ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,871
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,311
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 147 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 677 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,343 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,122 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,285 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,748 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

- คอร์สปฏิบัติธรรม อริยมรรค1 หลักสูตร 4 คืน 5 วัน ที่ อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันเสาร์ ที่ 15 - วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ (081) 913-5031 คุณพิชามญชุ์ (คุณไก่), http://www.ashrammata.com ครับ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
6,904 149-วิปัสสนา14 การพิจารณาอายตนะ12 ตอน6
19 กุมภาพันธ์ 2564
11. มูลนิธิบ้านอารีย์ 84
6,903 454-กถาวัตถุปาลิ14 สรุปรายวิชาและแนวข้อสอบ
17 กุมภาพันธ์ 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 14
6,902 453-ปัฏฐานปาลิ14 สรุปรายวิชาและแนวข้อสอบ
17 กุมภาพันธ์ 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 12
6,901 084-นิสสัคคิย20 ภิกษุทำการซื้อขาย
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

15 กุมภาพันธ์ 2564
01. วินัยปิฎก 22
6,900 083-นิสสัคคิย19 ภิกษุทำการแลกเปลี่ยนรูปิยะ
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

15 กุมภาพันธ์ 2564
01. วินัยปิฎก 17
6,899 082-นิสสัคคิย18 ภิกษุรับหรือยินดีในเงินทองที่เขาเก็บไว้ให้
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

15 กุมภาพันธ์ 2564
01. วินัยปิฎก 24
6,898 452-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก10 อชิตมาณวและปิงคิยมาณวปัญหา
12 กุมภาพันธ์ 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 30
6,897 451-กถาวัตถุปาลิ13 กัมมกถา วิปากกถา อันตราภวกถา
10 กุมภาพันธ์ 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 28
6,896 450-ปัฏฐานปาลิ13 อธิบาย (12)อาเสวนปัจจัย..(24)อวิคตปัจจัย
10 กุมภาพันธ์ 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 31
6,895 449-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก9(1) อชิตมาณวปัญหา
9 กุมภาพันธ์ 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 32
6,894 081-นิสสัคคิย17 ภิกษุใช้ภิกษุณีไม่ใช่ซักย้อมสางขนเจียม
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

8 กุมภาพันธ์ 2564
01. วินัยปิฎก 20
6,893 080-นิสสัคคิย16 ภิกษุนำขนเจียมไปด้วยตนเองเกิน3โยชน์
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

8 กุมภาพันธ์ 2564
01. วินัยปิฎก 17
6,892 079-นิสสัคคิย15 ทำสันถัตรองนั่งไม่นำสันถัตเก่าผสม
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

8 กุมภาพันธ์ 2564
01. วินัยปิฎก 12
6,891 078-นิสสัคคิย14 ภิกษุใช้สันถัตไม่ถึง6ปีแล้วทำใหม่
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

8 กุมภาพันธ์ 2564
01. วินัยปิฎก 16
6,890 2465-ข้อควรพิจารณาเป็นประจำ5อย่าง ยุวพุทธฯ
9 กุมภาพันธ์ 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 103
6,889 2464-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
9 กุมภาพันธ์ 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 90
6,888 2463-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
8 กุมภาพันธ์ 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 82
6,887 2462-ญาณรู้ตรงในอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
8 กุมภาพันธ์ 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 93
6,886 2461-เห็นธรรมคือขันธ์5อายตนะ6โพชฌงค์7 ยุวพุทธฯ
8 กุมภาพันธ์ 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 83
6,885 2458-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
7 กุมภาพันธ์ 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 67
6,884 2460-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
7 กุมภาพันธ์ 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 56
6,883 2459-ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรมในธรรม ยุวพุทธฯ
7 กุมภาพันธ์ 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 79
6,882 2457-การประกอบความเพียรเพื่อรู้ตามเป็นจริง
7 กุมภาพันธ์ 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 66
6,881 2456-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 68
6,880 2455-ทางสายเอก ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 56
6,879 2454-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 69
6,878 2453-วิธีฝึกประกอบปัญญาไม่หลง ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 58
6,877 2452-ปฏิบัติด้วยความไม่ประมาท ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 37
6,876 2451-มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะไม่ตกอบาย ยุวพุทธฯ
5 กุมภาพันธ์ 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 54
6,875 2450-สัมมาทิฏฐิจุดเริ่มต้นการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
5 กุมภาพันธ์ 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 59
6,874 2449-ปฏิบัติธรรมด้วยความเข้าใจชัดเจน ยุวพุทธฯ
5 กุมภาพันธ์ 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 65
6,873 108-ภาวนา31 ความตายและความเศร้าโศกเป็นทุกขอริยสัจ
5 กุมภาพันธ์ 2564
13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ 62
6,872 924-ตอบปัญหา ละทิฏฐิโดยพิจารณาปฏิจจสมุปบาท4นัย
4 กุมภาพันธ์ 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 68
6,871 923-มหาปัญญากถา10 ติกขปัญญา ปัญญาแหลมคม
4 กุมภาพันธ์ 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 35
6,870 922-มหาปัญญากถา9 ชวนปัญญา ปัญญาแล่นเร็ว
4 กุมภาพันธ์ 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 41