ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 635 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 493 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,060 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,619 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,519 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,079 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
529 529-ตอบปัญหาธรรม
21 เมษายน 2559
1616
528 528-ขุททกวัตถุวิภังค์12 กิเลสหมวดละสอง4
21 เมษายน 2559
1406
527 527-ขุททกวัตถุวิภังค์11 กิเลสหมวดละสอง3
21 เมษายน 2559
1473
526 526-ตอบปัญหาธรรม
7 เมษายน 2559
1534
525 525-ขุททกวัตถุวิภังค์10 กิเลสหมวดละสอง2
7 เมษายน 2559
1351
524 524-ขุททกวัตถุวิภังค์9 กิเลสหมวดละสอง1
7 เมษายน 2559
1437
523 523-ขุททกวัตถุวิภังค์8 กิเลสหมวดละหนึ่ง8
24 มีนาคม 2559
1575
522 522-ตอบปัญหาธรรม
24 มีนาคม 2559
1605
521 521-ขุททกวัตถุวิภังค์7 กิเลสหมวดละหนึ่ง7
24 มีนาคม 2559
1572
520 520-ขุททกวัตถุวิภังค์6 กิเลสหมวดละหนึ่ง6
24 มีนาคม 2559
1416
519 519-ขุททกวัตถุวิภังค์5 กิเลสหมวดละหนึ่ง5
17 มีนาคม 2559
1338
518 518-ตอบปัญหาธรรม
17 มีนาคม 2559
1688
517 517-ขุททกวัตถุวิภังค์4 กิเลสหมวดละหนึ่ง4
17 มีนาคม 2559
1518
516 516-ขุททกวัตถุวิภังค์3 กิเลสหมวดละหนึ่ง3
17 มีนาคม 2559
1585
515 515-ขุททกวัตถุวิภังค์2 กิเลสหมวดละหนึ่ง2
18 กุมภาพันธ์ 2559
1471
514 514-ตอบปัญหาธรรม
18 กุมภาพันธ์ 2559
1594
513 513-ขุททกวัตถุวิภังค์1 กิเลสหมวดละหนึ่ง1
18 กุมภาพันธ์ 2559
1484
512 512-ลำดับการรู้อริยสัจ
18 กุมภาพันธ์ 2559
1757
511 511-ปุคคลบัญญัติ 24 บุคคลหมวดละเก้าและสิบ
4 กุมภาพันธ์ 2559
1444
510 510-ตอบปัญหา ผู้รู้เห็นผู้รู้แนวอภิธรรม
4 กุมภาพันธ์ 2559
1523
509 509-ปุคคลบัญญัติ23 บุคคลหมวดละเจ็ดและแปด
4 กุมภาพันธ์ 2559
1360
508 508-ปุคคลบัญญัติ22 บุคคลหมวดละเจ็ด
4 กุมภาพันธ์ 2559
1460
507 504-ปุคคลบัญญัติ19 บุคคลหมวดละสี่และหมวดละห้า1
21 มกราคม 2559
1250
506 507-ปุคคลบัญญัติ21 บุคคลหมวดละหกและเจ็ด
21 มกราคม 2559
1235
505 506-ตอบปัญหาธรรม
21 มกราคม 2559
1588
504 505-ปุคคลบัญญัติ20 บุคคลหมวดละห้า2
21 มกราคม 2559
1489
503 503-ปุคคลบัญญัติ18 บุคคลหมวดละสี่6
14 มกราคม 2559
1494
502 502-ตอบปัญหาธรรม
14 มกราคม 2559
1694
501 501-ปุคคลบัญญัติ17 บุคคลหมวดละสี่5
14 มกราคม 2559
1367
500 500-ปุคคลบัญญัติ16 บุคคลหมวดละสี่4
14 มกราคม 2559
1505
499 499-ปุคคลบัญญัติ15 บุคคลหมวดละสี่3
17 ธันวาคม 2558
1334
498 498-ตอบปัญหาเรื่องความสงสัย
17 ธันวาคม 2558
1721
497 497-ปุคคลบัญญัติ14 บุคคลหมวดละสี่2
17 ธันวาคม 2558
1432
496 496-ปุคคลบัญญัติ13 บุคคลหมวดละสี่1
17 ธันวาคม 2558
1387
495 495-ปุคคลบัญญัติ12 บุคคลหมวดละสาม3
3 ธันวาคม 2558
1402
494 494-ตอบปัญหาธรรม
3 ธันวาคม 2558
2293
493 493-ปุคคลบัญญัติ11 บุคคลหมวดละสาม2
3 ธันวาคม 2558
1465
492 492-ปุคคลบัญญัติ10 บุคคลหมวดละสาม1
3 ธันวาคม 2558
1596
491 491-ปุคคลบัญญัติ9 บุคคลหมวดละสอง6
19 พฤศจิกายน 2558
1379
490 490-ตอบปัญหาการโยนิโสให้ศีลเกิด
19 พฤศจิกายน 2558
1594
489 489-ปุคคลบัญญัติ8 บุคคลหมวดละสอง5
19 พฤศจิกายน 2558
1477
488 488-ปุคคลบัญญัติ7 บุคคลหมวดละสอง4
19 พฤศจิกายน 2558
1588
487 487-ปุคคลบัญญัติ6; บุคคลหมวดละสอง3
15 ตุลาคม 2558
1534
486 486-บทธรรมสำหรับอยู่และไปคนเดียว
15 ตุลาคม 2558
1611
485 485-ทำสติปัฏฐานต้องได้ฌานก่อนหรือไม่?
15 ตุลาคม 2558
1570
484 484-ปุคคลบัญญัติ5; บุคคลหมวดละสอง2
15 ตุลาคม 2558
1448
483 483-ปุคคลบัญญัติ4; บุคคลหมวดละสอง1
15 ตุลาคม 2558
1499
482 482-ปุคคลบัญญัติ3; บุคคลหมวดละหนึ่ง3
1 ตุลคม 2558
1650
481 481-ปุคคลบัญญัติ2; บุคคลหมวดละหนึ่ง2
1 ตุลาคม 2558
1352
480 480-ปุคคลบัญญัติ1; บุคคลหมวดละหนึ่ง1
1 ตุลาคม 2558
1577
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1079 รายการ