ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,006
หนังสือ 79
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 147 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 347 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 784 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,428 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,224 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,401 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 970 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
20 014-กรณียเมตตสูตร4
27 กรกฏาคม 2549
1697
19 013-กรณียเมตตสูตร3
27 กรกฏาคม 2549
1752
18 012-กรณียเมตตสูตร2
27 กรกฎาคม 2549
1709
17 011-กรณียเมตตสูตร1
22 มิถุนายน 2549
1853
16 010-มงคลสูตร10
22 มิถุนายน 2549
1763
15 009-มงคลสูตร9
22 มิถุนายน 2549
1854
14 008-มงคลสูตร8
22 มิถุนายน 2549
1713
13 007-มงคลสูตร7
24 พฤษภาคม 2549
1793
12 006-มงคลสูตร6
24 พฤษภาคม 2549
1803
11 005-มงคลสูตร5
24 พฤษภาคม 2549
1875
10 004-มงคลสูตร4
27 เมษายน 2549
2743
9 003-มงคลสูตร3
27 เมษายน 2549
1646
8 002-มงคลสูตร2
27 เมษายน 2549
10171
7 001-มงคลสูตร1
23 มีนาคม 2549
88120
6 107-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
19 พฤศจิกายน 2552
1687
5 106-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
19 พฤศจิกายน 2552
1916
4 105-ปรัมมรณสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1746
3 104-โลกายติกสูตรและติมพรุกขสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1841
2 103-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่2
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
1799
1 102-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่1
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
1964
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 970 รายการ