ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,516
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 510 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 835 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 598 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,257 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 871 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 911 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,876 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,876 2876-โอวาทธรรมขั้นพื้นฐาน ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2566
73
1,875 2875-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2566
53
1,874 2874-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
41
1,873 2873-วิธีฝึกรวมองค์มรรค ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
70
1,872 2872-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
40
1,871 2871-ธรรม และ กฎแห่งธรรม ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
50
1,870 2870-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2566
65
1,869 2869-ขยายความหลักปฏิบัติสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2566
41
1,868 2868-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2566
65
1,867 2867-ฝึกปัญญาแนวสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2566
43
1,866 2866-กายคตาสติ และ สัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2566
43
1,865 2865-มรรคต้องมีประจำ3อย่าง ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2566
49
1,864 2864-มรรคเพื่อความไม่เกิดทุกข์และกิเลส ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2566
63
1,863 2863-ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า ยุวพุทธฯ
9 กรกฎาคม 2566
20
1,862 2862-ขยายความอริยมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
9 กรกฎาคม 2566
24
1,861 2861-กิจหน้าที่ต่ออริยสัจ ยุวพุทธฯ
9 กรกฎาคม 2566
95
1,860 2860-ความเข้าใจอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
8 กรกฎาคม 2566
75
1,859 2859-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
8 กรกฎาคม 2566
80
1,858 2858-การประกอบสัมปชัญญะ4อย่าง ยุวพุทธฯ
8 กรกฎาคม 2566
46
1,857 2857-กายคตาสติและเบื้องต้นกุศลธรรม ยุวพุทธฯ
7 กรกฎาคม 2566
38
1,856 2856-เริ่มปฏิบัติมีสติส่งจิตไปในกาย ยุวพุทธฯ
7 กรกฎาคม 2566
48
1,855 2855-ปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดทุกข์และกิเลส ยุวพุทธฯ
7 กรกฎาคม 2566
62
1,854 2854-อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข ยุวพุทธฯ
26 มิถุนายน 2566
46
1,853 2853-มรรค4ละสังโยขน์10 ยุวพุทธฯ
26 มิถุนายน 2566
60
1,852 2852-สรุปอริยมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
25 มิถุนายน 2566
45
1,851 2851-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
25 มิถุนายน 2566
69
1,850 2850-ความหมายอริยสัจ ยุวพุทธฯ
25 มิถุนายน 2566
48
1,849 2849-อริยสัจ4และญาณในอริยสัจ ยุวพุทธฯ
24 มิถุนายน 2566
89
1,848 2848-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
24 มิถุนายน 2566
61
1,847 2847-เหตุเกิดและเหตุดดับของขันธ์ ยุวพุทธฯ
24 มิถุนายน 2566
37
1,846 2846-กระบวนธรรมเกิดกองทุกข์ ยุวพุทธฯ
23 มิถุนายน 2566
39
1,845 2845-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
23 มิถุนายน 2566
51
1,844 2844-วิธีรู้ชัดนิวรณ์5ประเด็น ยุวพุทธฯ
23 มิถุนายน 2566
30
1,843 2843-จำแนกขันธ์5 ยุวพุทธฯ
22 มิถุนายน 2566
47
1,842 2842-แจกแจงสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ
22 มิถุนายน 2566
30
1,841 2841-หลักการปัญญาเพื่อเห็นอริยสัจ ยุวพุทธฯ
21 มิถุนายน 2566
44
1,840 2840-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
21 มิถุนายน 2566
53
1,839 2839-ฝึกประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
21 มิถุนายน 2566
40
1,838 2838-ธรรมอุปการะการปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
20 มิถุนายน 2566
43
1,837 2837-ส่งจิตไปในกาย18วิธี ยุวพุทธฯ
20 มิถุนายน 2566
44
1,836 2836-เป้าหมายและหลักปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
20 มิถุนายน 2566
35
1,835 2835-โอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2566
47
1,834 2834-สรุปรวมอริยมรรค ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2566
72
1,833 2833-ไม่รักเลย ไม่ต้องเป็นทุกข์เลย ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2566
66
1,832 2832-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2566
70
1,831 2831-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ.
4 มิถุนายน 2566
61
1,830 2830-อริยสัจ4ความหมายและสภาวะ ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2566
62
1,829 2829-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2566
81
1,828 2828-อายตนะ12และวิธีกำหนดอายตนะ
2 มิถุนายน 2566
48
1,827 2827-ขันธ์5และวิธีกำหนดขันธ์ ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2566
31
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1876 รายการ