ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

(1) คอร์สปฏิบัติธรรม 3 วัน เสาร์ ที่ 27 - จันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2567 ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
(2) คอร์สปฏิบัติธรรม อริยมรรค 4 คืน 5 วัน พุธ ที่ 7 - อาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2567 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์1 ถนนเพชรเกษม54 กรุงเทพฯ
(3) คอร์สปฏิบัติธรรม เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ 3 คืน 4 วัน พฤหัสบดี ที่ 15 - เสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2567 ณ มูลนิธิมายาโคตมี ซอยกรุงเทพกรีฑา20 แยก7 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
8,832 2963-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
26 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 1
8,831 2962-วิธีทำญาตปริญญาในขันธ์5 ยุวพุทธฯ
26 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 1
8,830 2961-วิธีฝึกประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
26 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 1
8,829 1921-ตอบปัญหาธรรม รพ.สมุทรปราการ
26 พฤษภาคม 2567
03. บรรยายทั่วไป 1
8,828 1920-อุปสรรคของการเข้าถึงธรรม รพ.สมุทรปราการ
26 พฤษภาคม 2567
03. บรรยายทั่วไป 2
8,827 2960-หลักการและวิธีการทำกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
25 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 1
8,826 2959-มรรคหัวหน้า และ มรรคประจำ ยุวพุทธฯ
25 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 1
8,825 353-มหาปทานสูตร2 ชีวประวัติพระพุทธเจ้า7พระองค์2
25 พฤษภาคม 2567
18. มูลนิธิมายาโคตมี 1
8,824 352-มหาปทานสูตร1 ชีวประวัติพระพุทธเจ้า7พระองค์1
25 พฤษภาคม 2567
18. มูลนิธิมายาโคตมี 1
8,823 1274-โกสัมพิยสูตร1 สาราณียธรรม6มีอริยทิฏฐิเป็นยอด
16 พฤษภาคม 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 84
8,822 1273-จรณะ15 กับลำดับการปฏิบัติธรรม
16 พฤษภาคม 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 82
8,821 1272-วีมังสกสูตร2 ศรัทธาที่มีเหตุเกิดจากโสดาปัตติมรรค
16 พฤษภาคม 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 52
8,820 2958-มีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 73
8,819 2957-ตอบปัญหาธรรม4 อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 53
8,818 2956-กิจต่ออริยสัจ อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 47
8,817 2955-ตอบปัญหาธรรม3 อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 29
8,816 2954-วิธีกำหนดรู้ทุกข์ด้วยปริญญา3 อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 71
8,815 2953-ความหมายของอริยสัจ อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 34
8,814 2952-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 36
8,813 2951-อาศัยมรรคองค์3ทำสติปัฏฐาน4 อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 39
8,812 2950-สติปัฏฐาน4เพื่อการบรรลุธรรม อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 52
8,811 2949-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 49
8,810 2948-สัมปชัญญะ4; ความรู้เพื่อสติ สมาธิ วิปัสสนา
12 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 50
8,809 2947-กายคตาสติ; ความสำคัญ และ หลักปฏิบัติ
12 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 33
8,808 2946-ธรรมหมวดละ1และหมวดละ2เพื่อการปฏิบัติ
11 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 31
8,807 2945-หยั่งลงสู่อริยมรรค อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 51
8,806 132-ภาวนา55 โสดาบันไม่ปกปิดความผิด และ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเลิศ
3 พฤษภาคม 2567
13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ 101
8,805 1271-วีมังสกสูตร1 การตรวจสอบพระพุทธเจ้า6ประเด็น
2 พฤษภาคม 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 56
8,804 1270-ปฏิสัมภิทาในธรรมจักกัปปวัตตนสูตร
2 พฤษภาคม 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 71
8,803 1919-สัมมัตตะ10 สัมมาทิฏฐิหัวหน้า3 สิ่งเลิศ4 มรรคองค์8
28 เมษายน 2567
03. บรรยายทั่วไป 91
8,802 351-ชนวสภสูตร4 ความยิ่งใหญ่ของพระศาสดา การแสดงธรรม และการบรรลุ
27 เมษายน 2567
18. มูลนิธิมายาโคตมี 64
8,801 350-ชนวสภสูตร3 สติปัฏฐานเพื่อกุศลและสมาธิบริขารเพื่อสัมมาสมาธิ
27 เมษายน 2567
18. มูลนิธิมายาโคตมี 54
8,800 1269-ฉวิโสธนสูตร6 จิตตั้งมั่นฌานที่4น้อมจิตเพื่ออาสวักขยญาณ
25 เมษายน 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 60
8,799 1268-การละมานะด้วยโสดาปัตติมรรคถึงอรหัตตมรรค
25 เมษายน 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 65
8,798 1267-ฉวิโสธนสูตร5 มีสัมปชัญญะ ทำสมาธิ ละนิวรณ์ ได้ฌาน
25 เมษายน 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 61