ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,059
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 145 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 233 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 389 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 814 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,449 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,247 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 976 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
426 426-อัปปมาทสูตร อํ.จตุกฺก. ความไม่ประมาทในฐานะ4
5 มีนาคม 2558
1453
425 425-ตอบปัญหาธรรม
19 กุมภาพันธ์ 2558
2398
424 424-พิจารณาอริยสัจทางทวาร6-2 มหาหัตถิปโทปมสูตร ม.มู.
19 กุมภาพันธ์ 2558
1540
423 423-พิจารณาอริยสัจทางทวาร6-1 มหาหัตถิปโทปมสูตร ม.มู.
19 กุมภาพันธ์ 2558
1420
422 422-มหาหัตถิปโทปมสูตร ม.มู. การพิจารณาธาตุ7
5 มกราคม 2558
1495
421 421-มหาหัตถิปโทปมสูตร ม.มู. การพิจารณาธาตุ6
5 มกราคม 2558
1529
420 420-มหาหัตถิปโทปมสูตร ม.มู. การพิจารณาธาตุ5
5 มกราคม 2558
1444
419 419-มหาหัตถิปโทปมสูตร ม.มู. การพิจารณาธาตุ4
5 กุมภาพันธ์ 2558
1490
418 418-มหาหัตถิปโทปมสูตร ม.มู. การพิจารณาธาตุ3
22 มกราคม 2558
1411
417 417-กรรมฐานก่อนนอน
22 มกราคม 2558
1908
416 416-มหาหัตถิปโทปมสูตร ม.มู. การพิจารณาธาตุ2
22 มกราคม 2558
1513
415 415-มหาหัตถิปโทปมสูตร ม.มู. การพิจารณาธาตุ1
22 มกราคม 2558
1414
414 414-รูปสมุฏฐาน4 เชื่อมโยงกับปัจจัย24
18 ธันวาคม 2557
1899
413 413-พิจารณาโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสะ
18 ธันวาคม 2557
1468
412 412-พิจารณาเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเป็นต้น
18 ธันวาคม 2557
1435
411 411-พิจารณาตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเป็นต้น
4 ธันวาคม 2557
1644
410 410-การพิจารณาธรรมจากกว้างขวางสู่เจาะจง
4 ธันวาคม 2557
1597
409 409-พิจารณาผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นต้น
4 ธันวาคม 2557
1521
408 408-ความรู้หลักอภิธรรมกับการปฏิบัติธรรม
4 ธันวาคม 2557
1540
407 407-พิจารณาวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเป็นต้น
27 พฤศจิกายน 2557
1359
406 406-วิธีสังเกตภวังคจิต
27 พฤศจิกายน 2557
1813
405 405-พิจารณาสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี2
27 พฤศจิกายน 2557
1538
404 404-พิจารณาสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี1
27 พฤศจิกายน 2557
1562
403 403-พิจารณาอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี3
20 พฤศจิกายน 2557
1577
402 402-ปฏิสนธิจิตที่นำเกิดในอบาย
20 พฤศจิกายน 2557
1494
401 401-พิจารณาอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี2
20 พฤศจิกายน 2557
1429
400 400-พิจารณาอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี1
20 พฤศจิกายน 2557
1776
399 399-คัมภีร์วิภังค์; ประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
6 พฤศจิกายน 2557
1509
398 398-ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับปัฏฐาน2
6 พฤศจิกายน 2557
1537
397 397-ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับปัฏฐาน1
6 พฤศจิกายน 2557
1578
396 396-ไม่ควรประมาณในบุคคล มิคศาลาสูตร อํ.ฉักก.
16 ตุลาคม 2557
1772
395 395-ท้าวสักกะบรรลุโสดาบัน3 ที.ม.สักกปัญหสูตร
16 ตุลาคม 2557
1500
394 394-องค์มรรคแบบโลกิยะ กับ โลกุตตระ
16 ตุลาคม 2557
1663
393 393-ท้าวสักกะบรรลุโสดาบัน2 ที.ม.สักกปัญหสูตร
16 ตุลาคม 2557
1344
392 392-ท้าวสักกะบรรลุโสดาบัน1 ที.ม.สักกปัญหสูตร
16 ตุลาคม 2557
1714
391 391-ปฏิบัติปาติโมกขสังวรกับอินทรียสังวร ที.ม.สักกปัญหสูตร
2 ตุลาคม 2557
1564
390 390-การแยกแยะสัทธรรมกับอสัทธรรม
2 ตุลาคม 2557
1473
389 389-เวทนาควรเสพกับเวทนาไม่ควรเสพ ที.ม.สักกปัญหสูตร
2 ตุลาคม 2557
1584
388 388-จากปปัญจสัญญาถึงอิสสามัจฉริยะ ที.ม.สักกปัญหสูตร
2 ตุลาคม 2557
1571
387 387-เมื่ออิสสาและมัจฉริยะมี เวรจึงมีเป็นต้น ที.ม.สักกปัญหสูตร
18 กันยายน 2557
1632
386 386-การประยุกต์วินัยบัญญัติใช้กับองค์กร
18 กันยายน 2557
1485
385 385-ท้าวสักกะและหมู่เทพเข้าเฝ้า2 ที.ม.สักกปัญหสูตร
18 กันยายน 2557
1478
384 384-ท้าวสักกะและหมู่เทพเข้าเฝ้า1 ที.ม.สักกปัญหสูตร
18 กันยายน 2557
1546
383 383-ธรรมกำจัดและอเสขธรรม อํ.ทสก.
21 สิงหาคม 2557
1646
382 382-วิธีฝึกให้เกิดสัมมาวาจา และ สัมมากัมมันตะ
21 สิงหาคม 2557
1766
381 381-ธรรมเพื่อสำรอก วมนสูตร อํ.ทสก
21 สิงหาคม 2557
1518
380 380-ปรารถนาสิ่งไม่อาจเป็นไปได้เป็นทุกข์, อยากตายเป็นตัณหา
21 สิงหาคม 2557
1645
379 379-ธรรมชำระล้างบาปอกุศล อํ.ทสก.นิชชรสูตร..
7 สิงหาคม 2557
1686
378 378-คนนอกศาสนาไปเกิดในสวรรค์ได้?
7 สิงหาคม 2557
1630
377 377-วิชชาเป็นหัวหน้าเข้าถึงกุศลธรรม อํ.ทสก.วิชชาสูตร
7 สิงหาคม 2557
1593
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 976 รายการ