ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,799
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 297 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 228 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 836 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 598 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 668 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,165 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,113 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
63 057-ถามตอบ
25 ตุลาคม 2550
1952
62 056-นิพเพธิกสูตร5
25 ตุลาคม 2550
1931
61 055-นิพเพธิกสูตร4
25 ตุลาคม 2550
1672
60 054-นิพเพธิกสูตร3
27 กันยายน 2550
1802
59 053-นิพเพธิกสูตร2
27 กันยายน 2550
1721
58 052-นิพเพธิกสูตร1
27 กันยายน 2550
1841
57 051-อาทิตตปริยายสูตร3
27 กันยายน 2550
1849
56 050-อาทิตตปริยายสูตร2
27 กันยายน 2550
1975
55 049-อาทิตตปริยายสูตร1
30 สิงหาคม 2550
1718
54 048-สีสูปาจาลาเถรีคาถา
30 สิงหาคม 2550
1791
53 047-อุปจาลาเถรีคาถา
26 กรกฎาคม 2550
1771
52 046-สติสัมปชัญญสูตร
26 กรกฎาคม 2550
1987
51 045-มหาสติปัฏฐานสูตร18
28 มิถุนายน 2550
1942
50 044-มหาสติปัฏฐานสูตร17
28 มิถุนายน 2550
1815
49 043-มหาสติปัฏฐานสูตร16
31 พฤษภาคม 2550
1698
48 042-มหาสติปัฏฐานสูตร15
31 พฤษภาคม 2550
1706
47 041-มหาสติปัฏฐานสูตร14
26 เมษายน 2550
1754
46 040-มหาสติปัฏฐานสูตร13
26 เมษายน 2550
1948
45 039-มหาสติปัฏฐานสูตร12
26 เมษายน 2550
1718
44 038-มหาสติปัฏฐานสูตร11
26 เมษายน 2550
1919
43 037-มหาสติปัฏฐานสูตร10
29 มีนาคม 2550
1837
42 036-มหาสติปัฏฐานสูตร9
29 มีนาคม 2550
1851
41 035-มหาสติปัฏฐานสูตร8
22 กุมภาพันธ์ 2550
1796
40 034-มหาสติปัฏฐานสูตร7
22 กุมภาพันธ์ 2550
1759
39 033-มหาสติปัฏฐานสูตร6
25 มกราคม 2550
1946
38 032-มหาสติปัฏฐานสูตร5
25 มกราคม 2550
1770
37 031-มหาสติปัฏฐานสูตร4
11 มกราคม 2550
1773
36 030-มหาสติปัฏฐานสูตร3
11 มกราคม 2550
1920
35 029-มหาสติปัฏฐานสูตร2
11 มกราคม 2550
1925
34 028-มหาสติปัฏฐานสูตร1
11 มกราคม 2550
2065
33 027-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร4
28 ธันวาคม 2549
1621
32 026-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร3
28 ธันวาคม 2549
1704
31 025-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร2
28 พฤศจิกายน 2549
2027
30 024-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร1
28 พฤศจิกายน 2549
2073
29 023-ภัทเทกรัตตคาถา2
26 ตุลาคม 2549
1757
28 022-ภัทเทกรัตตคาถา1
26 ตุลาคม 2549
1863
27 021-โอวาทปาติโมกขคาถา2
28 กันยายน 2549
1874
26 020-โอวาทปาติโมกขคาถา1
28 กันยายน 2549
1933
25 019-กรณียเมตตสูตร9
28 กันยายน 2549
1780
24 018-กรณียเมตตสูตร8
31 สิงหาคม 2549
1889
23 017-กรณียเมตตสูตร7
31 สิงหาคม 2549
1735
22 016-กรณียเมตตสูตร6
31 สิงหาคม 2549
1787
21 015-กรณียเมตตสูตร5
31 สิงหาคม 2549
1829
20 014-กรณียเมตตสูตร4
27 กรกฏาคม 2549
1711
19 013-กรณียเมตตสูตร3
27 กรกฏาคม 2549
1765
18 012-กรณียเมตตสูตร2
27 กรกฎาคม 2549
1725
17 011-กรณียเมตตสูตร1
22 มิถุนายน 2549
1880
16 010-มงคลสูตร10
22 มิถุนายน 2549
1773
15 009-มงคลสูตร9
22 มิถุนายน 2549
1859
14 008-มงคลสูตร8
22 มิถุนายน 2549
1720
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1113 รายการ