ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. มหานิทเทส จูฬนิทเทส อิติวุตตกะ จำนวน 85 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
85 085-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ22
27 ธันวาคม 2559
1355
84 084-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ21
20 ธันวาคม 2559
1274
83 083-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ20
29 พฤศจิกายน 2559
1283
82 082-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ19
22 พฤศจิกายน 2559
1437
81 081-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ18
18 ตุลาคม 2559
1482
80 080-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ17
11 ตุลาคม 2559
1464
79 079-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ16
27 กันยายน 2559
1491
78 078-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ15
13 กันยายน 2559
1427
77 077-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ14
30 สิงหาคม 2559
1521
76 076-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ13
16 สิงหาคม 2559
1463
75 075-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ12
12 กรกฎาคม 2559
1454
74 074-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ11
28 มิถุนายน 2559
1438
73 073-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ10
15 มิถุนายน 2559
1513
72 072-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ9
24 พฤษภาคม 2559
1341
71 071-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ8
10 พฤษภาคม 2559
1503
70 070-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ7
27 เมษายน 2559
1577
69 069-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ6
19 เมษายน 2559
1460
68 068-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ5
22 มีนาคม 2558
1517
67 067-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ4
15 มีนาคม 2559
1610
66 066-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ3
16 กุมภาพันธ์ 2559
1528
65 065-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ2
9 กุมภาพันธ์ 2559
1543
64 064-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ1
19 มกราคม 2559
1629
63 063-จูฬนิทเทส5 อชิตมาณวปัญหานิทเทส5
12 มกราคม 2559
1599
62 062-จูฬนิทเทส4 อชิตมาณวปัญหานิทเทส4
22 ธันวาคม 2558
1450
61 061-จูฬนิทเทส3 อชิตมาณวปัญหานิทเทส3
15 ธันวาคม 2558
1453
60 060-จูฬนิทเทส2; อชิตมาณวปัญหานิทเทส2
24 พฤศจิกายน 2558
1357
59 059-จูฬนิทเทส1; อชิตมาณวปัญหานิทเทส1
17 พฤศจิกายน 2558
1464
58 058-มหานิทเทส58 ชราสุตตนิทเทส7
20 ตุลาคม 2558
1502
57 057-มหานิทเทส57 ชราสุตตนิทเทส6
13 ตุลาคม 2558
1605
56 056-มหานิทเทส56 ชราสุตตนิทเทส5
29 กันยายน 2558
1430
55 055-มหานิทเทส55 ชราสุตตนิทเทส4
15 กันยายน 2558
1476
54 054-มหานิทเทส54 ชราสุตตนิทเทส3
18 สิงหาคม 2558
1614
53 053-มหานิทเทส53 ชราสุตตนิทเทส2
11 สิงหาคม 2558
1529
52 052-มหานิทเทส52 ชราสุตตนิทเทส1
28 กรกฎาคม 2558
1659
51 051-มหานิทเทส51 กลหวิวาทสุตตนิทเทส7
14 กรกฎาคม 2558
1511
50 050-มหานิทเทส50 กลหวิวาทสุตตนิทเทส6
30 มิถุนายน 2556
1507
49 049-มหานิทเทส49 กลหวิวาทสุตตนิทเทส5
23 มิถุนายน 2558
1521
48 048-มหานิทเทส48 กลหวิวาทสุตตนิทเทส4
19 พฤษภาคม 2558
1559
47 047-มหานิทเทส47 กลหวิวาทสุตตนิทเทส3
12 พฤษภาคม 2558
1459
46 046-มหานิทเทส46 กลหวิวาทสุตตนิทเทส2
21 เมษายน 2558
1480
45 045-มหานิทเทส45 กลหวิวาทสุตตนิทเทส1
7 เมษายน 2558
1599
44 044-มหานิทเทส44 ตุวฏกสุตตนิทเทส16
17 มีนาคม 2558
1495
43 043-มหานิทเทส43 ตุวฏกสุตตนิทเทส15
3 มีนาคม 2558
1548
42 042-มหานิทเทส42 ตุวฏกสุตตนิทเทส14
17 กุมภาพันธ์ 2558
1536
41 041-มหานิทเทส41 ตุวฏกสุตตนิทเทส13
10 กุมภาพันธ์ 2558
1403
40 040-มหานิทเทส40 ตุวฏกสุตตนิทเทส12
13 มกราคม 2558
1387
39 039-มหานิทเทส39 ตุวฏกสุตตนิทเทส11
6 มกราคม 2558
1454
38 038-มหานิทเทส38 ตุวฏกสุตตนิทเทส10
23 ธันวาคม 2557
1440
37 036-มหานิทเทส36 ตุวฏกสุตตนิทเทส8
25 พฤศจิกายน 2557
1551
36 037-มหานิทเทส37 ตุวฏกสุตตนิทเทส9
16 ธันวาคม 2557
1569
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ