ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,675
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,161
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 412 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,219 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 1,993 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,138 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,624 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,009 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 22. ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 132 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
132 131-ธรรมปฏิบัติ79 ประสบสิ่งไม่พอใจ&พลัดพรากสิ่งพอใจ
12 ตุลาคม 2563
75
131 130-ธรรมปฏิบัติ78 วิธีพิจารณาทุกข์สามัญ=ทุกข์&โทมนัส
28 กันยาย 2563
112
130 129-ธรรมปฏิบัติ77 ความเสื่อม5อย่างทำให้เกิดโสกะเป็นต้น
14 กันยายน 2563
135
129 128-ธรรมปฏิบัติ76 ความปรารถนาสิ่งไม่อาจเป็นได้5อย่าง
17 สิงหาม 2563
124
128 127-ธรรมปฎิบัติ75 ปฏิบัติเพื่อถึงภาวะทุกข์และกิเลสไม่เกิดอีก
10 สิงหาคม 2563
122
127 126-ธรรมปฏิบัติ74 ทุกข์มีลักษณะเบียดเบียนและทำให้เร่าร้อน
20 กรกฎาคม 2563
181
126 126-ธรรมปฏิบัติ73 ชีวิตเป็นทุกข์ ไม่หาสุขในชีวิต
16 มีนาคม 2563
377
125 125-ธรรมปฏิบัติ72 วิธีปฏิบัติในสถานการณ์ COVID-19
9 มีนาคม 2563
555
124 124-ธรรมปฏิบัติ71 ฝึกเห็นให้คล้อยตามสัจจะ
17 กุมภาพันธ์ 2563
318
123 123-ธรรมปฏิบัติ70 กำหนดความปรากฏแห่งทุกข์
3 กุมภาพันธ์ 2563
331
122 122-ธรรมปฏิบัติ69 ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรม
27 เมษายน 2563
339
121 121-ธรรมปฏิบัติ68 มีแต่สิ่งหมดไป ไม่มีค้างนาน
6 มกราคม 2563
344
120 120-ธรรมปฏิบัติ67 วิธีประกอบปัญญาเห็นความเกิดและความดับ
16 ธันวาคม 2562
336
119 119-ธรรมปฏิบัติ66 มรรค4กับผล4
2 ธันวาคม 2562
419
118 118-ธรรมปฏิบัติ65 ผลที่ถูกต้องของการปฏิบัติธรรม
11 พฤศจิกายน 2562
411
117 117-ธรรมปฏิบัติ64 ดำเนินอริยมรรคเพื่ออริยผล
4 พฤศจิกายน 2562
492
116 116-ธรรมปฏิบัติ63 วิธีทำให้แจ้งภาวะไร้ทุกข์
21 ตุลาคม 2562
529
115 115-ธรรมปฏิบัติ62 ถูกหรือผิดอยู่ที่จิต
7 ตุลาคม 2562
758
114 114-ธรรมปฏิบัติ61 ธรรมปฏิบัติเพื่อแก้กิเลส
23 กันยายน 2562
537
113 113-ธรรมปฏิบัติ60 ฝึกตั้งสติให้ตั้งมั่นแล้วกำหนดรู้ทุกข์
19 สิงหาคม 2562
694
112 112-ธรรมปฏิบัติ59 เวทนา3และกิเลสอนุสัย3
5 สิงหาคม 2562
612
111 111-ธรรมปฏิบัติ58 สัญญา6ประการและการฝึกรู้สัญญา
17 กรกฎาคม 2562
580
110 110-ธรรมปฏิบัติ57 อยู่กับปัจจุบันไม่หลงสัญญา
8 กรกฎาคม 2562
692
109 109-ธรรมปฏิบัติ56 วิธีเดินจงกรมและอานิสงส์การเดินจงกรม
24 มิถุนายน 2562
589
108 108-ธรรมปฏิบัติ55 สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาส
17 มิถุนายน 2562
626
107 107-ธรรมปฏิบัติ54 ฝึกจิตให้ทุกข์ไม่เกิด
27 พฤษภาคม 2562
744
106 106-ธรรมปฏิบัติ53 ทุกข์เกิดและทุกข์ไม่เกิดตอนผัสสะและเวทนาเกิด
8 พฤษภาคม 2562
748
105 105-ธรรมปฏิบัติ52 ฝึกทำให้กิเลสไม่เกิด ทุกข์ไม่เกิด
22 เมษายน 2562
731
104 104-ธรรมปฏิบัติ51 สังวรด้วยสติ ปหานด้วยปัญญา
1 เมษายน 2562
711
103 103-ธรรมปฏิบัติ50 ไม่เที่ยวหาสุข ฝึกให้มีความสุข
18 มีนาคม 2562
828
102 102-ธรรมปฏิบัติ49 อดทนดูกิเลสดับและทุกข์ดับ
4 มีนาคม 2562
915
101 101-ธรรมปฏิบัติ48 รู้เข้าใจทุกข์ ไม่หวงทุกข์ไว้
18 กุมภาพันธ์ 2562
851
100 100-ธรรมปฏิบัติ47 ตัณหา3และ108ประเภท
4 กุมภาพันธ์ 2562
648
99 099-ธรรมปฏิบัติ46 อย่าเพิ่มสมุทัย
14 มกราคม 2562
822
98 098-ธรรมปฏิบัติ45 กิเลสเกิดในจิตไม่ใช่อารมณ์
7 มกราคม 2562
914
97 097-ธรรมปฏิบัติ44 จุดเชื่อมต่อวิญญาณและวัฏฏทุกข์
17 ธันวาคม 2561
828
96 096-ธรรมปฏิบัติ43 ฝึกสติให้ต่อเนื่อง
3 ธันวาคม 2561
702
95 095-ธรรมปฏิบัติ42 ทำกุศลให้ต่อเนื่องด้วยสัพพัตถกกรรมฐาน4อย่าง
26 พฤศจิกายน 2561
717
94 094-ธรรมปฏิบัติ41 อวิชชาไม่รู้อริยสัจ วิขชารู้อริยสัจ
29 ตุลาคม 2561
744
93 093-ธรรมปฏิบัติ40 เหตุให้ขันธ์5ปรากฏ
8 ตุลาคม 2561
862
92 092-ธรรมปฏิบัติ39 เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
24 กันยายน 2561
825
91 091-ธรรมปฏิบัติ38 ฝึกหัดให้คุ้นเคยกับความถูกต้อง
10 กันยายน 2561
887
90 090-ธรรมปฏิบัติ37 ภาวนาเอาความคุ้นเคยไม่ดีออกจากจิต
27 สิงหาคม 2561
902
89 089-ธรรมปฏิบัติ36 วิธีประกอบปัญญาทำให้ไม่หลงในสภาวะ
20 สิงหาคม 2561
945
88 088-ธรรมปฏิบัติ35 ใคร? ของใคร? เพราะอะไร?
16 กรกฎาคม 2561
839
87 087-ธรรมปฏิบัติ34 ปฏิบัติให้เป็นมรรคโดยมีวิปัสสนานำก่อน
2 กรกฎาคม 2561
767
86 086-ธรรมปฏิบัติ33 วิธีพิจารณาเพื่อถอดถอนกิเลส
18 มิถุนายน 2561
882
85 085-ธรรมปฏิบัติ32 ปัญญาอบรมจิตให้พ้นจากอาสวะ
4 มิถุนายน 2561
928
84 084-ธรรมปฏิบัติ31 เห็นสัจจะจึงละสักกายทิฏฐิได้
21 พฤษภาคม 2561
1123
83 083-ธรรมปฏิบัติ30 ปฏิบัติเพื่อละสีลัพพตปรามาส
7 พฤษภาคม 2561
1008
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ