ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 267 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 746 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,174 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,349 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,802 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 951 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
51 045-มหาสติปัฏฐานสูตร18
28 มิถุนายน 2550
1922
50 044-มหาสติปัฏฐานสูตร17
28 มิถุนายน 2550
1792
49 043-มหาสติปัฏฐานสูตร16
31 พฤษภาคม 2550
1684
48 042-มหาสติปัฏฐานสูตร15
31 พฤษภาคม 2550
1690
47 041-มหาสติปัฏฐานสูตร14
26 เมษายน 2550
1740
46 040-มหาสติปัฏฐานสูตร13
26 เมษายน 2550
1928
45 039-มหาสติปัฏฐานสูตร12
26 เมษายน 2550
1695
44 038-มหาสติปัฏฐานสูตร11
26 เมษายน 2550
1894
43 037-มหาสติปัฏฐานสูตร10
29 มีนาคม 2550
1816
42 036-มหาสติปัฏฐานสูตร9
29 มีนาคม 2550
1832
41 035-มหาสติปัฏฐานสูตร8
22 กุมภาพันธ์ 2550
1778
40 034-มหาสติปัฏฐานสูตร7
22 กุมภาพันธ์ 2550
1744
39 033-มหาสติปัฏฐานสูตร6
25 มกราคม 2550
1932
38 032-มหาสติปัฏฐานสูตร5
25 มกราคม 2550
1756
37 031-มหาสติปัฏฐานสูตร4
11 มกราคม 2550
1755
36 030-มหาสติปัฏฐานสูตร3
11 มกราคม 2550
1901
35 029-มหาสติปัฏฐานสูตร2
11 มกราคม 2550
1899
34 028-มหาสติปัฏฐานสูตร1
11 มกราคม 2550
2024
33 027-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร4
28 ธันวาคม 2549
1600
32 026-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร3
28 ธันวาคม 2549
1684
31 025-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร2
28 พฤศจิกายน 2549
1997
30 024-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร1
28 พฤศจิกายน 2549
2020
29 023-ภัทเทกรัตตคาถา2
26 ตุลาคม 2549
1746
28 022-ภัทเทกรัตตคาถา1
26 ตุลาคม 2549
1847
27 021-โอวาทปาติโมกขคาถา2
28 กันยายน 2549
1867
26 020-โอวาทปาติโมกขคาถา1
28 กันยายน 2549
1921
25 019-กรณียเมตตสูตร9
28 กันยายน 2549
1764
24 018-กรณียเมตตสูตร8
31 สิงหาคม 2549
1875
23 017-กรณียเมตตสูตร7
31 สิงหาคม 2549
1719
22 016-กรณียเมตตสูตร6
31 สิงหาคม 2549
1769
21 015-กรณียเมตตสูตร5
31 สิงหาคม 2549
1804
20 014-กรณียเมตตสูตร4
27 กรกฏาคม 2549
1697
19 013-กรณียเมตตสูตร3
27 กรกฏาคม 2549
1752
18 012-กรณียเมตตสูตร2
27 กรกฎาคม 2549
1709
17 011-กรณียเมตตสูตร1
22 มิถุนายน 2549
1853
16 010-มงคลสูตร10
22 มิถุนายน 2549
1763
15 009-มงคลสูตร9
22 มิถุนายน 2549
1854
14 008-มงคลสูตร8
22 มิถุนายน 2549
1713
13 007-มงคลสูตร7
24 พฤษภาคม 2549
1793
12 006-มงคลสูตร6
24 พฤษภาคม 2549
1803
11 005-มงคลสูตร5
24 พฤษภาคม 2549
1875
10 004-มงคลสูตร4
27 เมษายน 2549
2743
9 003-มงคลสูตร3
27 เมษายน 2549
1646
8 002-มงคลสูตร2
27 เมษายน 2549
10171
7 001-มงคลสูตร1
23 มีนาคม 2549
88120
6 107-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
19 พฤศจิกายน 2552
1687
5 106-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
19 พฤศจิกายน 2552
1916
4 105-ปรัมมรณสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1745
3 104-โลกายติกสูตรและติมพรุกขสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1841
2 103-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่2
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
1799
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 951 รายการ