ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,060
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 145 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 233 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 389 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 814 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,449 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,247 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,501 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
951 1950-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
2 ธันวาคม 2561
1058
950 1949-พิจารณากายน่าเกลียด เป็นธาตุ และเป็นศพ
1 มกราคม 2561
1023
949 1948-ถอนอภิชฌาและโทมนัสในกาย เวทนา จิต ธรรม
1 มกราคม 2561
1119
948 1947-จากอสัมโมหสัมปชัญญะสู่วิปัสสนาภาวนา
1 มกราคม 2561
1050
947 1946-ฝึกรู้แบบไม่หลง อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
31 ธันวาคม 2560
1147
946 1945-ฝึกจิตได้ที่พึ่ง อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
31 ธันวาคม 2560
1034
945 1944-ความเพียร กล้า บากบั่น อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2560
961
944 1943-ร่วมปฏิบัติรับอรุณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
31 ธันวาคม 2560
1012
943 1942-นำฝึกสติ รู้กายในอิริยาบถต่างๆ และรู้ลมหายใจ
30 ธันวาคม 2560
1025
942 1941-กายคตาสติเบื้องต้น อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
30 ธันวาคม 2560
1064
941 1940-หลักการปฏิบัติธรรมเน้นภาวนา อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2560
1129
940 1939-ตอบปัญหาและสรุปธรรม รร.เฟลิกซ์ฯ
15 ธันวาคม 2560
1019
939 1938-โครงสร้างหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
15 ธันวาคม 2560
1044
938 1937-ตอบปัญหาธรรม2 รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
14 ธันวาคม 2560
1028
937 1936-วิธีการทำให้เกิดและเจริญสมาธิ4แนวทาง รร.เฟลิกซ์ฯ
14 ธันวาคม 2560
934
936 1935-ความเพียรที่ตั้งขึ้นอย่างถูกต้อง รร.เฟลิกซ์ฯ
14 ธันวาคม 2560
938
935 1934-ละความเพ่งเล็งและความทุกข์ใจด้วยสติปัฏฐาน
14 ธันวาคม 2560
1081
934 1933-ตอบปัญหาธรรม1 รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
13 ธันวาคม 2560
982
933 1932-ทุกข์เกิดเพราะความรักติดข้องยืดถือ รร.เฟลิกซ์ฯ
13 ธันวาคม 2560
1140
932 1931-อันตรายและอุปการะของสมาธิ และอุบายละความง่วง
13 ธันวาคม 2560
994
931 1930-สัมปชัญญะ4 และวิธีการฝึก รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
13 ธันวาคม 2560
849
930 1929-กายคตาสติหมวดลมหายใจ อิริยาบถ และสัมปชัญญะ
12 ธันวาคม 2560
894
929 1928-นำภาวนา ฝึกสติ ตามดูในกาย รร.เฟลิกซ์ฯ
12 ธันวาคม 2560
965
928 1927-เครื่องมืออุปกรณ์ภาวนา รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
12 ธันวาคม 2560
859
927 1926-ความหมายของการปฏิบัติกับสมาธิภาวนา รร.เฟลิกซ์ฯ
12 ธันวาคม 2560
946
926 1925-คุณธรรมพระโสดาบัน5ประการ
24 พฤศจิกายน 2560
1068
925 1924-ไม่เอาทุกข์มาทับถมตน..จนถึงดับทุกข์
24 พฤศจิกายน 2560
1121
924 1923-ตอบปัญหาธรรม8 ยุวพุทธฯ ศูนย์4
23 พฤศจิกายน 2560
1001
923 1922-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ ศูนย์4
23 พฤศจิกายน 2560
910
922 1921-สัมมาทิฏฐิในมรรคคือญาณในสัจจะ4
23 พฤศจิกายน 2560
1138
921 1920-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ ศูนย์4
22 พฤศจิกายน 2560
1050
920 1919-พิจารณาทุกข์ของร้อนตามแนวอาทิตตปริยายสูตร
22 พฤศจิกายน 2560
1022
919 1918-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ ศูนย์4
21 พฤศจิกายน 2560
1066
918 1917-พิจารณาอนัตตาตามแนวอนัตตลักขณสูตร
21 พฤศจิกายน 2560
1141
917 1916-ดำเนินตามแนววิสุทธิ7เพื่อเข้าสู่มรรค
21 พฤศจิกายน 2560
1062
916 1915-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ ศูนย์4
20 พฤศจิกายน 2560
1002
915 1914-สภาวะวิปัสสนาและการเจริญด้วยอนุปัสสนา7ประการ
20 พฤศจิกายน 2560
1013
914 1913-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ ศูนย์4
19 พฤศจิกายน 2560
1164
913 1912-ฆราวาสควรฝึกปีติจากวิเวกและอุบายแก้ง่วง7ประการ
19 พฤศจิกายน 2560
934
912 1911-เหตุ5ประการทำกรรมฐานบรรลุผลเร็ว
19 พฤศจิกายน 2560
1097
911 1910-ตอบปัญหาธรรม2และเหตุแห่งวิชชาวิมุตติ
18 พฤศจิกายน 2560
925
910 1909-อารักขกรรมฐาน4อย่าง ยุวพุทธฯ ศูนย์4
18 พฤศจิกายน 2560
906
909 1908-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ ศูนย์4
17 พฤศจิกายน 2560
1058
908 1907-วิธีเจริญสติสมาธิปัญญาโดยการพิจารณากาย
17 พฤศจิกายน 2560
1066
907 1906-สังเกตกายและใจให้ได้อสัมโมหสัมปชัญญะ
16 พฤศจิกายน 2560
1146
906 1905-สติในแบบวิปัสนา ยุวพุทธฯ ศูนย์4
16 พฤศจิกายน 2560
1059
905 1904-อุปสรรคขัดขวางวิปัสสนา ยุวพุทธฯ ศูนย์4
16 พฤศจิกายน 2560
980
904 1903-บุญกิริยาวัตถุ10ประการ วัดทัพช้าง
23 ตุลาคม 2560
1062
903 1902-มุ่งมั่นเดินมรรค วัดทัพช้าง
23 ตุลาคม 2560
1072
902 1901-จากวิปัสสนาสู่การเห็นอริยสัจ4 วัดทัพช้าง
22 ตุลาคม 2560
1024
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1501 รายการ