ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 06. เนตติปกรณ์ และเปฏโกปเทสปกรณ์ จำนวน 77 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
77 77-สมถะ วิปัสสนา ตัณหา อวิชชา ตอนที่2
14 มีนาคม 2557
1698
76 76-สมถะ วิปัสสนา ตัณหา อวิชชา ตอนที่1
14 มีนาคม 2557
1857
75 75-ปฏิจจสมุปบาทหลายแง่มุม2
29 มกราคม 2557
1733
74 74-ปฏิจจสมุปบาทหลายแง่มุม1
29 มกราคม 2557
1859
73 73-วิธีสอนและอธิบายองค์อริยมรรค
22 พฤศจิกายน 2556
1745
72 72-พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร และทรงสอนอะไร
22 พฤศจิกายน 2556
1832
71 71-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่30 หารสัมปาตะ3
12 กรกฎาคม 2556
1872
70 70-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่29 หารสัมปาตะ2
12 กรกฎาคม 2556
1780
69 69-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่28 หารสัมปาตะ1
8 กรกฎาคม 2556
1772
68 68-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่27 นัยอธิบายพระพุทธพจน์3
8 กรกฎาคม 2556
1799
67 67-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่26 นัยอธิบายพระพุทธพจน์2
5 กรกฎาคม 2556
1709
66 66-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่25 นัยอธิบายพระพุทธพจน์1
5 กรกฎาคม 2556
1725
65 65-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่24 ปกิณณกนิทเทสเกี่ยวกับฌาน
10 มิถุนายน 2556
1675
64 64-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่23 รวมอรรถะพระพุทธพจน์ ตอนที่5
10 มิถุนายน 2556
1775
63 63-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่22 รวมอรรถะพระพุทธพจน์ ตอนที่4
3 มิถุนายน 2556
1669
62 62-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่21 รวมอรรถะพระพุทธพจน์ ตอนที่3
3 มิถุนายน 2556
1720
61 61-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่20 รวมอรรถะพระพุทธพจน์ ตอนที่2
29 เมษายน 2556
1880
60 60-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่19 รวมอรรถะพระพุทธพจน์ ตอนที่1
29 เมษายน 2556
1844
59 59-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่18 จตุพยูหหาร
22 มีนาคม 2556
1779
58 58-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่17 ยุตติ, ปทัฏฐาน, ลักขณหาร
22 มีนาคม 2556
1706
57 57-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่16 วิจยหาร
4 กุมภาพันธ์ 2556
1798
56 56-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่15 เทสนาหารและวิจยหาร
4 กุมภาพันธ์ 2556
1754
55 55-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่14 การวิจัยสูตร2
2 กุมภาพันธ์ 2556
1764
54 54-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่13 การวิจัยสูตร1
2 กุมภาพันธ์ 2556
1747
53 53-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่12 การตั้งพระสูตร3
28 มกราคม 2556
1710
52 52-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่11 การตั้งพระสูตร2
28 มกราคม 2556
1748
51 51-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่10 การตั้งพระสูตร1
7 ธันวาคม 2556
1628
50 50-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่9 สาสนปัฏฐาน5
7 ธันวาคม 2556
1744
49 49-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่8 สาสนปัฏฐาน4
4 มกราคม 2556
1853
48 48-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่7 สาสนปัฏฐาน3
4 มกราคม 2556
1601
47 47-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่6 สาสนปัฏฐาน2
24 ธันวาคม 2555
1621
46 46-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่5 สาสนปัฏฐาน1
24 ธันวาคม 2555
1687
45 45-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่4 การประกาศอริยสัจ4
17 ธันวาคม 2555
1818
44 44-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่3 การประกาศอริยสัจ3
17 ธันวาคม 2555
1748
43 43-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่2 การประกาศอริยสัจ2
7 ธันวาคม 2555
1737
42 42-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่1 การประกาศอริยสัจ1
7 ธันวาคม 2555
1950
41 41-เนตติปกรณ์ ตอนที่41 สาสนปัฏฐาน2
26 พฤศจิกายน 2555
1695
40 40-เนตติปกรณ์ ตอนที่40 สาสนปัฏฐาน1
26 พฤศจิกายน 2555
1772
39 39-เนตติปกรณ์ ตอนที่39 ติปุกขลนัย
26 พฤศจิกายน 2555
1687
38 38-เนตติปกรณ์ ตอนที่38 สีหวิกกีฬิตนัย
26 พฤศจิกายน 2555
1936
37 37-เนตติปกรณ์ ตอนที่37 สีหวิกกีฬิตนัย
19 พฤศจิกายน 2555
1807
36 36-เนตติปกรณ์ ตอนที่36 นันทิยาวัฏฏนัยและสีหวิกกีฬิตนัย
19 พฤศจิกายน 2555
1796
35 35-เนตติปกรณ์ ตอนที่35 นันทิยาวัฏฏนัย
17 พฤศจิกายน 2555
1722
34 34-เนตติปกรณ์ ตอนที่34 จบหารสัมปาตะ
17 พฤศจิกายน 2555
1851
33 33-เนตติปกรณ์ ตอนที่33 ยุตติหารสัมปาตะเป็นต้น
2 พฤสจิกายน 2555
1677
32 32-เนตติปกรณ์ ตอนที่32 วิจยหารสัมปาตะ5
2 พฤศจิกายน 2555
1640
31 31-เนตติปกรณ์ ตอนที่31 วิจยหารสัมปาตะ4
22 ตุลาคม 2555
1750
30 30-เนตติปกรณ์ ตอนที่30 วิจยหารสัมปาตะ3
22 ตุลาคม 2555
1825
29 29-เนตติปกรณ์ ตอนที่29 วิจยหารสัมปาตะ2
12 ตุลาคม 2555
1647
28 28-เนตติปกรณ์ ตอนที่28 วิจยหารสัมปาตะ
5 ตุลาคม 2555
1778
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ