ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 19. วีดีโอ อาคารรู้ศึกษา รู้สึกตัว จำนวน 67 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
67 68-อนุสสติ 6 ตอนที่ 4(2).อุปสมานุสสติและตอบปัญหาธรรม
13 ตุลาคม 2562
168
66 67-อนุสสติ 6 ตอนที่ 4(1).สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ
13 ตุลาคม 2562
182
65 66-อนุสสติ 6 ตอนที่ 3(2).อานิสงส์และวิธีเจริญสังฆานุสสติ
13 ตุลาคม 2562
172
64 65-อนุสสติ 6 ตอนที่ 3(1).อานิสงส์และวิธีเจริญธัมมานุสสติ
13 ตุลาคม 2562
187
63 64-อนุสสติ 6 ตอนที่ 2(2).วิธีเจริญพุทธานุสสติ 2
12 ตุลาคม 2562
172
62 63-อนุสสติ 6 ตอนที่ 2(1).วิธีเจริญพุทธานุสสติ 1
12 ตุลาคม 2562
198
61 62-อนุสสติ 6 ตอนที่ 1(2).คุณประโยชน์และอานิสงส์ 2
12 ตุลาคม 2562
181
60 61-อนุสสติ 6 ตอนที่ 1(1).คุณประโยชน์และอานิสงส์ 1
12 ตุลาคม 2562
189
59 60-กายคตาสติกรรมฐาน 9 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด 6
14 กรกฎาคม 2562
192
58 59-กายคตาสติกรรมฐาน 8 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด 5
14 กรกฎาคม 2562
176
57 58-กายคตาสติกรรมฐาน 7 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด 4
14 กรกฎาคม 2562
196
56 57-กายคตาสติกรรมฐาน 6 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด 3
14 กรกฎาคม 2562
183
55 56-กายคตาสติกรรมฐาน 5 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด 2
13 กรกฎาคม 2562
180
54 55-กายคตาสติกรรมฐาน 4 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด 1
13 กรกฎาคม 2562
148
53 54-กายคตาสติกรรมฐาน 3 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 3
13 กรกฎาคม 2562
185
52 53-กายคตาสติกรรมฐาน 2 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 2
13 กรกฎาคม 2562
177
51 52-กายคตาสติกรรมฐาน 1 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 1
13 กรกฎาคม 2562
176
50 51-อานาปานสติ 8 ปฏิบัติร่วมกันและตอบปัญหา
14 ตุลาคม 2561
461
49 50-อานาปานสติ 7 วิปัสสนาในอานาปานสติ
14 ตุลาคม 2561
438
48 49-อานาปานสติ 6 นำฝึกปฏิบัติอานาปานสติ
14 ตุลาคม 2561
415
47 48-อานาปานสติ 5 อานาปานสติสมาธิขั้นที่ 2,3
14 ตุลาคม 2561
426
46 47-อานาปานสติ 4 อานาปานสติสมาธิขั้นที่ 1
13 ตุลาคม 2561
467
45 46-อานาปานสติ 3 ความรู้พื้นฐานเตรียมทำสมาธิ
13 ตุลาคม 2561
424
44 45-อานาปานสติ 2 พระพุทธพจน์อานาปานสติ๑๖ขั้น
13 ตุลาคม 2561
439
43 44-อานาปานสติ 1 ความสำคัญและคุณประโยชน์
13 ตุลาคม 2561
429
42 43-นิพพานในพระพุทธศาสนา 8 วิธีเข้าถึงนิพพาน 3
22 กรกฎาคม 2561
436
41 42-นิพพานในพระพุทธศาสนา 7 วิธีเข้าถึงนิพพาน 2
22 กรกฎาคม 2561
421
40 41-นิพพานในพระพุทธศาสนา 6 วิธีเข้าถึงนิพพาน 1
22 กรกฎาคม 2561
441
39 40-นิพพานในพระพุทธศาสนา 5 ประเภทของนิพพาน 2
22 กรกฎาคม 2561
391
38 39-นิพพานในพระพุทธศาสนา 4 ประเภทของนิพพาน 1
21 กรกฎาคม 2561
449
37 38-นิพพานในพระพุทธศาสนา 3 สภาวะของนิพพาน
21 กรกฎาคม 2561
433
36 37-นิพพานในพระพุทธศาสนา 2 ชื่อของนิพพาน 2
21 กรกฎาคม 2561
390
35 36-นิพพานในพระพุทธศาสนา 1 ชื่อของนิพพาน 1
21 กรกฎาคม 2561
418
34 35-ปฏิจจสมุปบาท 16 แจกแจงแบบระบุปัจจัย
15 ตุลาคม 2560
370
33 34-ปฏิจจสมุปบาท 15 แจกแจงแบบปัจจุบันและขณะจิต
15 ตุลาคม 2560
443
32 33-ปฏิจจสมุปบาท 14 แจกแจงแบบคร่อม 3 ชาติ
15 ตุลาคม 2560
415
31 32-ปฏิจจสมุปบาท 13 แจกแจงแบบทั่วไปต่อ
15 ตุลาคม 2560
388
30 31-ปฏิจจสมุปบาท 12 ขยายความแบบทั่วไป 2
13 สิงหาคม 2560
392
29 30-ปฏิจจสมุปบาท 11 ขยายความแบบทั่วไป 1
13 สิงหาคม 2560
332
28 29-ปฏิจจสมุปบาท 10 กระบวนการปฏิบัติธรรม 3
13 สิงหาคม 2560
413
27 28-ปฏิจจสมุปบาท 9 กระบวนการปฏิบัติธรรม 2
13 สิงหาคม 2560
390
26 27-ปฏิจจสมุปบาท 8 กระบวนการปฏิบัติธรรม 1
12 สิงหาคม 2560
404
25 26-ปฏิจจสมุปบาท 7 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ 3
12 สิงหาคม 2560
342
24 24-ปฏิจจสมุปบาท 5 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ 1
12 สิงหาคม 2560
355
23 23-ปฏิจจสมุปบาท 4 ความสำคัญ 4
23 กรกฎาคม 2560
380
22 22-ปฏิจจสมุปบาท 3 ความสำคัญ 3
23 กรกฎาคม 2560
401
21 21-ปฏิจจสมุปบาท 2 ความสำคัญ 2
23 กรกฎาคม 2560
367
20 20-ปฏิจจสมุปบาท 1 ความสำคัญ 1
23 กรกฎาคม 2560
385
19 19-มรณสติ ตอนที่ 4
11 กันยายน 2559
404
18 18-มรณสติ ตอนที่ 3
11 กันยายน 2559
337
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ