ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,799
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 297 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 228 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 836 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 598 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 668 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,165 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,113 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
113 113-มูลปริยายสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่2
25 กุมภาพันธ์ 2553
1924
112 112-มูลปริยายสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่1
25 กุมภาพันธ์ 2553
1750
111 111-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่6
21 มกราคม 2553
1879
110 110-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่5
21 มกราคม 2553
1630
109 109-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่4
24 ธันวาคม 2550
1771
108 108-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
24 ธันวาคม 2550
1781
107 101-วิปัสสนากถา2 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
27 สิงหาคม 2552
1746
106 100-วิปัสสนากถา1 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
27 สิงหาคม 2552
1824
105 099-ปัญจเวรภยสูตร
30 กรกฎาคม 2552
1800
104 098-สัมมสสูตร2
25 มิถุนายน 2552
1896
103 097-สัมมสสูตร1
25 มิถุนายน 2552
1811
102 096-การพัฒนาตนเอง
11 มิถุนายน 2552
1765
101 095-อัตตทีปสูตร2
28 พฤษภาคม 2552
1744
100 094-อัตตทีปสูตร1
28 พฤษภาคม 2552
1844
99 093-ญาณวัตถุสูตร2
30 เมษายน 2552
1760
98 092-ญาณวัตถุสูตร1
30 เมษายน 2552
1772
97 091-สัพพาสวสูตร4
26 มีนาคม 2552
1758
96 090-สัพพาสวสูตร3
26 มีนาคม 2552
2307
95 089-สัพพาสวสูตร2
26 กุมภาพันธ์ 2552
1778
94 088-สัพพาสวสูตร1
29 มกราคม 2552
1832
93 087-นิมิตตสูตร
25 ธันวาคม 2551
1675
92 086-ปุณณมสูตร2
27 พฤศจิกายน 2551
1586
91 085-ปุณณมสูตร1
27 พฤศจิกายน 2551
1787
90 084-สาเลยยกสูตร4
23 ตุลาคม 2551
1556
89 083-สาเลยยกสูตร3
23 ตุลาคม 2551
1635
88 082-สาเลยยกสูตร2
25 กันยายน 2551
1710
87 081-สาเลยยกสูตร1
28 สิงหาคม 2551
1827
86 080-อุปนียสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1953
85 079-โอฆตรณสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1749
84 078-อวิชชาสูตร2
26 มิถุนายน 2551
1865
83 077-อวิชชาสูตร1
26 มิถุนายน 2551
1972
82 076-อวิชชาปหานสูตร
29 พฤษภาคม 2551
1879
81 075-ปฐมเคลัญญสูตร2
29 พฤษภาคม 2551
1775
80 074-ปฐมเคลัญญสูตร1
1 พฤษภาคม 2551
1652
79 073-กัมมนิโรธสูตร
1 พฤษภาคม 2551
1961
78 072-ติตถายตนสูตร6
27 มีนาคม 2551
1627
77 071-ติตถายตนสูตร5
27 มีนาคม 2551
1718
76 070-ติตถายตนสูตร4
27 มีนาคม 2551
1735
75 069-ติตถายตนสูตร3
13 มีนาคม 2551
1636
74 068-ติตถายตนสูตร2
13 มีนาคม 2551
1759
73 067-ติตถายตนสูตร1
13 มีนาคม 2551
1791
72 066-ปฐมทารุกขันโธปมสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2551
1988
71 065-สัตตัฏฐานสูตร6
21 กุมภาพันธ์ 2551
1624
70 064-สัตตัฏฐานสูตร5
21 กุมภาพันธ์ 2551
1773
69 063-สัตตัฏฐานสูตร4
31 มกราคม 2551
1736
68 062-สัตตัฏฐานสูตร3
31 มกราคม 2551
1860
67 061-สัตตัฏฐานสูตร2
20 ธันวาคม 2550
1711
66 060-สัตตัฏฐานสูตร1
20 ธันวาคม 2550
1916
65 059-อนัตตลักขณสูตร2
29 พฤศจิกายน 2550
1876
64 058-อนัตตลักขณสูตร1
29 พฤศจิกายน 2550
1880
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1113 รายการ