ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,059
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 145 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 233 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 389 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 814 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,449 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,247 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 976 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
376 376-กระบวนธรรมของวิตก ความคิด และวจีสังขาร
7 สิงหาคม 2557
1764
375 375-ความเห็นดีเป็นไปเพื่อสุข พีชสูตร อํ.ทสก.
17 กรกฎาคม 2557
1612
374 374-ธรรมสำหรับผู้พบความสูญเสีย, ทุกข์ และความยากลำบาก
17 กรกฎาคม 2557
1654
373 373-มิจฉัตตะทำให้พลาด, สัมมัตตะทำให้สำเร็จ อํ.มิจฉัตตสูตร
17 กรกฎาคม 2557
1560
372 372-กรรมฐานที่ดีที่สุด
17 กรกฎาคม 2557
1568
371 371-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม3 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1670
370 370-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม2 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1439
369 369-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม1 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1756
368 368-พิจารณาข้อธรรมให้ได้มรรค
3 กรกฎาคม 2557
1744
367 367-ทางไปพรหมโลก ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1609
366 366-การยกจิตจากภูมินรกสู่พรหมโลก ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1653
365 365-ไม่มีข้ออ้างในการทำชั่ว ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1833
364 364-นิวรณ์ กับ โพชฌงค์
19 มิถุนายน 2557
1641
363 363-ยังมีราคะก็ยังมีชาติชราและมรณะต่อไป
5 มิถุนายน 2557
1649
362 362-เวทนาก่อนตาย
5 มิถุนายน 2557
1912
361 361-การพิจารณาอาหาร4 ตอนที่3
5 มิถุนายน 2557
1581
360 360-การใช้กามและสมาธิให้ถูกวิธี
5 มิถุนายน 2557
1721
359 359-การพิจารณาอาหาร4 ตอนที่2
22 พฤษภาคม 2557
1552
358 358-การพิจารณาอาหาร4 ตอนที่1
22 พฤษภาคม 2557
1600
357 357-ผู้ต้องการบรรลุในศาสนาของพระพุทธโคดม
22 พฤษภาคม 2557
1597
356 356-มิจฉามรรค กับ สัมมามรรค
22 พฤษภาคม 2557
1498
355 355-การพบอริยมรรคของพระพุทธเจ้า
24 เมษายน 2557
1640
354 354-ผัสสะทำให้เกิดเวทนาเหมือนไม้สีกันเกิดความร้อน
24 เมษายน 2557
2835
353 353-ปุถุชนอาจเบื่อกายแต่ไม่อาจเบื่อจิต
24 เมษายน 2557
1562
352 352-ประโยชน์ของการฟังสวดพระอภิธรรม
24 เมษายน 2557
1876
351 351-ที่อาศัยของธรรมมีขยญาณเป็นต้น ตอนที่3
3 เมษายน 2557
1397
350 350-ที่อาศัยของธรรมมีขยญาณเป็นต้น ตอนที่2
3 เมษายน 2557
1698
349 349-ที่อาศัยของธรรมมีขยญาณเป็นต้น ตอนที่1
3 เมษายน 2557
1690
348 348-ปฏิจจสมุปบาทแบบครอบคลุมและแบบเฉพาะ
3 เมษายน 2557
1766
347 347-ประโยชน์ของการรู้ชาติของจิต
27 มีนาคม 2557
1698
346 346-การปรุงจิตในสายเกิดกับสายดับ
27 มีนาคม 2557
1563
345 345-เหตุให้มีความหยั่งลงของนามรูปและจุติอุบัติ
27 มีนาคม 2557
1652
344 344-เหตุให้มีความเกิดในภพใหม่ต่อไป
27 มีนาคม 2557
1820
343 343-ความสัมพันธ์ปฏิจจสมุปบาทกับอริยมรรค
27 มีนาคม 2557
1628
342 342-กายนี้ไม่ใช่ของเธอและไม่ใช่ของผู้อื่น
20 มีนาคม 2557
1805
341 341-ทิฏฐิไม่เกิดอีกด้วยอริยมรรค
20 มีนาคม 2557
2554
340 340-วิบากเปลี่ยนได้
20 มีนาคม 2557
1936
339 339-ชรามรณะของใคร?
20 มีนาคม 2557
1708
338 338-ความรู้ในปฏิจจสมุปบาท 77 ญาณ ตอนที่3
20 มีนาคม 2557
1736
337 337-รู้ปฏิจจสมุปบาท..เป็นสัมมาทิฏฐิ
20 มีนาคม 2557
1680
336 336-ความรู้ในปฏิจจสมุปบาท 77 ญาณ ตอนที่2
13 มีนาคม 2557
1592
335 335-ความรู้ในปฏิจจสมุปบาท 77 ญาณ ตอนที่1
13 มีนาคม 2557
1575
334 334-วิธีแก้ความคิดยึดติดขันธ์
13 มีนาคม 2557
1781
333 333-มหาวิบาก8 ตทาลัมพนะ และวิธีปฏิบัติ
13 มีนาคม 2557
1695
332 332-ขยายความองค์ปฏิจจสมุปบาท2 สํ.นิ.
27 กุมภาพันธ์ 2557
1700
331 331-ขยายความองค์ปฏิจจสมุปบาท1 สํ.นิ.
27 กุมภาพันธ์ 2557
1786
330 330-มิจฉาทิฏฐิและมงคลตื่นข่าว
27 กุมภาพันธ์ 2557
1763
329 329-ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ สติ สติภาวนา
27 กุมภาพันธ์ 2557
1688
328 328-ปฏิจจสมุปบาท
20 กุมภาพันธ์ 2557
1718
327 327-การพัฒนาญาณปัญญา
20 กุมภาพันธ์ 2557
1628
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 976 รายการ