ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,604
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 648 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 906 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 643 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 951 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,242 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
42 036-มหาสติปัฏฐานสูตร9
29 มีนาคม 2550
1853
41 035-มหาสติปัฏฐานสูตร8
22 กุมภาพันธ์ 2550
1798
40 034-มหาสติปัฏฐานสูตร7
22 กุมภาพันธ์ 2550
1762
39 033-มหาสติปัฏฐานสูตร6
25 มกราคม 2550
1948
38 032-มหาสติปัฏฐานสูตร5
25 มกราคม 2550
1773
37 031-มหาสติปัฏฐานสูตร4
11 มกราคม 2550
1775
36 030-มหาสติปัฏฐานสูตร3
11 มกราคม 2550
1923
35 029-มหาสติปัฏฐานสูตร2
11 มกราคม 2550
1928
34 028-มหาสติปัฏฐานสูตร1
11 มกราคม 2550
2071
33 027-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร4
28 ธันวาคม 2549
1625
32 026-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร3
28 ธันวาคม 2549
1707
31 025-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร2
28 พฤศจิกายน 2549
2030
30 024-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร1
28 พฤศจิกายน 2549
2083
29 023-ภัทเทกรัตตคาถา2
26 ตุลาคม 2549
1766
28 022-ภัทเทกรัตตคาถา1
26 ตุลาคม 2549
1874
27 021-โอวาทปาติโมกขคาถา2
28 กันยายน 2549
1876
26 020-โอวาทปาติโมกขคาถา1
28 กันยายน 2549
1936
25 019-กรณียเมตตสูตร9
28 กันยายน 2549
1786
24 018-กรณียเมตตสูตร8
31 สิงหาคม 2549
1895
23 017-กรณียเมตตสูตร7
31 สิงหาคม 2549
1737
22 016-กรณียเมตตสูตร6
31 สิงหาคม 2549
1792
21 015-กรณียเมตตสูตร5
31 สิงหาคม 2549
1835
20 014-กรณียเมตตสูตร4
27 กรกฏาคม 2549
1716
19 013-กรณียเมตตสูตร3
27 กรกฏาคม 2549
1773
18 012-กรณียเมตตสูตร2
27 กรกฎาคม 2549
1733
17 011-กรณียเมตตสูตร1
22 มิถุนายน 2549
1894
16 010-มงคลสูตร10
22 มิถุนายน 2549
1779
15 009-มงคลสูตร9
22 มิถุนายน 2549
1862
14 008-มงคลสูตร8
22 มิถุนายน 2549
1727
13 007-มงคลสูตร7
24 พฤษภาคม 2549
1811
12 006-มงคลสูตร6
24 พฤษภาคม 2549
1822
11 005-มงคลสูตร5
24 พฤษภาคม 2549
1888
10 004-มงคลสูตร4
27 เมษายน 2549
2765
9 003-มงคลสูตร3
27 เมษายน 2549
1669
8 002-มงคลสูตร2
27 เมษายน 2549
10204
7 001-มงคลสูตร1
23 มีนาคม 2549
88161
6 107-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
19 พฤศจิกายน 2552
1697
5 106-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
19 พฤศจิกายน 2552
1947
4 105-ปรัมมรณสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1773
3 104-โลกายติกสูตรและติมพรุกขสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1864
2 103-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่2
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
1813
1 102-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่1
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
1999
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1242 รายการ