ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,926
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 214 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 728 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,381 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,154 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,328 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,782 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

- คอร์สปฏิบัติธรรม อริยมรรค1 หลักสูตร 4 คืน 5 วัน ที่ อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันเสาร์ ที่ 15 - วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ (081) 913-5031 คุณพิชามญชุ์ (คุณไก่), http://www.ashrammata.com ครับ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
6,971 272-พิจารณาสัจธรรมในเหตุการณ์ ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2564
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 77
6,970 271-กรอบหลักธรรมมุมมองที่ถูกต้อง ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2564
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 66
6,969 110-ภาวนา33 พบสิ่งเกลียด พรากสิ่งรัก ปรารถนาสิ่งไม่ได้
2 เมษายน 2564
13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ 169
6,968 940-ผู้ศึกษาธรรมเกิดเป็นเทวดาบรรลุธรรม4แบบ
1 เมษายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 99
6,967 939-ตัณหาในปิยรูปสาตรูป60
1 เมษายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 82
6,966 938-ขุ.ธ.อัตตวรรค8 ทิฏฐิเลวและโต้แย้งคำสอนเกิดเพื่อทำลายตน
1 เมษายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 49
6,965 937-ขุ.ธ.อัตตวรรค7 สิ่งดีและมีประโยชน์ทำยากที่สุด
1 เมษายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 65
6,964 936-ขุ.ธ.อัตตวรรค6 ความทุศีลสิ้นเชิงทำลายผู้นั้น
1 เมษายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 48
6,963 096-ปาจิตตีย์02 เป็นปาจิตตีย์เพราะพูดด่าเสียดแทง
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

29 มีนาคม 2564
01. วินัยปิฎก 39
6,962 095-ปาจิตตีย์01 เป็นปาจิตตีย์เพราะพูดเท็จทั้งทีรู้อยู่
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

29 มีนาคม 2564
01. วินัยปิฎก 27
6,961 189-สุตมยญาณ23 สภาวะนี้คือทุกขนิโรธอริยสัจ
27 มีนาคม 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 86
6,960 188-สุตมยญาณ22 สภาวะนี้คือทุกขสมุทยอริยสัจ
27 มีนาคม 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 82
6,959 187-สุตมยญาณ21 สภาวะนี้คือทุกขอริยสัจ(ต่อ)
27 มีนาคม 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 97
6,958 2482-มหัศจรรย์แห่งความรู้ตัว9 ทุกข์น่ารังเกียจและว่างเปล่า
21 มีนาคม 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 132
6,957 2481-มหัศจรรย์แห่งความรู้ตัว8 รู้ความหมดสิ้นและรู้ทุกข์
21 มีนาคม 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 93
6,956 2480-มหัศจรรย์แห่งความรู้ตัว7 ตอบปัญหาธรรม วัดวังหิน พิษณุโลก
21 มีนาคม 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 107
6,955 2479-มหัศจรรย์แห่งความรู้ตัว6 ไม่ลืมกิจหน้าที่ต่อสัจจะ วัดวังหิน
21 มีนาคม 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 68
6,954 2478-มหัศจรรย์แห่งความรู้ตัว5 อานิสงส์ของการรู้ตัว วัดวังหิน
20 มีนาคม 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 57
6,953 2477-มหัศจรรย์แห่งความรู้ตัว4 สิ่งทั้งปวงเกิดจากอายตนะ วัดวังหิน
20 มีนาคม 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 75
6,952 2476-มหัศจรรย์แห่งความรู้ตัว3 ทุกข์กับตัณหามาด้วยกัน วัดวังหิน
22 มีนาคม 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 67
6,951 2475-มหัศจรรย์แห่งความรู้ตัว2 กายไม่รู้ จิตรู้ วัดวังหิน พิษณุโลก
20 มีนาคม 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 87
6,950 2474-มหัศจรรย์แห่งความรู้ตัว1 ความไม่ประมาทธรรมข้อใหญ่
20 มีนาคม 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 102
6,949 094-นิสสัคคิย30 ภิกษุน้อมลาภของสงฆ์มาเพื่อตน
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

22 มีนาคม 2564
01. วินัยปิฎก 22
6,948 093-นิสสัคคิย29 ภิกษุอยู่ป่าเก็บจีวรไว้ในบ้านเกิน6คืน
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

22 มีนาคม 2564
01. วินัยปิฎก 14
6,947 092-นิสสัคคิย28 ภิกษุเก็บอัจเจกจีวรไว้เกินกำหนด
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

22 มีนาคม 2564
01. วินัยปิฎก 11
6,946 138-ธรรมปฏิบัติ86 ขันธ์5ไม่เป็นตัวตน
22 มีนาคม 2564
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 45
6,945 150-วิปัสสนา15 การพิจารณาอายตนะ12 ตอน7
19 มีนาคม 2564
11. มูลนิธิบ้านอารีย์ 91
6,944 935-ขุ.ธ.อัตตวรรค5 บาปที่ตนทำนั่นเอง ทำลายตน
18 มีนาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 88
6,943 934-ขุ.ธ.อัตตวรรค4(2) อดีตนิทานมารดาท่านพระกุมารกัสสปะ
18 มีนาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 54
6,942 933-ตอบปัญหา ประกอบมรรคเพื่อละวิภวตัณหา
18 มีนาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 108
6,941 932-ขุ.ธ.อัตตวรรค4(1) ผู้มีตนฝึกดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้แสนยาก
18 มีนาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 51
6,940 931-ขุ.ธ.อัตตวรรค3 ฝึกตนดีแล้ว จึงควรฝึกผู้อื่น ตนฝึกยากที่สุด
18 มีนาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 38
6,939 930-ขุ.ธ.อัตตวรรค2 ตั้งตนไว้ในธรรมเหมาะสมก่อน ค่อยสอนผู้อื่น
18 มีนาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 69
6,938 091-นิสสัคคิย27 ภิกษุเข้าไปกำหนดจีวรกับช่างหูก
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

15 มีนาคม 2564
01. วินัยปิฎก 19
6,937 090-นิสสัคคิย26 ภิกษุขอด้ายแล้วให้ช่างหูกทอจีวรเอง
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

15 มีนาคม 2564
01. วินัยปิฎก 15