ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,700
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 826 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 976 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 699 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,386 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 988 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,944 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
694 1693-สัมมาสังกัปปะคิดออกจากกามเป็นต้น ยุวพุทธฯ
22 กันยายน 2559
1411
693 1692-สัมมาทิฏฐิญาณในอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
22 กันยายน 2559
1359
692 1691-ระลึกถึงสิ่งที่เลิศเสริมการปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2559
1417
691 1690-วิธีฝึกสติให้จิตอยู่กับกาย ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2559
1367
690 1689-กรอบการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอริยสัจ ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2559
1313
689 1688-ไม่มีสิ่งเป็นที่รักก็ไม่มีทุกข์ วังรีรีสอร์ท
9 กันยายน 2559
1544
688 1687-รู้อริยสัจทำที่สุดทุกข์ได้และไม่หวั่นไหว วังรีรีสอร์ท
09 กันยายน 2559
1338
687 1686-ตอบปัญหาธรรม3
8 กันยายน 2559
1554
686 1685-หลักธรรมสำคัญคืออริยสัจ วังรีรีสอร์ท
8 กันยายน 2559
1301
685 1684-ตอบปัญหาธรรม2 วังรีรีสอร์ท
8 กันยายน 2559
1383
684 1683-เกิด-แก่-ตาย-ทุกข์ควรรอบรู้ ตัณหาควรละ วังรีรีสอร์ท
8 กันยายน 2559
1369
683 1682-สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่อาจจะได้ วังรีรีสอร์ท
7 กันยายน 2559
1352
682 1681-ตอบปัญหาธรรม1 วังรีรีสอร์ท
7 กันยายน 2559
1147
681 1680-ชีวิตเป็นของน้อย พึงรีบทำกุศล วังรีรีสอร์ท
7 กันยายน 2559
1292
680 1679-เหตุปรารภความเพียร วังรีรีสอร์ท
6 กันยายน 2559
1367
679 1678-เหตุที่ทำให้เสื่อมและไม่เสื่อม8ประการ วังรีรีสอร์ท
6 กันยายน 2559
1421
678 1677-ฝึกธรรมฝ่ายปัญญาโพธิ วังรีรีสอร์ท
6 กันยายน 2559
1327
677 1676-การฝึกจิตและมาร5 วังรีรีสอร์ท
5 กันยายน 2559
1347
676 1675-ฝึกสติรู้กาย วังรีรีอสร์ท
5 กันยายน 2559
1232
675 1674-ความหมายบรรพชา ถึงสรณะ รับศีล8 วังรีรีสอร์ท
5 กันยายน 2559
1394
674 1673-โอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
13 สิงหาคม 2559
1211
673 1672-ความเพียรที่ถูกต้อง ยุวพุทธฯ
13 สิงหาคม 2559
1384
672 1671-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
12 สิงหาคม 2559
1400
671 1670-สัมมาสังกัปปะและองค์มรรคฝ่ายศีล ยุวพุทธฯ
12 สิงหาคม 2559
1241
670 1669-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
12 สิงหาคม 2559
1335
669 1668-วิธีคิดเนกขัมมะ ยุวพุทธฯ
12 สิงหาคม 2559
1406
668 1667-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
12 สิงหาคม 2559
1295
667 1666-อริยสัจคือทุกขสมุทัยควรละ ยุวพุทธฯ
11 สิงหาคม 2559
1311
666 1665-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
11 สิงหาคม 2559
1205
665 1664-อริยสัจคือทุกข์ควรกำหนดรอบรู้ ยุวพุทธฯ
11 สิงหาคม 2559
1265
664 1663-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
11 สิงหาคม 2559
1225
663 1662-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
10 สิงหาคม 2559
1221
662 1661-สัมมาทิฏฐิเรื่องกรรมและผลของกรรม ยุวพุทธฯ
10 สิงหาคม 2559
1312
661 1660-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
10 สิงหาคม 2559
1146
660 1659-วิธีฝึกและพัฒนาปัญญา ยุวพุทธฯ
10 สิงหาคม 2559
1357
659 1658-พิจารณาธรรมประจำกาย ยุวพุทธฯ
9 สิงหาคม 2559
1379
658 1657-ทำกรรมฐานฝึกจิต ยุวพุทธฯ
9 สิงหาคม 2559
1292
657 1656-หลักการปฏิบัติที่ครอบคลุมครบถ้วน ยุวพุทธฯ
9 สิงหาคม 2559
1384
656 1655-วิธีเลือกกรรมฐานและวิบากของทุจริต วังรีรีสอร์ท
3 สิงหาคม 2559
1424
655 1654-ตอบปัญหาธรรม2 วังรีรีสอร์ท
3 สิงหาคม 2559
1375
654 1653-ตอบปัญหาธรรม1 วังรีรีสอร์ท
3 สิงหาคม 2559
1514
653 1652-กายคตาสติต่อด้วยสติปัฏฐาน3วิธี วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2559
1320
652 1651-ข้อพิจารณากระตุ้นความเพียร วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2558
1379
651 1650-ปฏิบัติเพื่อสำรวม ละ รู้ยิ่งและรอบรู้ วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2559
1208
650 1649-ธรรมสำหรับขัดเกลากิเลส44อย่าง วังรีรีสอร์ท
1 สิงหาคม 2559
1436
649 1648-แนะนำการฝึกสติอย่างง่ายๆ วังรีรีสอร์ท
1 สิงหาคม 2559
1406
648 1647-ปฏิบัติวิเวก3 กาย จิต อุปธิ วังรีรีสอร์ท
1 สิงหาคม 2559
1448
647 1646-ห้วงบุญกุศล8 สรณะ3 มหาทาน5 ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
28 กรกฎาคม 2559
1461
646 1645-ตอบปัญหาธรรม ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
28 กรกฎาคม 2559
1388
645 1644-เหตุแห่งความกระเสือกกระสน ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
28 กรกฎาคม 2559
1366
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1944 รายการ