ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,483 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
383 1382-วิธีละอาสวกิเลส 7 แบบ ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2558
1346
382 1381-รู้จักนิพพานสุขด้วยกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2558
2242
381 1380-ฝึกจิต ทำสมถะวิปัสสนา เจริญมรรค ยุวพุทธฯ
12 พฤษภาคม 2558
1332
380 1379-ปฏิบัติบันได 3 ขั้น ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2558
1442
379 1378-สัมมาอาชีวะ, สัมมาวายามะและสัมมาสมาธิ
6 มิถุนายน 2558
1355
378 1377-สัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะ
5 มิถุนายน 2558
1247
377 1376-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
2265
376 1375-อริยสัจ4 ตอนที่2 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
1309
375 1374-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
2094
374 1373-อริยสัจ4 ตอนที่1 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
1300
373 1372-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
2249
372 1371-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
2094
371 1370-ความเข้าใจกรรมและผลของกรรม ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
1372
370 1369-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
1906
369 1368-ความเห็นถูกฝ่ายบุญ 10 อย่าง ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2292
368 1367-สติปัฏฐาน4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2047
367 1366-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2044
366 1365-ความอดทนและกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2558
1288
365 1364-ลำดับขั้นตอนในการฝึกจิต ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2556
1419
364 1363-หลักปฏิบัติเดินตามอริยมรรค ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2556
1374
363 1362-มีศีลและไม่ประมาท บ้านกานนิสา
31 พฤษภาคม 2558
1285
362 1361-ปฏิบัติอริยมรรค รู้อริยสัจ บ้านกานนิสา
31 พฤษภาคม 2558
1298
361 1360-ความอดทนและกัมมัสสกตาญาณ บ้านกานนิสา
30 พฤษภาคม 2558
2252
360 1359-คุมจิตและฝึกจิต กานนิสาโดยบมจ.เมย์แบ้งค์
30 พฤษภาคม 2558
2412
359 1358-หลักในการปฏิบัติธรรม กานนิสาโดยบมจ.เมย์แบ้งค์
30 พฤษภาคม 2558
1393
358 1357-ศีลดีและมีความรู้ตัว ยุวพุทธ2
28 พฤษภาคม 2558
2267
357 1356-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธ2
28 พฤษภาคม 2558
1463
356 1355-องค์มรรค7 ที่เหลืออย่างย่อ ยุวพุทธ2
27 พฤษภาคม 2558
1230
355 1354-กฎเกณฑ์แห่งธรรม ยุวพุทธ2
27 พฤษภาคม 2558
1261
354 1353-สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก3 ยุวพุทธ2
27 พฤษภาคม 2558
2137
353 1352-สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก2 ยุวพุทธ2
26 พฤษภาคม 2558
2315
352 1350-สัมมาทิฏฐิระดับโลก ยุวพุทธ2
26 พฤษภาคม 2558
2149
351 1351-สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก1 ยุวพุทธ2
26 พฤษภาคม 2558
2311
350 1349-ฝึกองค์มรรคด้วยสติปัฏฐาน ยุวพุทธ2
25 พฤษภาคม 2558
2358
349 1348-ฝึกใจให้ไม่ประมาท ยุวพุทธ2
25 พฤษภาคม 2558
1410
348 1347-ก้าวย่างสู่ทางธรรม ยุวพุทธ2
25 พฤษภาคม 2558
1271
347 1346-สรุปธรรมจากศีลถึงนิพพาน อาศรมมาตา
5 พฤษภาคม 2558
1489
346 1345-ธรรมเบื้องต้นและตอบปัญหาธรรม
5 พฤษภาคม 2558
1309
345 1344-ตอบปัญหาธรรม3 อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2558
1406
344 1343-วิธีทำอริยมรรคให้เกิด อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2558
1383
343 1342-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2558
1246
342 1341-ทุกขอริยสัจ กับ ทุกขสมุทยอริยสัจ อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2558
1364
341 1340-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 พฤษภาคม 2558
1392
340 1339-วิธีพิจารณาอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท
3 พฤษภาคม 2558
1296
339 1338-หลักวิปัสสนาเบื้องต้น อาศรมมาตา
3 พฤษภาคม 2558
1312
338 1337-พิจารณาโทษของกาย อาศรมมาตา
3 พฤษภาคม 2558
1278
337 1336-ฝึกวางความคิด อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 พฤษภาคม 2558
1354
336 1335-วิธีทำกายตาสติให้เกิด อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2558
1305
335 1334-จงอดทน อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
2 พฤษภาคม 2558
1251
334 1333-กายคตาสติต่อด้วยสติปัฏฐาน4 อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2558
1390
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1483 รายการ