ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 282 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 708 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 487 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,139 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 810 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

(1) คอร์สปฏิบัติธรรม 2 คืน 3 วัน วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2566 ที่ วังรีรีสอร์ท ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก ครับ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
8,292 1206-คุหัฏฐกสูตร2 ติดใจในถ้ำคือร่างกาย2
8 มิถุนายน 2566
01. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม1 34
8,291 1205-การพยากรณ์อรหัตตผลผ่านสิ่งทั้งปวง
8 มิถุนายน 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 23
8,290 1204-คุหัฏฐกสูตร1 ติดใจในถ้ำคือร่างกาย1
8 มิถุนายน 2566
01. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม1 18
8,289 1203-กามสูตร มีกิเลสกามในวัตถุกาม
8 มิถุนายน 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 23
8,288 122-ภาวนา45 พิจารณากายและปัจจัย4เป็นธาตุ
5 มิถุนายน 2566
13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ 68
8,287 2835-โอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 29
8,286 2834-สรุปรวมอริยมรรค ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 35
8,285 2833-ไม่รักเลย ไม่ต้องเป็นทุกข์เลย ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 38
8,284 2832-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 35
8,283 2831-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ.
4 มิถุนายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 26
8,282 2830-อริยสัจ4ความหมายและสภาวะ ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 42
8,281 2829-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 41
8,280 2828-อายตนะ12และวิธีกำหนดอายตนะ
2 มิถุนายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 22
8,279 2827-ขันธ์5และวิธีกำหนดขันธ์ ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 14
8,278 2826-รู้ทุกข์ รู้สมุทัย รู้นิโรธ คือ มรรค ยุวพุทธฯ
1 มิถุนายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 18
8,277 2825-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
1 มิถุนายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 22
8,276 2824-วิธีดูนิวรณ์ข้อละ5ประเด็น ยุวพุทธฯ
1 มิถุนายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 65
8,275 2823-ดูสภาวะด้วยอนุปัสสนา7ประการ ยุวพุทธฯ
1 มิถุนายน 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 40
8,274 2822-สติปัฏฐาน4แบ่งเป็น21หมวด ยุวพุทธฯ
31 พฤษภาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 26
8,273 2821-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
31 พฤษภาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 37
8,272 2820-โพธิปักขิยธรรมสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ
31 พฤษภาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 34
8,271 2819-กายคตาสติ18วิธี และ สัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 53
8,270 2818-มีพื้นฐานรองรับและเตรียมฝึกจิต ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 39
8,269 2817-ปฏิบัติธรรมเพื่อความไม่เกิดของทุกข์ ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2556
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 36
8,268 1850-มิลินทปัญหา5(15) อสังกมนปฏิสันทหนปัญหา จิตไม่เคลื่อนก็ปฏิสนธิได้
28 พฤษภาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 35
8,267 1849-มิลินทปัญหา5(14) ธัมมทิฏฐปัญหา ผู้เห็นธรรมทำตามคำสอนตลอดชีวิต
28 พฤษภาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 21
8,266 1848-มิลินทปัญหา5(13) อนุตตรภาวชานนปัญหา เห็นธรรมชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า
28 พฤษภาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 24
8,265 1847-มิลินทปัญหา5(12) พุทธอนุตตรภาวปัญหา พระพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดยิ่งกว่า
28 พฤษภาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 18
8,264 1846-มิลินทปัญหา5(11) พุทธอัตถินัตถิภาวปัญหา พระพุทธเจ้ามีจริงแม้ไม่เคยเห็น
28 พฤษภาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 19
8,263 1845-มิลินทปัญหา5(10) นิพพานสุขชานนปัญหา ได้ยินเสียงผู้ถึงนิพพานก็รู้นิพพานเป็นสุข
28 พฤษภาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 22
8,262 1844-มิลินทปัญหา5(9) นิพพานลภนปัญหา ผู้ปฏิบัติชอบและรู้ความจริงจึงได้นิพพาน
28 พฤษภาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 23
8,261 1843-มิลินทปัญหา5(8) นิโรธนิพพานปัญหา ความไม่เกิดทุกข์คือนิโรธนิพพาน
28 พฤษภาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 22
8,260 1842-มิลินทปัญหา5(7) ปถวิสันธารกปัญหา แผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่บนน้ำ
28 พฤษภาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 19
8,259 1841-มิลินทปัญหา5(6) เนรยิกัคคิอุณหภาวปัญหา ไหม้ในนรกไม่ตายเพราะกรรมจัดแจง
28 พฤษภาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 19
8,258 1840-มิลินทปัญหา5(5) วายามกรณปัญหา ความเพียรแต่เนิ่น ๆ จึงใช้ทำกิจได้
28 พฤษภาคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 22