ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,003 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
53 047-อุปจาลาเถรีคาถา
26 กรกฎาคม 2550
1763
52 046-สติสัมปชัญญสูตร
26 กรกฎาคม 2550
1976
51 045-มหาสติปัฏฐานสูตร18
28 มิถุนายน 2550
1926
50 044-มหาสติปัฏฐานสูตร17
28 มิถุนายน 2550
1798
49 043-มหาสติปัฏฐานสูตร16
31 พฤษภาคม 2550
1687
48 042-มหาสติปัฏฐานสูตร15
31 พฤษภาคม 2550
1691
47 041-มหาสติปัฏฐานสูตร14
26 เมษายน 2550
1741
46 040-มหาสติปัฏฐานสูตร13
26 เมษายน 2550
1931
45 039-มหาสติปัฏฐานสูตร12
26 เมษายน 2550
1697
44 038-มหาสติปัฏฐานสูตร11
26 เมษายน 2550
1895
43 037-มหาสติปัฏฐานสูตร10
29 มีนาคม 2550
1818
42 036-มหาสติปัฏฐานสูตร9
29 มีนาคม 2550
1835
41 035-มหาสติปัฏฐานสูตร8
22 กุมภาพันธ์ 2550
1781
40 034-มหาสติปัฏฐานสูตร7
22 กุมภาพันธ์ 2550
1746
39 033-มหาสติปัฏฐานสูตร6
25 มกราคม 2550
1934
38 032-มหาสติปัฏฐานสูตร5
25 มกราคม 2550
1759
37 031-มหาสติปัฏฐานสูตร4
11 มกราคม 2550
1758
36 030-มหาสติปัฏฐานสูตร3
11 มกราคม 2550
1904
35 029-มหาสติปัฏฐานสูตร2
11 มกราคม 2550
1906
34 028-มหาสติปัฏฐานสูตร1
11 มกราคม 2550
2033
33 027-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร4
28 ธันวาคม 2549
1608
32 026-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร3
28 ธันวาคม 2549
1693
31 025-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร2
28 พฤศจิกายน 2549
2012
30 024-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร1
28 พฤศจิกายน 2549
2050
29 023-ภัทเทกรัตตคาถา2
26 ตุลาคม 2549
1750
28 022-ภัทเทกรัตตคาถา1
26 ตุลาคม 2549
1851
27 021-โอวาทปาติโมกขคาถา2
28 กันยายน 2549
1868
26 020-โอวาทปาติโมกขคาถา1
28 กันยายน 2549
1923
25 019-กรณียเมตตสูตร9
28 กันยายน 2549
1765
24 018-กรณียเมตตสูตร8
31 สิงหาคม 2549
1875
23 017-กรณียเมตตสูตร7
31 สิงหาคม 2549
1719
22 016-กรณียเมตตสูตร6
31 สิงหาคม 2549
1770
21 015-กรณียเมตตสูตร5
31 สิงหาคม 2549
1804
20 014-กรณียเมตตสูตร4
27 กรกฏาคม 2549
1697
19 013-กรณียเมตตสูตร3
27 กรกฏาคม 2549
1752
18 012-กรณียเมตตสูตร2
27 กรกฎาคม 2549
1710
17 011-กรณียเมตตสูตร1
22 มิถุนายน 2549
1854
16 010-มงคลสูตร10
22 มิถุนายน 2549
1765
15 009-มงคลสูตร9
22 มิถุนายน 2549
1856
14 008-มงคลสูตร8
22 มิถุนายน 2549
1714
13 007-มงคลสูตร7
24 พฤษภาคม 2549
1795
12 006-มงคลสูตร6
24 พฤษภาคม 2549
1804
11 005-มงคลสูตร5
24 พฤษภาคม 2549
1876
10 004-มงคลสูตร4
27 เมษายน 2549
2744
9 003-มงคลสูตร3
27 เมษายน 2549
1647
8 002-มงคลสูตร2
27 เมษายน 2549
10173
7 001-มงคลสูตร1
23 มีนาคม 2549
88122
6 107-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
19 พฤศจิกายน 2552
1687
5 106-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
19 พฤศจิกายน 2552
1920
4 105-ปรัมมรณสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1752
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1003 รายการ