ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,895
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 384 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 275 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 887 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 634 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 700 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,223 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

(1) คอร์สปฏิบัติธรรม 5 คืน 6 วัน วันที่ 5 - 10 ธันวาคม 2565 ที่ สวนป่ามัชฌิมาบวรสิริ ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี สอบถามรายละเอียด คุณแม่ชีอำไพ โทร. 083 122 9163
(2) คอร์สปฏิบัติธรรม 4 คืน 5 วัน วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 ที่ อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา สอบถามรายละเอียด โทร. 081 913 5031

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
7,945 117-ภาวนา40 ฝึกรู้ชัดสังขารที่ทำให้เนิ่นช้า
1 ธันวาคม 2565
13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ 14
7,944 178-ธรรมปฏิบัติ125 รู้จักตัณหา มานะและทิฏฐิ
28 พฤศจิกายน 2565
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 70
7,943 293-ธาตุวิภังคสูตร7 จุดจบความกำหนดหมายตัวตน
26 พฤศจิกายน 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 39
7,942 292-ธาตุวิภังคสูตร6 ผู้มีอธิฏฐานธรรมอันเป็นยอด
26 พฤศจิกายน 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 23
7,941 291-ธาตุวิภังคสูตร5 รู้ชัดคุณและโทษแห่งฌานที่4
26 พฤศจิกายน 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 16
7,940 290-ธาตุวิภังคสูตร4 รู้ชัดความดับแห่งเวทนา
26 พฤศจิกายน 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 31
7,939 1128-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค10 อรหัตตผลสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวง
24 พฤศจิกายน 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 36
7,938 1127-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค9 พระพุทธเจ้าตรัสรู้เองไม่มีศาสดา
24 พฤศจิกายน 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 17
7,937 1126-กระบวนการเจริญมรรคกับมัคคสัจ
24 พฤศจิกายน 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 39
7,936 1125-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค8 ผู้ปราศจากตัณหาชื่อว่ามีปัญญามาก
24 พฤศจิกายน 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 23
7,935 1124-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค7 บุคคลผู้สร้างเครื่องผูกมัดที่แน่นหนา
24 พฤศจิกายน 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 27
7,934 2719-อุดมคติชีวิตของชาวพุทธ ยุวพุทธ4
23 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 50
7,933 2718-ลำดับญาณในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ยุวพุทธ4
22 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 39
7,932 2717-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธ4
22 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 37
7,931 2716-มองอริยสัจในเหตุการณ์ประจำวัน ยุวพุทธ4
21 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 63
7,930 2715-ความโศกเกิดจากความรัก ยุวพุทธ4
21 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 32
7,929 2714-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธ4
21 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 39
7,928 2713-วิธีประกอบให้อริยมรรคสมบูรณ์ ยุวพุทธ4
20 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 49
7,927 2712-รายละเอียดองค์อริยมรรค8 ยุวพุทธ4
20 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 28
7,926 2711-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธ4
20 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 26
7,925 2710-มุมมองมัคคสัมมาทิฏฐิ ยุวพุทธ4
19 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 38
7,924 2709-สภาวะวิปัลลาส3ใน4ประเด็น ยุวพุทธ4
18 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 43
7,923 2708-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธ4
18 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 40
7,922 2707-ประกอบมรรคด้วยหลักสติปัฏฐาน
17 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 74
7,921 2706-กัมมัฏฐานที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน
16 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 50
7,920 2705-ฝึกสติสมาธิด้วยกายคตาสติ
16 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 45
7,919 2704-สิ่งทั้งปวงมีขึ้นเพราะผัสสะ ยุวพุทธ4
16 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 70
7,918 2703-ปฏิบัติมุ่งทำโสดาปัตติมรรคให้เกิด ยุวพุทธ4
15 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 51
7,917 176-ธรรมปฏิบัติ124 ข้อมูลผิดจึงคิดผิด
14 พฤศจิกายน 2565
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 63
7,916 2702-มงคลชีวิต จิตไม่หวั่นไหว วังรีรีสอร์ท
9 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 95
7,915 2701-ตอบปัญหาธรรม วังรีรีสอร์ท
9 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 93
7,914 2700-อริยสัจ4 ความหมายและสภาวะ วังรีรีสอร์ท
8 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 64
7,913 2699-ธรรม2 กฎแห่งธรรม4 วังรีรีสอร์ท
8 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 36
7,912 2698-เรียนรู้ความจริงของกายและจิต วังรีรีสอร์ท
8 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 36
7,911 2697-ฝึกปัญญาแนวทางมรรค วังรีรีสอร์ท
8 พฤศจิกายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 73