ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,972
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 460 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 334 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 940 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 666 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 737 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,253 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,154 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
54 048-สีสูปาจาลาเถรีคาถา
30 สิงหาคม 2550
1791
53 047-อุปจาลาเถรีคาถา
26 กรกฎาคม 2550
1772
52 046-สติสัมปชัญญสูตร
26 กรกฎาคม 2550
1987
51 045-มหาสติปัฏฐานสูตร18
28 มิถุนายน 2550
1943
50 044-มหาสติปัฏฐานสูตร17
28 มิถุนายน 2550
1817
49 043-มหาสติปัฏฐานสูตร16
31 พฤษภาคม 2550
1701
48 042-มหาสติปัฏฐานสูตร15
31 พฤษภาคม 2550
1709
47 041-มหาสติปัฏฐานสูตร14
26 เมษายน 2550
1755
46 040-มหาสติปัฏฐานสูตร13
26 เมษายน 2550
1949
45 039-มหาสติปัฏฐานสูตร12
26 เมษายน 2550
1720
44 038-มหาสติปัฏฐานสูตร11
26 เมษายน 2550
1921
43 037-มหาสติปัฏฐานสูตร10
29 มีนาคม 2550
1838
42 036-มหาสติปัฏฐานสูตร9
29 มีนาคม 2550
1852
41 035-มหาสติปัฏฐานสูตร8
22 กุมภาพันธ์ 2550
1797
40 034-มหาสติปัฏฐานสูตร7
22 กุมภาพันธ์ 2550
1760
39 033-มหาสติปัฏฐานสูตร6
25 มกราคม 2550
1947
38 032-มหาสติปัฏฐานสูตร5
25 มกราคม 2550
1771
37 031-มหาสติปัฏฐานสูตร4
11 มกราคม 2550
1774
36 030-มหาสติปัฏฐานสูตร3
11 มกราคม 2550
1921
35 029-มหาสติปัฏฐานสูตร2
11 มกราคม 2550
1926
34 028-มหาสติปัฏฐานสูตร1
11 มกราคม 2550
2066
33 027-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร4
28 ธันวาคม 2549
1622
32 026-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร3
28 ธันวาคม 2549
1705
31 025-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร2
28 พฤศจิกายน 2549
2028
30 024-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร1
28 พฤศจิกายน 2549
2077
29 023-ภัทเทกรัตตคาถา2
26 ตุลาคม 2549
1758
28 022-ภัทเทกรัตตคาถา1
26 ตุลาคม 2549
1864
27 021-โอวาทปาติโมกขคาถา2
28 กันยายน 2549
1874
26 020-โอวาทปาติโมกขคาถา1
28 กันยายน 2549
1934
25 019-กรณียเมตตสูตร9
28 กันยายน 2549
1781
24 018-กรณียเมตตสูตร8
31 สิงหาคม 2549
1891
23 017-กรณียเมตตสูตร7
31 สิงหาคม 2549
1735
22 016-กรณียเมตตสูตร6
31 สิงหาคม 2549
1789
21 015-กรณียเมตตสูตร5
31 สิงหาคม 2549
1830
20 014-กรณียเมตตสูตร4
27 กรกฏาคม 2549
1712
19 013-กรณียเมตตสูตร3
27 กรกฏาคม 2549
1765
18 012-กรณียเมตตสูตร2
27 กรกฎาคม 2549
1726
17 011-กรณียเมตตสูตร1
22 มิถุนายน 2549
1882
16 010-มงคลสูตร10
22 มิถุนายน 2549
1776
15 009-มงคลสูตร9
22 มิถุนายน 2549
1861
14 008-มงคลสูตร8
22 มิถุนายน 2549
1724
13 007-มงคลสูตร7
24 พฤษภาคม 2549
1806
12 006-มงคลสูตร6
24 พฤษภาคม 2549
1817
11 005-มงคลสูตร5
24 พฤษภาคม 2549
1885
10 004-มงคลสูตร4
27 เมษายน 2549
2760
9 003-มงคลสูตร3
27 เมษายน 2549
1663
8 002-มงคลสูตร2
27 เมษายน 2549
10194
7 001-มงคลสูตร1
23 มีนาคม 2549
88149
6 107-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
19 พฤศจิกายน 2552
1693
5 106-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
19 พฤศจิกายน 2552
1934
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1154 รายการ