ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 266 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,171 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,347 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,800 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 951 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
401 401-พิจารณาอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี2
20 พฤศจิกายน 2557
1427
400 400-พิจารณาอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี1
20 พฤศจิกายน 2557
1774
399 399-คัมภีร์วิภังค์; ประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
6 พฤศจิกายน 2557
1506
398 398-ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับปัฏฐาน2
6 พฤศจิกายน 2557
1534
397 397-ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับปัฏฐาน1
6 พฤศจิกายน 2557
1576
396 396-ไม่ควรประมาณในบุคคล มิคศาลาสูตร อํ.ฉักก.
16 ตุลาคม 2557
1769
395 395-ท้าวสักกะบรรลุโสดาบัน3 ที.ม.สักกปัญหสูตร
16 ตุลาคม 2557
1497
394 394-องค์มรรคแบบโลกิยะ กับ โลกุตตระ
16 ตุลาคม 2557
1661
393 393-ท้าวสักกะบรรลุโสดาบัน2 ที.ม.สักกปัญหสูตร
16 ตุลาคม 2557
1341
392 392-ท้าวสักกะบรรลุโสดาบัน1 ที.ม.สักกปัญหสูตร
16 ตุลาคม 2557
1711
391 391-ปฏิบัติปาติโมกขสังวรกับอินทรียสังวร ที.ม.สักกปัญหสูตร
2 ตุลาคม 2557
1558
390 390-การแยกแยะสัทธรรมกับอสัทธรรม
2 ตุลาคม 2557
1470
389 389-เวทนาควรเสพกับเวทนาไม่ควรเสพ ที.ม.สักกปัญหสูตร
2 ตุลาคม 2557
1581
388 388-จากปปัญจสัญญาถึงอิสสามัจฉริยะ ที.ม.สักกปัญหสูตร
2 ตุลาคม 2557
1568
387 387-เมื่ออิสสาและมัจฉริยะมี เวรจึงมีเป็นต้น ที.ม.สักกปัญหสูตร
18 กันยายน 2557
1630
386 386-การประยุกต์วินัยบัญญัติใช้กับองค์กร
18 กันยายน 2557
1483
385 385-ท้าวสักกะและหมู่เทพเข้าเฝ้า2 ที.ม.สักกปัญหสูตร
18 กันยายน 2557
1474
384 384-ท้าวสักกะและหมู่เทพเข้าเฝ้า1 ที.ม.สักกปัญหสูตร
18 กันยายน 2557
1542
383 383-ธรรมกำจัดและอเสขธรรม อํ.ทสก.
21 สิงหาคม 2557
1645
382 382-วิธีฝึกให้เกิดสัมมาวาจา และ สัมมากัมมันตะ
21 สิงหาคม 2557
1762
381 381-ธรรมเพื่อสำรอก วมนสูตร อํ.ทสก
21 สิงหาคม 2557
1517
380 380-ปรารถนาสิ่งไม่อาจเป็นไปได้เป็นทุกข์, อยากตายเป็นตัณหา
21 สิงหาคม 2557
1638
379 379-ธรรมชำระล้างบาปอกุศล อํ.ทสก.นิชชรสูตร..
7 สิงหาคม 2557
1685
378 378-คนนอกศาสนาไปเกิดในสวรรค์ได้?
7 สิงหาคม 2557
1629
377 377-วิชชาเป็นหัวหน้าเข้าถึงกุศลธรรม อํ.ทสก.วิชชาสูตร
7 สิงหาคม 2557
1592
376 376-กระบวนธรรมของวิตก ความคิด และวจีสังขาร
7 สิงหาคม 2557
1761
375 375-ความเห็นดีเป็นไปเพื่อสุข พีชสูตร อํ.ทสก.
17 กรกฎาคม 2557
1611
374 374-ธรรมสำหรับผู้พบความสูญเสีย, ทุกข์ และความยากลำบาก
17 กรกฎาคม 2557
1651
373 373-มิจฉัตตะทำให้พลาด, สัมมัตตะทำให้สำเร็จ อํ.มิจฉัตตสูตร
17 กรกฎาคม 2557
1559
372 372-กรรมฐานที่ดีที่สุด
17 กรกฎาคม 2557
1566
371 371-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม3 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1669
370 370-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม2 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1438
369 369-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม1 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1754
368 368-พิจารณาข้อธรรมให้ได้มรรค
3 กรกฎาคม 2557
1741
367 367-ทางไปพรหมโลก ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1608
366 366-การยกจิตจากภูมินรกสู่พรหมโลก ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1651
365 365-ไม่มีข้ออ้างในการทำชั่ว ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1832
364 364-นิวรณ์ กับ โพชฌงค์
19 มิถุนายน 2557
1639
363 363-ยังมีราคะก็ยังมีชาติชราและมรณะต่อไป
5 มิถุนายน 2557
1647
362 362-เวทนาก่อนตาย
5 มิถุนายน 2557
1909
361 361-การพิจารณาอาหาร4 ตอนที่3
5 มิถุนายน 2557
1578
360 360-การใช้กามและสมาธิให้ถูกวิธี
5 มิถุนายน 2557
1718
359 359-การพิจารณาอาหาร4 ตอนที่2
22 พฤษภาคม 2557
1549
358 358-การพิจารณาอาหาร4 ตอนที่1
22 พฤษภาคม 2557
1596
357 357-ผู้ต้องการบรรลุในศาสนาของพระพุทธโคดม
22 พฤษภาคม 2557
1596
356 356-มิจฉามรรค กับ สัมมามรรค
22 พฤษภาคม 2557
1497
355 355-การพบอริยมรรคของพระพุทธเจ้า
24 เมษายน 2557
1639
354 354-ผัสสะทำให้เกิดเวทนาเหมือนไม้สีกันเกิดความร้อน
24 เมษายน 2557
2834
353 353-ปุถุชนอาจเบื่อกายแต่ไม่อาจเบื่อจิต
24 เมษายน 2557
1558
352 352-ประโยชน์ของการฟังสวดพระอภิธรรม
24 เมษายน 2557
1873
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 951 รายการ