ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 267 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 746 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,174 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,349 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,802 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 951 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
101 095-อัตตทีปสูตร2
28 พฤษภาคม 2552
1739
100 094-อัตตทีปสูตร1
28 พฤษภาคม 2552
1836
99 093-ญาณวัตถุสูตร2
30 เมษายน 2552
1757
98 092-ญาณวัตถุสูตร1
30 เมษายน 2552
1766
97 091-สัพพาสวสูตร4
26 มีนาคม 2552
1746
96 090-สัพพาสวสูตร3
26 มีนาคม 2552
2291
95 089-สัพพาสวสูตร2
26 กุมภาพันธ์ 2552
1763
94 088-สัพพาสวสูตร1
29 มกราคม 2552
1811
93 087-นิมิตตสูตร
25 ธันวาคม 2551
1665
92 086-ปุณณมสูตร2
27 พฤศจิกายน 2551
1582
91 085-ปุณณมสูตร1
27 พฤศจิกายน 2551
1779
90 084-สาเลยยกสูตร4
23 ตุลาคม 2551
1552
89 083-สาเลยยกสูตร3
23 ตุลาคม 2551
1628
88 082-สาเลยยกสูตร2
25 กันยายน 2551
1705
87 081-สาเลยยกสูตร1
28 สิงหาคม 2551
1816
86 080-อุปนียสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1944
85 079-โอฆตรณสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1734
84 078-อวิชชาสูตร2
26 มิถุนายน 2551
1859
83 077-อวิชชาสูตร1
26 มิถุนายน 2551
1954
82 076-อวิชชาปหานสูตร
29 พฤษภาคม 2551
1861
81 075-ปฐมเคลัญญสูตร2
29 พฤษภาคม 2551
1771
80 074-ปฐมเคลัญญสูตร1
1 พฤษภาคม 2551
1637
79 073-กัมมนิโรธสูตร
1 พฤษภาคม 2551
1928
78 072-ติตถายตนสูตร6
27 มีนาคม 2551
1620
77 071-ติตถายตนสูตร5
27 มีนาคม 2551
1714
76 070-ติตถายตนสูตร4
27 มีนาคม 2551
1727
75 069-ติตถายตนสูตร3
13 มีนาคม 2551
1632
74 068-ติตถายตนสูตร2
13 มีนาคม 2551
1751
73 067-ติตถายตนสูตร1
13 มีนาคม 2551
1780
72 066-ปฐมทารุกขันโธปมสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2551
1976
71 065-สัตตัฏฐานสูตร6
21 กุมภาพันธ์ 2551
1614
70 064-สัตตัฏฐานสูตร5
21 กุมภาพันธ์ 2551
1762
69 063-สัตตัฏฐานสูตร4
31 มกราคม 2551
1725
68 062-สัตตัฏฐานสูตร3
31 มกราคม 2551
1852
67 061-สัตตัฏฐานสูตร2
20 ธันวาคม 2550
1703
66 060-สัตตัฏฐานสูตร1
20 ธันวาคม 2550
1903
65 059-อนัตตลักขณสูตร2
29 พฤศจิกายน 2550
1855
64 058-อนัตตลักขณสูตร1
29 พฤศจิกายน 2550
1846
63 057-ถามตอบ
25 ตุลาคม 2550
1918
62 056-นิพเพธิกสูตร5
25 ตุลาคม 2550
1918
61 055-นิพเพธิกสูตร4
25 ตุลาคม 2550
1656
60 054-นิพเพธิกสูตร3
27 กันยายน 2550
1789
59 053-นิพเพธิกสูตร2
27 กันยายน 2550
1704
58 052-นิพเพธิกสูตร1
27 กันยายน 2550
1816
57 051-อาทิตตปริยายสูตร3
27 กันยายน 2550
1841
56 050-อาทิตตปริยายสูตร2
27 กันยายน 2550
1964
55 049-อาทิตตปริยายสูตร1
30 สิงหาคม 2550
1700
54 048-สีสูปาจาลาเถรีคาถา
30 สิงหาคม 2550
1784
53 047-อุปจาลาเถรีคาถา
26 กรกฎาคม 2550
1762
52 046-สติสัมปชัญญสูตร
26 กรกฎาคม 2550
1973
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 951 รายการ