ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,839
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,277
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 605 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,310 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,091 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,246 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,716 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,079 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ จำนวน 107 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
107 107-ภาวนา30 ความแก่เป็นทุกขอริยสัจอย่างไร
4 ธันวาคม 2563
149
106 106-ภาวนา29 ความเกิดเป็นทุกข์ ให้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
6 พฤศจิกายน 2563
118
105 105-ภาวนา28 ทุกข์เป็นพื้นฐานของชีวิตและเป็นสัจจะ
2 ตุลาคม 2563
178
104 104-ภาวนา27 ทุกคนมีความทุกข์อยู่เบื้องหน้า
7 สิงหาคม 2563
160
103 103-ภาวนา26 โพชฌงค์7 องค์ประกอบเพื่อการตรัสรู้
3 กรกฎาคม 2563
240
102 102-ภาวนา25 วิธีการรู้ชัดสติสัมโพชฌงค์
5 มิถุนายน 2563
222
101 101-ภาวนา24 รู้อายตนะภายใน ภายนอก และสังโยชน์
7 กุมภาพันธ์ 2563
426
100 100-ภาวนา23 ความเข้าใจการทำงานของอายตนะ
3 มกราคม 2562
361
99 099-ภาวนา22 แนะนำหนังสือมหาสติปัฏฐานสูตร บาลี-ไทย
6 ธันวาคม 2562
371
98 098-ภาวนา21 จุดเชื่อมให้เกิดเรื่องราวต่างๆ
1 พฤศจิกายน 2562
561
97 097-ภาวนา20 ส่วนผสมของกายกับจิต
4 ตุลาคม 2562
514
96 096-ภาวนา19 แยกสภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งหมดเป็นขันธ์5
2 สิงหาคม 2562
701
95 095-ภาวนา18 วิธีกำหนดรู้ธรรมคือขันธ์5
5 กรกฎาคม 2562
731
94 094-ภาวนา17 วิธีกำหนดรู้ธรรมคือนิวรณ์
7 มิถุนายน 2562
742
93 093-ภาวนา16 วิธีกำหนดรู้จิต
3 พฤษภาคม 2562
745
92 092-ภาวนา15 ฝึกยืนกำหนดรู้เวทนา
5 เมษายน 2562
670
91 091-ภาวนา14 การดูในแบบวิปัสสนา
1 มีนาคม 2562
884
90 090-ภาวนา13 สติปัฏฐานเริ่มต้นวิปัสสนาภาวนา
1 กุมภาพันธ์ 2562
675
89 089-ภาวนา12 ทำกายคตาสติให้มากหวังได้อานิสงส์10ประการ
4 มกราคม 2562
817
88 088-ภาวนา11 ฝึกสติเตรียมจิตพร้อมรับความจริง
7 ธันวาคม 2561
835
87 087-ภาวนา10 เจริญกายคตาสติเกิดกุศลวิชชาและมารไม่ได้ช่อง
2 พฤศจิกายน 2561
961
86 086-ภาวนา9 สรุปการมีสติรู้กาย
5 ตุลาคม 2561
913
85 085-ภาวนา8 กายนี้ไม่อาจพ้นป่าช้าไปได้
7 กันยายน 2561
777
84 084-ภาวนา7 พิจารณากายนี้ไม่อาจพ้นความเป็นศพและถูกสัตว์กิน
3 สิงหาคม 2561
876
83 083-ภาวนา6 พิจารณาธาตุ4 ดิน น้ำ ไฟ ลม มีอยู่ในกายนี้
6 กรกฎาคม 2561
917
82 082-ภาวนา5 พิจารณาส่วนประกอบที่น่าเกลียดในกาย
1 มิถุนายน 2561
950
81 081-ภาวนา4 ฝึกสติรู้ตัวในอิริยาบถปลีกย่อย
4 พฤษภาคม 2561
994
80 080-ภาวนา3 หลักการและวิธีฝึกกายคตาสติ
6 เมษายน 2561
1106
79 079-ภาวนา2 ฝึกสติ รู้กายในท่าทางต่างๆ
2 มีนาคม 2561
1127
78 078-ภาวนา1 กาย จิต สติ
5 มกราคม 2561
1277
77 077-เหตุเจริญด้วยโภคะและพละ
1 ธันวาคม 2560
1314
76 076-เหตุให้ได้อายุ วรรณะ สุข
3 พฤศจิกายน 2560
1254
75 075-ลักษณะมนุษย์ตอนอายุขัย10ปี-อายุขัย80,000ปี
6 ตุลาคม 2560
1487
74 074-โลกเสื่อมและโลกเจริญ ตอนที่2
1 กันยายน 2560
1244
73 073-โลกเสื่อมและโลกเจริญ ตอนที่1
4 สิงหาคม 2560
1586
72 072-กำเนิดโลก ตอนที่4
7 กรกฎาคม 2560
1577
71 071-กำเนิดโลก ตอนที่3
2 มิถุนายน 2560
1469
70 070-กำเนิดโลก ตอนที่2
4 พฤษภาคม 2560
1461
69 069-กำเนิดโลก ตอนที่1
7 เมษายน 2560
1535
68 068-คนสองตาและความสมบูรณ์ด้วยศีลจิตและทิฏฐิ
3 กุมภาพันธ์ 2560
1540
67 067-เทวทูต3เตือนให้ไม่ประมาทเร่งทำความดี
6 มกราคม 2560
1603
66 066-ลักษณะและบุพพกรรมของเปรต21ตน
1 ธันวาคม 2559
1664
65 065-คติของนักรบอาชีพและกรรมจำแนกมนุษย์
4 พฤศจิกายน 2559
1584
64 064-สวดอ้อนวอนไม่ได้และคติของนักแสดง
7 ตุลาคม 2559
1524
63 063-กรรมคด คติคด กรรมตรง คติตรง
2 กันยายน 2559
1550
62 062-พิจารณาเห็นผลชั่วจึงละบาปทุจริตได้
5 สิงหาคม 2559
1638
61 061-โทษของศีลวิบัติและอานิสงส์ของศีลสมบัติ
1 กรกฎาคม 2559
1673
60 060-ธรรม40ประการนำไปนรก-สวรรค์
3 มิถุนายน 2559
1536
59 059-ธรรม40ประการนำไปนรก
6 พฤษภาคม 2559
1582
58 058-ธรรม10ประการนำไปสวรรค์
1 เมษายน 2559
1664
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ