ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,604
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 648 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 906 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 643 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 951 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,242 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
92 086-ปุณณมสูตร2
27 พฤศจิกายน 2551
1586
91 085-ปุณณมสูตร1
27 พฤศจิกายน 2551
1788
90 084-สาเลยยกสูตร4
23 ตุลาคม 2551
1557
89 083-สาเลยยกสูตร3
23 ตุลาคม 2551
1636
88 082-สาเลยยกสูตร2
25 กันยายน 2551
1711
87 081-สาเลยยกสูตร1
28 สิงหาคม 2551
1829
86 080-อุปนียสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1954
85 079-โอฆตรณสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1752
84 078-อวิชชาสูตร2
26 มิถุนายน 2551
1867
83 077-อวิชชาสูตร1
26 มิถุนายน 2551
1976
82 076-อวิชชาปหานสูตร
29 พฤษภาคม 2551
1884
81 075-ปฐมเคลัญญสูตร2
29 พฤษภาคม 2551
1775
80 074-ปฐมเคลัญญสูตร1
1 พฤษภาคม 2551
1652
79 073-กัมมนิโรธสูตร
1 พฤษภาคม 2551
1963
78 072-ติตถายตนสูตร6
27 มีนาคม 2551
1627
77 071-ติตถายตนสูตร5
27 มีนาคม 2551
1718
76 070-ติตถายตนสูตร4
27 มีนาคม 2551
1735
75 069-ติตถายตนสูตร3
13 มีนาคม 2551
1636
74 068-ติตถายตนสูตร2
13 มีนาคม 2551
1760
73 067-ติตถายตนสูตร1
13 มีนาคม 2551
1792
72 066-ปฐมทารุกขันโธปมสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2551
1988
71 065-สัตตัฏฐานสูตร6
21 กุมภาพันธ์ 2551
1631
70 064-สัตตัฏฐานสูตร5
21 กุมภาพันธ์ 2551
1775
69 063-สัตตัฏฐานสูตร4
31 มกราคม 2551
1738
68 062-สัตตัฏฐานสูตร3
31 มกราคม 2551
1861
67 061-สัตตัฏฐานสูตร2
20 ธันวาคม 2550
1714
66 060-สัตตัฏฐานสูตร1
20 ธันวาคม 2550
1925
65 059-อนัตตลักขณสูตร2
29 พฤศจิกายน 2550
1880
64 058-อนัตตลักขณสูตร1
29 พฤศจิกายน 2550
1886
63 057-ถามตอบ
25 ตุลาคม 2550
1954
62 056-นิพเพธิกสูตร5
25 ตุลาคม 2550
1933
61 055-นิพเพธิกสูตร4
25 ตุลาคม 2550
1673
60 054-นิพเพธิกสูตร3
27 กันยายน 2550
1802
59 053-นิพเพธิกสูตร2
27 กันยายน 2550
1722
58 052-นิพเพธิกสูตร1
27 กันยายน 2550
1844
57 051-อาทิตตปริยายสูตร3
27 กันยายน 2550
1852
56 050-อาทิตตปริยายสูตร2
27 กันยายน 2550
1978
55 049-อาทิตตปริยายสูตร1
30 สิงหาคม 2550
1726
54 048-สีสูปาจาลาเถรีคาถา
30 สิงหาคม 2550
1791
53 047-อุปจาลาเถรีคาถา
26 กรกฎาคม 2550
1775
52 046-สติสัมปชัญญสูตร
26 กรกฎาคม 2550
1987
51 045-มหาสติปัฏฐานสูตร18
28 มิถุนายน 2550
1947
50 044-มหาสติปัฏฐานสูตร17
28 มิถุนายน 2550
1818
49 043-มหาสติปัฏฐานสูตร16
31 พฤษภาคม 2550
1702
48 042-มหาสติปัฏฐานสูตร15
31 พฤษภาคม 2550
1710
47 041-มหาสติปัฏฐานสูตร14
26 เมษายน 2550
1756
46 040-มหาสติปัฏฐานสูตร13
26 เมษายน 2550
1950
45 039-มหาสติปัฏฐานสูตร12
26 เมษายน 2550
1721
44 038-มหาสติปัฏฐานสูตร11
26 เมษายน 2550
1922
43 037-มหาสติปัฏฐานสูตร10
29 มีนาคม 2550
1839
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1242 รายการ