ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 635 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 493 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,060 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,619 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,519 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,079 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
29 023-ภัทเทกรัตตคาถา2
26 ตุลาคม 2549
1755
28 022-ภัทเทกรัตตคาถา1
26 ตุลาคม 2549
1860
27 021-โอวาทปาติโมกขคาถา2
28 กันยายน 2549
1874
26 020-โอวาทปาติโมกขคาถา1
28 กันยายน 2549
1933
25 019-กรณียเมตตสูตร9
28 กันยายน 2549
1777
24 018-กรณียเมตตสูตร8
31 สิงหาคม 2549
1887
23 017-กรณียเมตตสูตร7
31 สิงหาคม 2549
1731
22 016-กรณียเมตตสูตร6
31 สิงหาคม 2549
1779
21 015-กรณียเมตตสูตร5
31 สิงหาคม 2549
1818
20 014-กรณียเมตตสูตร4
27 กรกฏาคม 2549
1706
19 013-กรณียเมตตสูตร3
27 กรกฏาคม 2549
1762
18 012-กรณียเมตตสูตร2
27 กรกฎาคม 2549
1721
17 011-กรณียเมตตสูตร1
22 มิถุนายน 2549
1876
16 010-มงคลสูตร10
22 มิถุนายน 2549
1769
15 009-มงคลสูตร9
22 มิถุนายน 2549
1858
14 008-มงคลสูตร8
22 มิถุนายน 2549
1717
13 007-มงคลสูตร7
24 พฤษภาคม 2549
1801
12 006-มงคลสูตร6
24 พฤษภาคม 2549
1810
11 005-มงคลสูตร5
24 พฤษภาคม 2549
1880
10 004-มงคลสูตร4
27 เมษายน 2549
2755
9 003-มงคลสูตร3
27 เมษายน 2549
1657
8 002-มงคลสูตร2
27 เมษายน 2549
10184
7 001-มงคลสูตร1
23 มีนาคม 2549
88139
6 107-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
19 พฤศจิกายน 2552
1691
5 106-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
19 พฤศจิกายน 2552
1931
4 105-ปรัมมรณสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1760
3 104-โลกายติกสูตรและติมพรุกขสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1853
2 103-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่2
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
1805
1 102-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่1
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
1979
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1079 รายการ