ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,982
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 466 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 336 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 943 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 671 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 740 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,258 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,154 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
754 754-อนุมานสูตร2 การอนุมานและการพิจารณาตนด้วยตน
7 มีนาคม 2562
761
753 753-อนุมานสูตร1 เหตุทำให้เป็นผู้ว่ายากกับว่าง่าย16อย่าง
7 มีนาคม 2562
824
752 752-ภยเภรวสูตร4 การบรรลุฌานและวิชชาของพระพุทธเจ้า
21 กุมภาพันธ์ 2562
733
751 751-ตอบปัญหาพัฒนาการขององค์มรรคประจำ
21 กุมภาพันธ์ 2562
842
750 750-ภยเภรวสูตร3 วิธีกำจัดความกลัวและความขลาด
21 กุมภาพันธ์ 2562
898
749 749-ภยเภรวสูตร2 เหตุให้เกิดความสะดุ้งและอารมณ์น่ากลัว16อย่าง
7 กุมภาพันธ์ 2562
746
748 748-ตอบปัญหาความละเอียดของสัมมาสังกัปปะ
7 กุมภาพันธ์ 2562
835
747 747-ภยเภรวสูตร1 นิทานของพระสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2562
731
746 746-เทวธาวิตักกสูตร4 อุปมาฝูงเนื้ออาศัยบึงน้ำใหญ่
17 มกราคม 2562
792
745 745-ตอบปัญหาพิจารณาองค์มรรคอิงอาศัยนิพพาน
17 มกราคม 2562
862
744 744-เทวธาวิตักกสูตร3 ฌาน4, ลักษณะจิตตั้งมั่นดี8, วิชชา3
17 มกราคม 2562
747
743 743-เทวธาวิตักกสูตร2 การพิจารณากุศลวิตก
3 มกราคม 2562
822
742 742-ตอบปัญหาความสำรวมอินทรีย์ทางทวาร6
3 มกราคม 2562
888
741 741-เทวธาวิตักกสูตร1 วิธีทำให้หมดสิ้นอกุศลวิตก
3 มกราคม 2562
880
740 740-วิตักกสัณฐานสูตร2 อุบายวิธีละอกุศลวิตก5แบบ-2
20 ธันวาคม 2561
764
739 739-ตอบปัญหาจริยธรรมที่เกิดจากอนิจจสัญญาเป็นต้น
20 ธันวาคม 2561
845
738 738-วิตักกสัณฐานสูตร1 อุบายวิธีละอกุศลวิตก5แบบ-1
20 ธันวาคม 2561
810
737 737-โปตลิยสูตร4 การตัดขาดโวหารโดยประการทั้งปวง
6 ธันวาคม 2561
684
736 736-ตอบปัญหาการพิจารณาโยนิโสวีรติและวิชชา
6 ธันวาคม 2561
723
735 735-โปตลิยสูตร3 กามมีโทษคับแค้นมากเทียบด้วยอุปมา7อย่าง
6 ธันวาคม 2561
799
734 734-โปตลิยสูตร2 การตัดขาดโวหารในอริยวินัย2
29 พฤศจิกายน 2561
719
733 733-โปตลิยสูตร1 การตัดขาดโวหารในอริยวินัย1
29 พฤศจิกายน 2561
833
732 732-พุทธวงศ์5 การแผ่ขยายของพระธาตุและบริขาร
15 พฤศจิกายน 2561
745
731 731-พุทธวงศ์4 พระพุทธเจ้า29พระองค์2
15 พฤศจิกายน 2561
660
730 730-ตอบปัญหาคำบาลีเพื่อใช้ในการโยนิโส
15 พฤศจิกายน 2561
684
729 729-พุทธวงศ์3 พระพุทธเจ้า29พระองค์1
15 พฤศจิกายน 2561
637
728 728-พุทธวงศ์2 โคตมพุทธวงศ์2
15 พฤศจิกายน 2561
691
727 727-พุทธวงศ์1 โคตมพุทธวงศ์1
4 ตุลาคม 2561
798
726 726-ตอบปัญหาการพิจารณาความว่างลงสู่อริยสัจ
4 ตุลาคม 2561
910
725 725-ฌานวิภังค์22 ปัญหาปุจฉกะ การถามตอบเกี่ยวกับฌาน4
4 ตุลาคม 2561
797
724 724-ฌานวิภังค์21 อภิธรรมภาชนีย์ รูปฌาน, อรูปฌาน, โลกุตตรฌาน
20 กันยายน 2561
858
723 723-ตอบปัญหาการยอมรับสมุทยวาระ
20 กันยายน 2561
901
722 722-ฌานวิภังค์20 อธิบายเนวสัญญานาสัญญายตนะ
20 กันยายน 2561
776
721 721-ฌานวิภังค์19 อากาสานัญจายตนะ วิญญานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
20 กันยายน 2561
941
720 720-ฌานวิภังค์18 อรูปสมาบัติ4
20 กันยายน 2561
858
719 719-ฌานวิภังค์17 ลักษณะฌานที่2 ฌานที่3 และฌานที่4
6 กันยายน 2561
812
718 718-ตอบปัญหาวิธีมนสิการอริยสัจ4จากพื้นฐานไปสู่ละเอียดลึกซึ้ง
9 กันยายน 2561
980
717 717-ฌานวิภังค์16 ลักษณะฌานที่1
6 กันยายน 2561
877
716 716-ฌานวิภังค์15 ชำระจิตให้หมดจดจากวิจิกิจฉา
6 กันยายน 2561
830
715 715-ฌานวิภังค์14 ชำระจิตให้หมดจดจากถินมิทธะและอุทธัจจกุกกุจจะ
16 สิงหาคม 2561
962
714 714-ตอบปัญหาประโยชน์ของปรมัตถธรรม4ในการปฏิบัติ
16 สิงหาคม 2561
1000
713 713-ฌานวิภังค์13 ชำระจิตให้หมดจดจากพยาปาทปโทสะ
16 สิงหาคม 2561
921
712 712-ฌานวิภังค์12 ชำระจิตให้หมดจดจากอภิชฌาในโลก
16 สิงหาคม 2561
975
711 711-ฌานวิภังค์11 สถานที่และอิริยาบถที่เหมาะต่อการทำฌาน
2 สิงหาคม 2561
1556
710 710-ตอบปัญหาการพิจารณาสมุทัยสัจปัจจุบันและอดีต
2 สิงหาคม 2561
1027
709 709-ฌานวิภังค์10 ประกอบภาวนาและกระทำสัมปชัญญะ
2 สิงหาคม 2561
905
708 708-ฌานวิภังค์9 รู้ความพอดีในอาหารและตื่นอยู่เสมอ
2 สิงหาคม 2561
885
707 707-ฌานวิภังค์8 คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย
12 กรกฎาคม 2561
923
706 706-ตอบปัญหาสรุปสติปัฏฐาน4 เป็นอริยสัจ4
12 กรกฎาคม 2561
983
705 705-ฌานวิภังค์7 เห็นภัยในโทษและสมาทานฝึกในสิกขาบท
12 กรกฎาคม 2561
823
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1154 รายการ