ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,824
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,277
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 582 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,301 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,080 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,234 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,706 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,069 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 06. เนตติปกรณ์ และเปฏโกปเทสปกรณ์ จำนวน 77 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
77 77-สมถะ วิปัสสนา ตัณหา อวิชชา ตอนที่2
14 มีนาคม 2557
1688
76 76-สมถะ วิปัสสนา ตัณหา อวิชชา ตอนที่1
14 มีนาคม 2557
1846
75 75-ปฏิจจสมุปบาทหลายแง่มุม2
29 มกราคม 2557
1726
74 74-ปฏิจจสมุปบาทหลายแง่มุม1
29 มกราคม 2557
1850
73 73-วิธีสอนและอธิบายองค์อริยมรรค
22 พฤศจิกายน 2556
1740
72 72-พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร และทรงสอนอะไร
22 พฤศจิกายน 2556
1825
71 71-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่30 หารสัมปาตะ3
12 กรกฎาคม 2556
1868
70 70-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่29 หารสัมปาตะ2
12 กรกฎาคม 2556
1775
69 69-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่28 หารสัมปาตะ1
8 กรกฎาคม 2556
1769
68 68-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่27 นัยอธิบายพระพุทธพจน์3
8 กรกฎาคม 2556
1795
67 67-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่26 นัยอธิบายพระพุทธพจน์2
5 กรกฎาคม 2556
1706
66 66-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่25 นัยอธิบายพระพุทธพจน์1
5 กรกฎาคม 2556
1722
65 65-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่24 ปกิณณกนิทเทสเกี่ยวกับฌาน
10 มิถุนายน 2556
1672
64 64-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่23 รวมอรรถะพระพุทธพจน์ ตอนที่5
10 มิถุนายน 2556
1772
63 63-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่22 รวมอรรถะพระพุทธพจน์ ตอนที่4
3 มิถุนายน 2556
1666
62 62-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่21 รวมอรรถะพระพุทธพจน์ ตอนที่3
3 มิถุนายน 2556
1717
61 61-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่20 รวมอรรถะพระพุทธพจน์ ตอนที่2
29 เมษายน 2556
1877
60 60-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่19 รวมอรรถะพระพุทธพจน์ ตอนที่1
29 เมษายน 2556
1840
59 59-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่18 จตุพยูหหาร
22 มีนาคม 2556
1776
58 58-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่17 ยุตติ, ปทัฏฐาน, ลักขณหาร
22 มีนาคม 2556
1701
57 57-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่16 วิจยหาร
4 กุมภาพันธ์ 2556
1795
56 56-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่15 เทสนาหารและวิจยหาร
4 กุมภาพันธ์ 2556
1749
55 55-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่14 การวิจัยสูตร2
2 กุมภาพันธ์ 2556
1761
54 54-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่13 การวิจัยสูตร1
2 กุมภาพันธ์ 2556
1744
53 53-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่12 การตั้งพระสูตร3
28 มกราคม 2556
1707
52 52-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่11 การตั้งพระสูตร2
28 มกราคม 2556
1745
51 51-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่10 การตั้งพระสูตร1
7 ธันวาคม 2556
1624
50 50-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่9 สาสนปัฏฐาน5
7 ธันวาคม 2556
1740
49 49-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่8 สาสนปัฏฐาน4
4 มกราคม 2556
1850
48 48-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่7 สาสนปัฏฐาน3
4 มกราคม 2556
1598
47 47-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่6 สาสนปัฏฐาน2
24 ธันวาคม 2555
1618
46 46-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่5 สาสนปัฏฐาน1
24 ธันวาคม 2555
1682
45 45-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่4 การประกาศอริยสัจ4
17 ธันวาคม 2555
1811
44 44-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่3 การประกาศอริยสัจ3
17 ธันวาคม 2555
1742
43 43-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่2 การประกาศอริยสัจ2
7 ธันวาคม 2555
1730
42 42-เปฏโกปเทสปกรณ์ ตอนที่1 การประกาศอริยสัจ1
7 ธันวาคม 2555
1931
41 41-เนตติปกรณ์ ตอนที่41 สาสนปัฏฐาน2
26 พฤศจิกายน 2555
1689
40 40-เนตติปกรณ์ ตอนที่40 สาสนปัฏฐาน1
26 พฤศจิกายน 2555
1768
39 39-เนตติปกรณ์ ตอนที่39 ติปุกขลนัย
26 พฤศจิกายน 2555
1684
38 38-เนตติปกรณ์ ตอนที่38 สีหวิกกีฬิตนัย
26 พฤศจิกายน 2555
1932
37 37-เนตติปกรณ์ ตอนที่37 สีหวิกกีฬิตนัย
19 พฤศจิกายน 2555
1803
36 36-เนตติปกรณ์ ตอนที่36 นันทิยาวัฏฏนัยและสีหวิกกีฬิตนัย
19 พฤศจิกายน 2555
1792
35 35-เนตติปกรณ์ ตอนที่35 นันทิยาวัฏฏนัย
17 พฤศจิกายน 2555
1716
34 34-เนตติปกรณ์ ตอนที่34 จบหารสัมปาตะ
17 พฤศจิกายน 2555
1848
33 33-เนตติปกรณ์ ตอนที่33 ยุตติหารสัมปาตะเป็นต้น
2 พฤสจิกายน 2555
1674
32 32-เนตติปกรณ์ ตอนที่32 วิจยหารสัมปาตะ5
2 พฤศจิกายน 2555
1637
31 31-เนตติปกรณ์ ตอนที่31 วิจยหารสัมปาตะ4
22 ตุลาคม 2555
1747
30 30-เนตติปกรณ์ ตอนที่30 วิจยหารสัมปาตะ3
22 ตุลาคม 2555
1822
29 29-เนตติปกรณ์ ตอนที่29 วิจยหารสัมปาตะ2
12 ตุลาคม 2555
1643
28 28-เนตติปกรณ์ ตอนที่28 วิจยหารสัมปาตะ
5 ตุลาคม 2555
1773
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ