมริมน้ำ
25 ธันวาคม 2557
1679
343 784-ปฏิบัติแนวอริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิมาก่อน บ้านธรรมริมน้ำ
25 ธันวาคม 2557
1614
342 781-ฆราวาสบรรลุธรรม มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
7 ธันวาคม 2557
1648
341 780-รู้จักกับธรรมะ นร.หูนวก รพ.ตุลาการฯ (มีล่ามแปลภาษามือ)
26 พฤศจิกายน 2557
1309
340 778-จริยศาสตร์กับทันตแพทย์2 ทันตะฯปี6 ม.เวสเทิร์น
21 พฤศจิกายน 2557
1621
339 777-จริยศาสตร์กับทันตแพทย์1 ทันตะฯปี6 ม.เวสเทิร์น
21 พฤศจิกายน 2557
1562
338 772-สัมมาทิฏฐิในองค์มรรคและตอบปัญหาธรรม สระแก้ว
13 พฤศจิกายน 2557
1498
337 771-ปฏิบัติเพื่อลดละเลิก2 สระแก้ว
12 พฤศจิกายน 2557
2477
336 770-ปฏิบัติเพื่อลดละเลิก1 สระแก้ว
12 พฤศจิกายน 2557
2517
335 769-อินทรียสังวรสำหรับฆราวาสสู่แดนเกษม เขาดินหนองแสง
15 ตุลาคม 2557
1709
334 768-ธรรมะสายกลาง WBTV วัดยานนาวา
11 ตุลาคม 2557
1707
333 758-สัจจธรรมในภาคปฏิบัติ2 ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น
26 กันยายน 2557
1487
332 757-สัจจธรรมในภาคปฏิบัติ1 ฮาโกดาเตะ ประเทศญี่ปุ่น
25 กันยายน 2557
1666
331 756-หลักแห่งสัจจธรรม อาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น
23 กันยายน 2557
1546
330 755-อนุปุพพิกถา5 สู่อริยสัจ4 WBTV วัดยานนาวา
20 กันยายน 2557
1727
329 754-ธรรมะกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต สนง.ศุลกากรฯ
17 กันยายน 2557
1456
328 753-สมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน ชมรมสาระธรรมล้านนา
31 สิงหาคม 2557
1782
327 746-วิธีสร้างความสุขในครอบครัว บ.ตะวันออกโปลีเมอร์ฯ จำกัด
22 สิงหาคม 2557
1724
326 745-ธรรมะงานศพ วัดปริวาส
21 สิงหาคม 2557
1614
325 738-ตอบปัญหาธรรม คลีนิคทันตกรรม สมุทรปราการ
16 สิงหาคม 2557
1680
324 737-หลักธรรมที่สาวกควรรีบศึกษา คลีนิคทันตกรรม สมุทรปราการ
16 สิงหาคม 2557
1469
323 731-ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร สนญ.การประปาส่วนภูมิภาค
8 สิงหาคม 2557
1420
322 730-จริยธรรมสำหรับการบริหารยุคใหญ่ สนญ.การประปาส่วนภูมิภาค
8 สิงหาคม 2557
1642
321 722-วิธีเข้าถึงความสุข ชมรมจิตอาสา รพ.มหาราช นครราชสีมา
31 กรกฎาคม 2557
1742
320 720-มหัศจรรย์แห่งวิปัสสนา ธรรมสถานว่องวานิช
25 กรกฎาคม 2557
20696
319 712-การพัฒนาสติ2 รร.จอมเทียมฯ พัทยา
8 กรกฎาคม 2557
1425
318 711-การพัฒนาสติ1 รร.จอมเทียนฯ พัทยา
8 กรกฎาคม 2557
1612
317 708-ฝึกจิตให้เข้าถึงสุขเบื้องต้น กนกรัตน์รีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2557
1650
316 707-วิธีปฏิบัติต่อความสุข กนกรัตน์รีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2557
1523
315 706-ประเภทและระดับของความสุข กนกรัตน์รีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2557
1650
314 705-เข้าถึงสุขได้ในการทำงาน กนกรัตน์รีสอร์ท
1 กรกรฎาคม 2557
1613
313 695-ตามรู้..ดูจิต2 บ.ปตท.จำกัด(มหาชน)
17 มิถุนายน 2557
1657
312 694-ตามรู้..ดูจิต1 บ.ปตท.จำกัด(มหาชน)
17 มิถุนายน 2557
1841
311 693-ตอบปัญหาธรรม ศาลาธรรม จ.ปทุมธานี
16 มิถุนายน 2557
1888
310 692-อภิสังขาร3 ศาลาธรรม จ.ปทุมธานี
16 มิถุนายน 2557
1653
309 691-หลักปฏิบัติมัชฌิมา ศาลาธรรม จ.ปทุมธานี
15 มิถุนายน 2557
1581
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 658 รายการ