ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,604
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 648 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 906 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 643 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 951 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

(1) คอร์สปฏิบัติธรรม อริยมรรค 4 คืน 5 วัน วันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2566 ที่ สวนป่ามัชฌิมาบวรสิริ ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี สอบถามรายละเอียด คุณแม่ชีอำไพ 083 1229163 ครับ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
8,654 2905-อานาปานสติขั้นวิปัสสนาล้วน สวนป่ามัชฌิมาฯ
9 ธันวาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 11
8,653 2904-วิธีเห็นไม่เที่ยงในอานาปานสติขั้นที่13 สวนป่ามัชฌิมาฯ
9 ธันวาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 7
8,652 2903-สมถะวิปัสสนาในอานาปานสติขั้นที่1-12 สวนป่ามัชฌิมาฯ
8 ธันวาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 13
8,651 2902-วิธีกำหนดรู้ลมหายใจในแบบอานาปานสติ สวนป่ามัชฌิมาฯ
8 ธันวาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 12
8,650 2901-ปฏิบัติภาวนาลมหายใจ5แบบ สวนป่ามัชฌิมาฯ
8 ธันวาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 9
8,649 2900-ลมหายใจในฐานะกายคตาสติ สวนป่ามัชฌิมาฯ
ึ7 ธันวาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 14
8,648 200-ธรรมปฏิบัติ147 ธาตุ4เหมือนงูพิษด้วยเหตุ8อย่าง
4 ธันวาคม 2566
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 64
8,647 172-อาสีวิโสปมสูตร อุปมาอสรพิษ4ตัวเป็นต้น
3 ธันวาคม 2566
14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ 39
8,646 171-วัมมิกสูตร จอมปลวกปริศนาธรรม15อย่าง
3 ธันวาคม 2566
14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ 37
8,645 127-ภาวนา50 ภาระ คือ ขันธ์ กิเลส และกรรม
1 ธันวาคม 2566
13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ 64
8,644 906-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน15 วิเคราะห์อริยสัจด้วยเทสนาหาระ
1 ธันวาคม 2566
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 16
8,643 905-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน14 ระบบแบบแผนการสอน
1 ธันวาคม 2566
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13
8,642 904-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน13 อุบายประกอบการสอน2
1 ธันวาคม 2566
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 11
8,641 903-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน12 อุบายประกอบการสอน1
30 พฤศจิกายน 2566
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13
8,640 902-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน11 รูปแบบวิธีการสอน2
30 พฤศจิกายน 2566
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 11
8,639 901-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน10 รูปแบบวิธีการสอน1
30 พฤศจิกายน 2566
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 15
8,638 199-ธรรมปฏิบัติ146 มีปัญญาจึงละกิเลสได้
27 พฤศจิกายน 2566
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 92
8,637 1902-มิลินทปัญหา11(6) อนุมานปัญหา พระพุทธเจ้าสร้างธัมมนครมีพร้อมทุกสิ่ง
26 พฤศจิกายน 2566
03. บรรยายทั่วไป 40
8,636 1901-มิลินทปัญหา11(5) นิพพานสัจฉิกรณปัญหา เห็นโทษสังขารจิตจึงแล่นไปนิพพาน
26 พฤศจิกายน 2566
03. บรรยายทั่วไป 42
8,635 1900-มิลินทปัญหา11(4) นิพพานปัญหา นิพพานเป็นอสังขตะรู้ได้ด้วยมโนวิญญาณ
26 พฤศจิกายน 2566
03. บรรยายทั่วไป 27
8,634 899-มิลินทปัญหา11(3) โลเกนัตถิภาวปัญหา สิ่ง3อย่างไม่มีในโลก
26 พฤศจิกายน 2566
03. บรรยายทั่วไป 32
8,633 1898-มิลินทปัญหา11(2) ขีณาสวภาวปัญหา เพศคฤหัสถ์รองรับภาวะอรหัตต์ไม่ได้
26 พฤศจิกายน 2566
03. บรรยายทั่วไป 24
8,632 1897-มิลินทปัญหา11(1) ทุสสีลปัญหา ความต่างคฤหัสถ์ทุศีลกับสมณะทุศีล
26 พฤศจิกายน 2566
03. บรรยายทั่วไป 27
8,631 341-วาสิชฏสูตร2 อาสวะสิ้นไปเหมือนรอยนิ้วมือบนด้านมีด
25 พฤศจิกายน 2566
18. มูลนิธิมายาโคตมี 35
8,630 340-วาสิชฏสูตร1 ความสิ้นอาสวะมีแก่ผู้มีปัญญารู้เห็น
25 พฤศจิกายน 2566
18. มูลนิธิมายาโคตมี 39
8,629 900-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน9 วิธีการสอนแบบทั่วไป3
24 พฤศจิกายน 2566
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 18
8,628 899-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน8 วิธีการสอนแบบทั่วไป2
24 พฤศจิกายน 2566
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 12
8,627 898-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน7 วิธีการสอนแบบทั่วไป1
24 พฤศจิกายน 2566
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 18
8,626 897-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน6 เนื้อธรรมที่ทรงแสดง
23 พฤศจิกายน 2566
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 22
8,625 896-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน5 คุณสมบัติผู้สอนด้านปัญญา
23 พฤศจิกายน 2566
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 20
8,624 895-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน4 คุณสมบัติผู้สอนด้านบุคลิกภาพ
23 พฤศจิกายน 2566
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 18
8,623 1242-มหาวิยูหสูตร3 พระอรหันต์วางเฉยสมมติที่เกิดจากปุถุชน
16 พฤศจิกายน 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 101
8,622 1241-วิธีเจริญวิปัสสนาในการพูด
16 พฤศจิกายน 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 99
8,621 1240-มหาวิยูหสูตร2 ทิฏฐิสมมติเกิดจากปุถุชน
16 พฤศจิกายน 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 50
8,620 1237-มหาพยูหสูตร1 ผลของทิฏฐิไม่พอสงบกิเลส
2 พฤศจิกายน 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 51