ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,799
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 298 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 228 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 837 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 598 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 668 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,165 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,665 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,565 2564-สัมมาสมาธิมีองค์มรรค7ประกอบ อาศรมมาตา
4 มกราคม 2565
140
1,564 2563-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
3 มกราคม 2565
139
1,563 2562-อริยสัจ, ความหมายและตัวสภาวะ อาศรมมาตา
3 มกราคม 2565
134
1,562 2561-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา
2 มกราคม 2565
181
1,561 2560-หัดแยกขันธ์5 อาศรมมาตา
2 มกราคม 2565
157
1,560 2559-อารมณ์สติปัฏฐานและวิธีพิจารณา อาศรมมาตา
1 มกราคม 2565
160
1,559 2558-ธรรมสมาธิ=ผลการปฏิบัติเบื้องต้น อาศรมมาตา
1 มกราคม 2565
94
1,558 2557-วิธีทำให้เกิดวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ อาศรมมาตา
1 มกราคม 2565
129
1,557 2556-ไม่ประมาท และ ประกอบสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
1 มกราคม 2565
86
1,556 2555-มีสรณะและมีหลักของจิต อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2564
109
1,555 2554-ทำความเข้าใจการปฏิบัติธรรมให้ชัดเจน อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2564
121
1,554 2553-ที่ตั้งแห่งการทำบุญเพื่อชำระจิต ยุวพุทธฯ
6 ธันวาคม 2564
127
1,553 2552-ให้มีมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
6 ธันวาคม 2564
90
1,552 2551-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
5 ธันวาคม 2564
91
1,551 2550-ปฏิบัติให้ตรงต่อกิจต่อในอริยสัจ ยุวพุทธฯ
5 ธันวาคม 2564
66
1,550 2549-วิธีแยกแยะและพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม
5 ธันวาคม 2549
84
1,549 2548-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
4 ธันวาคม 2564
60
1,548 2547-วิธีฝึกประกอบสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
4 ธันวาคม 2564
54
1,547 2546-มีสรณะและไม่ประมาท ยุวพุทธฯ
4 ธันวาคม 2564
46
1,546 2545-มีสติ รู้ตัว ไม่ใจลอย ไม่หลง ยุวพุทธฯ
4 ธันวาคม 2564
61
1,545 2544-ปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจถูกต้อง ยุวพุทธฯ
4 ธันวาคม 2564
52
1,544 2543-ธรรมพิเศษ10อย่างในธรรมทั้งปวง
21 พฤศจิกายน 2564
93
1,543 2542-ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย
21 พฤศจิกายน 2564
59
1,542 2541-ตอบปัญหาธรรม3
21 พฤศจิกายน 2564
67
1,541 2540-วิธีเห็นอริยสัจตามความเป็นจริง
20 พฤศจิกายน 2564
105
1,540 2539-ความรู้สำคัญและวิธีปฏิบัติต่อโพชฌงค์
19 พฤศจิกายน 2564
140
1,539 2538-ตอบปัญหาธรรม2
18 พฤศจิกายน 2564
73
1,538 2537-ประกอบมรรคโลกิยะและโลกุตตระ
18 พฤศจิกายน 2564
74
1,537 2536-ตอบปัญหาธรรม1
17 พฤศจิกายน 2564
86
1,536 2535-สุตมยญาณ ถึง สังขารุเปกขาญาณ
17 พฤศจิกายน 2564
49
1,535 2534-วิธีรู้ชัดนิวรณ์ ขันธ์ อายตนะ ตามเป็นจริง
16 พฤศจิกายน 2564
97
1,534 2533-วิธีทำสติปัฏฐานให้เกิดวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ ยุวพทธ4
15 พฤศจิกายน 2564
105
1,533 2532-ต้องทำวิปัสสนาเพื่อละวิปัลลาส ยุวพุทธ4
14 พฤศจิกายน 2564
95
1,532 2531-ประกอบความเพียร สัมปชัญญะ สติ ยุวพุทธ4
14 พฤศจิกายน 2564
71
1,531 2530-จากไม่มีแล้วมี จากมีแล้วหมดสิ้นไป ยุวพุทธ4
13 พฤศจิกายน 2564
76
1,530 2529-โสดาปัตติมรรคละสังโยชน์3 ยุวพุทธ4
13 พฤศจิกายน 2564
66
1,529 2528-มีกายคตาสติประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธ4
13 พฤศจิกายน 2564
54
1,528 2527-ปฏิบัติเพื่อให้มีสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์พร้อม ยุวพุทธ4
13 พฤศจิกายน 2564
78
1,527 2526-โอวาทธรรมปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2564
76
1,526 2525-มรรค4ผล4สังโยชน์3 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2564
115
1,525 2524-สรุปองค์มรรค8 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2564
109
1,524 2523-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2564
123
1,523 2522-สภาพชีวิต กรรม และสัมมาทิฏฐิ
18 กันยายน 2564
155
1,522 2521-พิจารณาอริยสัจในเหตุการณ์ประจำวัน
18 กันยายน 2564
131
1,521 2520-ชีวิตคือขันธ์5เชื่อมโลกผ่านอายตนะ6
17 กันยายน 2564
148
1,520 2519-กรรมฐาน21หมวดในสติปัฏฐาน
17 กันยายน 2564
47
1,519 2518-ปัญญาตามแนวอนุปัสสนา7 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2564
71
1,518 2517-ฝึกปัญญาเห็นสัจจะตามแนวสติปัฏฐาน
16 กันยายน 2564
90
1,517 2516-ฝึกประกอบสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2564
53
1,516 2515-กายคตาสติหลักมั่นคงของจิต ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2564
58
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1665 รายการ