ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,895
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 384 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 275 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 887 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 634 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 700 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,223 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ จำนวน 117 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
117 117-ภาวนา40 ฝึกรู้ชัดสังขารที่ทำให้เนิ่นช้า
1 ธันวาคม 2565
14
116 116-ภาวนา39 ฝึกคิดดี ไม่ใส่ใจความคิดร้าย
4 พฤศจิกายน 2565
75
115 115-ภาวนา38 ยอมรับความคิดและหัดคิดดี
7 ตุลาคม 2565
102
114 114-ภาวนา37 รู้จักและหัดแยกความคิด
2 กันยายน 2565
137
113 113-ภาวนา36 ความติดใจเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพิ่ม
5 สิงหาคม 2565
130
112 112-ภาวนา35 ภาวนาฝึกจิตและฝึกปัญญา
1 กรกฎาคม 2565
69
111 111-ภาวนา34 มีสติตั้งหลักและมองมุมสัมมาทิฏฐิ
4 มีนาคม 2565
187
110 110-ภาวนา33 พบสิ่งเกลียด พรากสิ่งรัก ปรารถนาสิ่งไม่ได้
2 เมษายน 2564
274
109 109-ภาวนา32 ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส
5 มีนาคม 2564
96
108 108-ภาวนา31 ความตายและความเศร้าโศกเป็นทุกขอริยสัจ
5 กุมภาพันธ์ 2564
108
107 107-ภาวนา30 ความแก่เป็นทุกขอริยสัจอย่างไร
4 ธันวาคม 2563
188
106 106-ภาวนา29 ความเกิดเป็นทุกข์ ให้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
6 พฤศจิกายน 2563
146
105 105-ภาวนา28 ทุกข์เป็นพื้นฐานของชีวิตและเป็นสัจจะ
2 ตุลาคม 2563
209
104 104-ภาวนา27 ทุกคนมีความทุกข์อยู่เบื้องหน้า
7 สิงหาคม 2563
182
103 103-ภาวนา26 โพชฌงค์7 องค์ประกอบเพื่อการตรัสรู้
3 กรกฎาคม 2563
262
102 102-ภาวนา25 วิธีการรู้ชัดสติสัมโพชฌงค์
5 มิถุนายน 2563
245
101 101-ภาวนา24 รู้อายตนะภายใน ภายนอก และสังโยชน์
7 กุมภาพันธ์ 2563
451
100 100-ภาวนา23 ความเข้าใจการทำงานของอายตนะ
3 มกราคม 2562
379
99 099-ภาวนา22 แนะนำหนังสือมหาสติปัฏฐานสูตร บาลี-ไทย
6 ธันวาคม 2562
381
98 098-ภาวนา21 จุดเชื่อมให้เกิดเรื่องราวต่างๆ
1 พฤศจิกายน 2562
577
97 097-ภาวนา20 ส่วนผสมของกายกับจิต
4 ตุลาคม 2562
532
96 096-ภาวนา19 แยกสภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งหมดเป็นขันธ์5
2 สิงหาคม 2562
727
95 095-ภาวนา18 วิธีกำหนดรู้ธรรมคือขันธ์5
5 กรกฎาคม 2562
753
94 094-ภาวนา17 วิธีกำหนดรู้ธรรมคือนิวรณ์
7 มิถุนายน 2562
755
93 093-ภาวนา16 วิธีกำหนดรู้จิต
3 พฤษภาคม 2562
768
92 092-ภาวนา15 ฝึกยืนกำหนดรู้เวทนา
5 เมษายน 2562
679
91 091-ภาวนา14 การดูในแบบวิปัสสนา
1 มีนาคม 2562
902
90 090-ภาวนา13 สติปัฏฐานเริ่มต้นวิปัสสนาภาวนา
1 กุมภาพันธ์ 2562
692
89 089-ภาวนา12 ทำกายคตาสติให้มากหวังได้อานิสงส์10ประการ
4 มกราคม 2562
833
88 088-ภาวนา11 ฝึกสติเตรียมจิตพร้อมรับความจริง
7 ธันวาคม 2561
843
87 087-ภาวนา10 เจริญกายคตาสติเกิดกุศลวิชชาและมารไม่ได้ช่อง
2 พฤศจิกายน 2561
977
86 086-ภาวนา9 สรุปการมีสติรู้กาย
5 ตุลาคม 2561
922
85 085-ภาวนา8 กายนี้ไม่อาจพ้นป่าช้าไปได้
7 กันยายน 2561
781
84 084-ภาวนา7 พิจารณากายนี้ไม่อาจพ้นความเป็นศพและถูกสัตว์กิน
3 สิงหาคม 2561
883
83 083-ภาวนา6 พิจารณาธาตุ4 ดิน น้ำ ไฟ ลม มีอยู่ในกายนี้
6 กรกฎาคม 2561
927
82 082-ภาวนา5 พิจารณาส่วนประกอบที่น่าเกลียดในกาย
1 มิถุนายน 2561
954
81 081-ภาวนา4 ฝึกสติรู้ตัวในอิริยาบถปลีกย่อย
4 พฤษภาคม 2561
1004
80 080-ภาวนา3 หลักการและวิธีฝึกกายคตาสติ
6 เมษายน 2561
1117
79 079-ภาวนา2 ฝึกสติ รู้กายในท่าทางต่างๆ
2 มีนาคม 2561
1137
78 078-ภาวนา1 กาย จิต สติ
5 มกราคม 2561
1292
77 077-เหตุเจริญด้วยโภคะและพละ
1 ธันวาคม 2560
1322
76 076-เหตุให้ได้อายุ วรรณะ สุข
3 พฤศจิกายน 2560
1259
75 075-ลักษณะมนุษย์ตอนอายุขัย10ปี-อายุขัย80,000ปี
6 ตุลาคม 2560
1495
74 074-โลกเสื่อมและโลกเจริญ ตอนที่2
1 กันยายน 2560
1248
73 073-โลกเสื่อมและโลกเจริญ ตอนที่1
4 สิงหาคม 2560
1590
72 072-กำเนิดโลก ตอนที่4
7 กรกฎาคม 2560
1586
71 071-กำเนิดโลก ตอนที่3
2 มิถุนายน 2560
1479
70 070-กำเนิดโลก ตอนที่2
4 พฤษภาคม 2560
1474
69 069-กำเนิดโลก ตอนที่1
7 เมษายน 2560
1554
68 068-คนสองตาและความสมบูรณ์ด้วยศีลจิตและทิฏฐิ
3 กุมภาพันธ์ 2560
1557
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ