ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,747
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,237
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 490 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,252 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,027 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,183 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,652 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,035 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

- คอร์สปฏิบัติธรรม สติปัฏฐาน4 หลักสูตร 4 คืน 5 วัน ที่ อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 30 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://ashrammata.com หรือ 081 9135031 ครับ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
6,754 058-(สํฆาทิเสส12) ทุพพจสิกขาบท ภิกษุทำตนให้เป็นผู้สอนไม่ได้
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

26 พฤศจิกายน 2563
01. วินัยปิฎก 5
6,753 057-(สํฆาทิเสส11) สํฆเภทนานุวัตตกสิกขาบท ภิกษุสนับสนุนผู้ทำสังฆเภท
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

26 พฤศจิกายน 2563
01. วินัยปิฎก 4
6,752 417-กถาวัตถุปาลิ3 สรุปวิธีการแสดงกถาวัตถุปาลิ
25 พฤศจิกายน 2563
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 10
6,751 416-ปัฏฐานปาลิ4 การนับจำนวนติกปัฏฐาน ปัจจยานุโลมนัย
25 พฤศจิกายน 2563
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 4
6,750 415-การถ่ายทอดและแปลบาลี3 หลักธรรม อุเบกขาและอวิชชา
25 พฤศจิกายน 2563
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 11
6,749 2421-คุณธรรม5ประการเป็นเหตุให้เจริญสูงขึ้นเรื่อยไป
24 พฤศจิกายน 2563
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 82
6,748 2420-สัมมาทิฏฐิระดับบุญ10ข้อ ยุวพุทธ4
24 พฤศจิกายน 2563
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 39
6,747 2419-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธ4
24 พฤศจิกายน 2563
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 39
6,746 2418-ฝึกประกอบมรรครู้อริยสัจในเหตุการณ์ประจำวัน ยุวพุทธ4
23 พฤศจิกายน 2563
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 63
6,745 2417-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธ4
22 พฤศจิกายน 2563
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 39
6,744 2416-ความรู้อริยสัจ4เป็นสัมมาทิฏฐิในองค์มรรค ยุวพุทธ4
22 พฤศจิกายน 2563
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 43
6,743 103-อํ.อฏฺฐก.สีหสูตร แก้ข้อกล่าวหาพระพุทธเจ้า8ประเด็น
22 พฤศจิกายน 2563
14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ 13
6,742 2415-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธ4
21 พฤศจิกายน 2563
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 49
6,741 2414-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธ4
20 พฤศจิกายน 2563
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 69
6,740 2413-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธ4
20 พฤศจิกายน 2563
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 53
6,739 2412-สรุปหลักปฏิบัติสติปัฏฐานเวทนา จิต ธรรม ยุวพุทธ4
19 พฤศจิกายน 2563
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 31
6,738 02-สรุปความสติปัฏฐานหมวดกายานุปัสสนา ยุวพุทธ4
18 พฤศจิกายน 2563
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 27
6,737 1151-อริยมรรคมีองค์8 วัดปรมัยยิกาวาส ปากเกร็ด
20 พฤศจิกายน 2563
03. บรรยายทั่วไป 17
6,736 906-ขุ.ธ.ชราวรรค7 พระโลลุทายีกล่าวธรรมสะเปะสะปะ
19 พฤศจิกายน 2563
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 20
6,735 905-ขุ.ธ.ชราวรรค6 มัลลิกาเทวีตกนรก7วันแล้วเกิดุสิตภพ
19 พฤศจิกายน 2563
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 26
6,734 904-ตอบปัญหาการพิจารณาธรรม201บทลงสู่อริยสัจ
19 พฤศจิกายน 2563
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 25
6,733 903-ขุ.ธ.ชราวรรค5 พระนางรูปนันทาเถรีพิจารณาร่างกาย
19 พฤศจิกายน 2563
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 29
6,732 902-ขุ.ธ.ชราวรรค4 ภิกษุสำคัญตนว่าบรรลุอรหันต์
19 พฤศจิกายน 2563
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 27
6,731 414-ปัฏฐานปาลิ3 การแสดงธรรม ทุกติก ติกทุก ติกติก ทุกทุก
18 พฤศจิกายน 2563
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13
6,730 413-การถ่ายทอดและแปลบาลี2 เวรมณี สิกขาบท และสัมมาทิฏฐิ10
18 พฤศจิกายน 2563
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 14
6,729 045-มัคคภาวนา5 รู้ให้ถึงความเกิดและความดับของทุกข์
17 พฤศจิกายน 2563
24. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 77
6,728 2410-ทำความเข้าใจหลักการในมหาสติปัฏฐานสูตร ยุวพุทธ4
17 พฤศจิกายน 2563
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 68
6,727 2409-ฝึกปัญญาเห็นอริยสัจด้วยสติปัฏฐาน ยุวพุทธ4
17 พฤศจิกายน 2563
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 69
6,726 2408-หลักมั่นคงของจิตและการฝึกเพิ่มปัญญา ยุวพุทธ4
16 พฤศจิกายน 2563
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 57
6,725 2407-ฝึกให้มีสติด้วยการกลับมารู้อยู่ที่กาย ยุวพุทธ4
16 พฤศจิกายน 2563
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 42
6,724 2406-พื้นฐานเบื้องต้นทั้งภาคปริยัติและธรรมภาคปฏิบัติ
16 พฤศจิกายน 2563
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 70
6,723 2405-ตอบปัญหาและสรุปธรรม บ้านจิตสบาย
15 พฤศจิกายน 2563
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 84
6,722 2404-มุ่งปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติมรรค บ้านจิตสบาย
15 พฤศจิกายน 2563
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 62
6,721 2403-ทุกขอริยสัจมีอยู่และสาธารณะกับทุกคน บ้านจิตสบาย
14 พฤศจิกายน 2563
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 64
6,720 2402-ตอบปัญหาธรรม บ้านจิตสบาย
14 พฤศจิกายน 2563
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 59