ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,180
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 284 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 319 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 441 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 891 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,495 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,316 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 22. ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 151 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
151 151-ธรรมปฏิบัติ98 วิธีทำจิตให้ตั้งมั่น6กรณี
27 กันยายน 2564
33
150 150-ธรรมปฏิบัติ97 อันตรายของสมาธิ8และอุปการของสมาธิ8
13 กันยายน 2564
54
149 149-ธรรมปฏิบัติ96 ทำสมาธิให้จิตเบิกบานและตั้งมั่น
23 สิงหาคม 2564
123
148 148-ธรรมปฏิบัติ95 สุขเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิ
9 สิงหาคม 2564
100
147 147-ธรรมปฏิบัติ94 รู้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเป็นจริง
19 กรกฎาคม 2564
153
146 146-ธรรมปฏิบัติ93 ถือเอาประโยชน์จากลมหายใจ
22 กรกฎาคม 2564
116
145 145-ธรรมปฏิบัติ92 หลังตรง คอตรง มีสติ รู้ลมเข้า รู้ลมออก
21 มิถุนายน 2564
84
144 144-ธรรมปฏิบัติ91 จากศรัทธาสู่ปัญญารู้สัจจะ
14 มิถุนายน 2564
78
143 143-ธรรมปฏิบัติ90 ผู้ไม่มีศรัทธาอุปมาเหมือนคนยากจน
24 พฤษภาคม 2564
158
142 142-ธรรมปฏิบัติ89 สิ่งที่ปรากฏได้ยากในโลก6อย่าง
10 พฤษภาคม 2564
175
141 141-ธรรมปฏิบัติ88 บุคคลผู้สามารถปฏิบัติบรรลุธรรมได้
26 เมษายน 2564
171
140 140-ธรรมปฏิบัติ87 ชีวิตเป็นทุกข์เพราะว่างจากตัวตน
19 เมษายน 2564
128
139 139-ธรรมปฏิบัติ86 ขันธ์5ไม่เป็นตัวตน
22 มีนาคม 2564
85
138 138-ธรรมปฏิบัติ85 วิธีปฏิบัติต่อความทุกข์และความสุข
8 มีนาคม 2564
115
137 137-ธรรมปฏิบัติ84 ไม่เห็นรูปเป็นตน ไม่เห็นตนมีรูป เป็นต้น
21 ธันวาคม 2563
172
136 136-ธรรมปฏิบัติ83 วิธีกำหนดความเจ็บปวดตอนนั่งสมาธิ
18 ธันวาคม 2563
151
135 135-ธรรมปฏิบัติ82 ความตายเป็นทุกข์เพราะนำมาซึ่งความเจ็บปวดใจ
30 พฤศจิกายน 2563
163
134 134-ธรรมปฏิบัติ81 ความแก่เป็นทุกข์พิจารณาจาก5ลักษณะ
9 พฤศจิกายน 2563
112
133 133-ธรรมปฏิบัติ80 ความเกิดเป็นทุกข์ ต้องมีพระรัตนตรัยในจิต
26 ตุลาคม 2563
111
132 132-ธรรมปฏิบัติ79 ประสบสิ่งไม่พอใจ&พลัดพรากสิ่งพอใจ
12 ตุลาคม 2563
140
131 131-ธรรมปฏิบัติ78 วิธีพิจารณาทุกข์สามัญ=ทุกข์&โทมนัส
28 กันยาย 2563
155
130 130-ธรรมปฏิบัติ77 ความเสื่อม5อย่างทำให้เกิดโสกะเป็นต้น
14 กันยายน 2563
171
129 129-ธรรมปฏิบัติ76 ความปรารถนาสิ่งไม่อาจเป็นได้5อย่าง
17 สิงหาม 2563
163
128 128-ธรรมปฎิบัติ75 ปฏิบัติเพื่อถึงภาวะทุกข์และกิเลสไม่เกิดอีก
10 สิงหาคม 2563
166
127 127-ธรรมปฏิบัติ74 ทุกข์มีลักษณะเบียดเบียนและทำให้เร่าร้อน
20 กรกฎาคม 2563
209
126 126-ธรรมปฏิบัติ73 ชีวิตเป็นทุกข์ ไม่หาสุขในชีวิต
16 มีนาคม 2563
398
125 125-ธรรมปฏิบัติ72 วิธีปฏิบัติในสถานการณ์ COVID-19
9 มีนาคม 2563
575
124 124-ธรรมปฏิบัติ71 ฝึกเห็นให้คล้อยตามสัจจะ
17 กุมภาพันธ์ 2563
330
123 123-ธรรมปฏิบัติ70 กำหนดความปรากฏแห่งทุกข์
3 กุมภาพันธ์ 2563
348
122 122-ธรรมปฏิบัติ69 ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรม
27 เมษายน 2563
358
121 121-ธรรมปฏิบัติ68 มีแต่สิ่งหมดไป ไม่มีค้างนาน
6 มกราคม 2563
355
120 120-ธรรมปฏิบัติ67 วิธีประกอบปัญญาเห็นความเกิดและความดับ
16 ธันวาคม 2562
349
119 119-ธรรมปฏิบัติ66 มรรค4กับผล4
2 ธันวาคม 2562
430
118 118-ธรรมปฏิบัติ65 ผลที่ถูกต้องของการปฏิบัติธรรม
11 พฤศจิกายน 2562
427
117 117-ธรรมปฏิบัติ64 ดำเนินอริยมรรคเพื่ออริยผล
4 พฤศจิกายน 2562
510
116 116-ธรรมปฏิบัติ63 วิธีทำให้แจ้งภาวะไร้ทุกข์
21 ตุลาคม 2562
544
115 115-ธรรมปฏิบัติ62 ถูกหรือผิดอยู่ที่จิต
7 ตุลาคม 2562
772
114 114-ธรรมปฏิบัติ61 ธรรมปฏิบัติเพื่อแก้กิเลส
23 กันยายน 2562
550
113 113-ธรรมปฏิบัติ60 ฝึกตั้งสติให้ตั้งมั่นแล้วกำหนดรู้ทุกข์
19 สิงหาคม 2562
716
112 112-ธรรมปฏิบัติ59 เวทนา3และกิเลสอนุสัย3
5 สิงหาคม 2562
630
111 111-ธรรมปฏิบัติ58 สัญญา6ประการและการฝึกรู้สัญญา
17 กรกฎาคม 2562
596
110 110-ธรรมปฏิบัติ57 อยู่กับปัจจุบันไม่หลงสัญญา
8 กรกฎาคม 2562
714
109 109-ธรรมปฏิบัติ56 วิธีเดินจงกรมและอานิสงส์การเดินจงกรม
24 มิถุนายน 2562
602
108 108-ธรรมปฏิบัติ55 สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาส
17 มิถุนายน 2562
644
107 107-ธรรมปฏิบัติ54 ฝึกจิตให้ทุกข์ไม่เกิด
27 พฤษภาคม 2562
763
106 106-ธรรมปฏิบัติ53 ทุกข์เกิดและทุกข์ไม่เกิดตอนผัสสะและเวทนาเกิด
8 พฤษภาคม 2562
772
105 105-ธรรมปฏิบัติ52 ฝึกทำให้กิเลสไม่เกิด ทุกข์ไม่เกิด
22 เมษายน 2562
748
104 104-ธรรมปฏิบัติ51 สังวรด้วยสติ ปหานด้วยปัญญา
1 เมษายน 2562
724
103 103-ธรรมปฏิบัติ50 ไม่เที่ยวหาสุข ฝึกให้มีความสุข
18 มีนาคม 2562
845
102 102-ธรรมปฏิบัติ49 อดทนดูกิเลสดับและทุกข์ดับ
4 มีนาคม 2562
934
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ